Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Detta mål utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet och delmål 17.17 uppmuntrar främjandet av effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället.

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero samverkar ofta med andra organisationer och i detta sammanhang lyfter vi som exempel fram kampanjen ”Stör döden”, som fått stor genomslagskraft tack vare ett flerårigt samarbete i samverkan med organisationerna Mind, SPES och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention på Karolinska Institutet (NASP). Tillsammans stärker vi varandra genom att överföra kapacitet och kunskap.
Suicide Zero arbetar med Polisen, för att utbilda deras ungdomsutredare och har också samarbeten med Medborgarskola, där syftet är att verka för suicidprevention genom att öka intresset för frågan och höja kunskapsnivån hos så många som möjligt och sprida kunskap kring hur man som medmänniska kan bemöta en person som har det svårt. Två studiecirkelledare per region utbildas i Våga Fråga så att Medborgarskolan kan erbjuda kostnadsfria föreläsningar om suicidprevention runt om i landet.

Tillbaka