Hoppa till huvudinnehåll

Så behandlar Suicide Zero dina personuppgifter

Integritetspolicyn är framtagen för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi berättar om dina rättigheter och hur vi agerar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen

Om Suicide Zero

Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Det sker genom att bilda opinion och påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi ger även ekonomiska bidrag till forskning om suicidprevention. För att kunna bedriva vårt arbete samlar vi in pengar från allmänheten och från företag samt får bidrag från myndigheter och stiftelser.

Vår integritetspolicy

Policyn är framtagen för att du som givare, medlem och deltagare i våra utbildningar och föreläsningar ska kunna känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi berättar om dina rättigheter och hur vi agerar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj, 2018.

Suicide Zero, organisationsnummer 802472-0891, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning, med integritet och försiktighet.

Därför samlar vi in personuppgifter

Vi sparar personuppgifter från de som ger en gåva; privatpersoner, företag, UF-företag och dess kontaktpersoner, stiftelser och fonder samt föreningar. Det gör vi i första hand för att kunna tacka och bekräfta att vi har fått en gåva och berätta om hur gåvan gör nytta. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna kommunicera om vårt arbete och verksamhetens utveckling. Vi behöver korrekta personuppgifter för att kunna skicka fakturor till dig som är medlem eller företag som önskar att bli fakturerade. Vi sparar även personuppgifter för att vi ska kunna samla in mer pengar och informera om hur givare på olika sätt kan fortsätta att stödja vårt arbete. Vi kontaktar även företag för att fråga om fortsatta samarbetsmöjligheter.

Vi använder personuppgifterna från privata givare och företag för att upprätthålla en god registervård och för att kunna analysera vårt insamlingsarbete och resultaten av våra kampanjer. Det gör vi i syfte att vara kostnadseffektiva. Vi tror att givare uppskattar att få relevant och anpassad information från oss, baserat på den typ av engagemangsform som givaren själv har valt.

Vi sparar personuppgifter på våra volontärer och för minnesanteckningar när vi varit i kontakt. Det gör vi för att kunna hålla god servicenivå och för att kunna komma i kontakt när volontärer vill delta i aktiviteter för att uppnå vårt ändamål.

Vi samlar via personuppgiftsbiträde in personuppgifter från deltagare i våra digitala utbildningar, Våga fråga-e, genom en lärandeplattform. Detta för att deltagarna ska kunna logga in på plattformen och ta del av utbildningen vid flera tillfällen. För att kunna kommunicera med personer som anmäler sig till våra digitala föreläsningar och därefter skicka nyhetsbrev med information om Suicide Zeros verksamhet sparar vi de uppgifter som deltagarna lämnar vid sin anmälan.

Hur det går till och vilka uppgifter som sparas

När du ger en gåva till Suicide Zero godkänner du att dina uppgifter sparas av organisationen. De uppgifter som sparas är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall personnummer. Bankkontouppgifter sparas endast för dem som är månadsgivare.

För att personuppgifterna till dig ska vara korrekta uppdaterar vi delar av vårt insamlingsregister genom samkörning mot folkbokföringsregistret, det vill säga. information från tredje part. För högsta möjliga kvalitet på samkörningen använder vi personnummer för våra månadsgivare och medlemmar.

Vid följande tillfällen sparar vi personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund:

  • När du deltar i en utbildning via en utbildningsplattform eller en digital föreläsning.
  • När du ger en gåva, beställer ett minnesbrev eller ett gåvobevis. Detta gäller oavsett betalsätt; swish, direktbetalning eller beställning mot faktura.
  • När du startat en egen insamling genom gåvoplattformen Better Now, på Suicide Zeros sida egeninsamling.suicidezero.se.
  • När du via vår webbsida anmält att du vill vara medlem, bli volontär eller fyllt i att du vill prenumerera på vårt e-nyhetsbrev.
  • När du lämnat uppgifter om dig själv i samband med ett event eller arrangemang som anordnas till förmån för Suicide Zero. Det kan vara namninsamling, tävling eller en insamlingsaktivitet.
  • När du valt att delta i en intervju eller när du själv beskriver din personliga historia, för journalistiskt bruk.
  • När du besöker vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket. Läs mer under avsnittet Cookies.
  • När du ansöker om en tjänst hos oss.

Vid följande tillfällen sparar vi personuppgifter med avtal som rättslig grund:

  • När du väljer att bli månadsgivare till Suicide Zero, oavsett om du gör det på eget initiativ eller när vi frågat dig.
  • När du köper en produkt från vår webbshop. Detta gäller oavsett betalsätt; swish, direktbetalning eller beställning mot faktura.

Uppgifter som vi delar med oss av till andra

Vi använder oss av leverantörer för vissa tjänster och driftstöd, som till exempel kundtjänst och givarservice, tryckeri, webbyrå, telefonbearbetning, distribution vid produktförsäljning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter åt oss. Suicide Zero förbinder sig att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer för att se till att också de tillämpar de rättsliga förpliktelserna kring säkerhet och sekretess.

Vi använder oss av molntjänster för delar av behandlingen av din information. Det innebär att din information kan komma att överföras till USA som enligt Integrationsskyddsmyndigheten är ett så kallat tredjeland. Som skyddsåtgärd används då EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. På suicidezero.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Vi använder även cookies för Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Analytics, Google Search, Google Ads och Hotjar.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att ingen textfil sparas. När vi från webbplatsen länkar till annan webbplats eller till material som är publicerat av en annan avsändare så ansvarar inte Suicide Zero för dess innehåll.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för, upp till 36 månader efter att du senast varit i kontakt med oss. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, till exempel bokföringslagen eller om det pågår en rättslig process. För minnesgåvor gäller att förnamn och efternamn och mottagare av minnesbladet sparas under 12 månader för bästa möjliga givarvård. I de fall vi skulle använda externa adresskällor raderas de adresser vi inte mottagit en gåva från efter tre månader.

Rättslig grund

När du lämnar personuppgifter till Suicide Zero registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling hänvisar Suicide Zero till uppfyllande av avtal (gäller endast månadsgivare och produktköp), berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. I de fall Suicide Zero använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Din rätt att se, ändra eller ta bort dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som Suicide Zero sparar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du måste då lämna in en skriftlig begäran till organisationen. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Om du vill bli raderad från vårt register kan vi inte garantera att du inte blir kontaktad igen om du ingår i ett adressregister som vi hyr. Om du meddelar oss att du inte vill ha några utskick från oss eller bli kontaktad på något annat sätt kan vi säkerställa att du inte blir det genom stoppkoder i vårt register. Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via kontakt@suicidezero.se eller genom att ringa 010-200 80 12, helgfria vardagar kl 8.00-17.00.

Om felaktigheter inträffar

Om du anser att Suicide Zero har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om vi upptäcker att personuppgifter behandlats felaktigt anmäler vi själva detta till IMY som en personuppgiftsincident och vi meddelar även de som behandlats felaktigt.

Så kontaktar du oss

För frågor om personuppgiftshantering eller övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Postadress: Suicide Zero Magnus Ladulåsgatan 3 118 65 Stockholm E-post: kontakt@suicidezero.se Telefon: 010-200 80 12 (vardagar kl 8.00-17.00)

Vi använder cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Vad är en cookie (kaka)?

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. På suicidezero.se använder vi cookies för bland annat användaranpassning och för vårt statistikverktyg Google Analytics.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

När vi från webbplatsen länkar till annan webbplats eller till material som är publicerat av en annan avsändare så ansvarar inte Suicide Zero för dess innehåll.