Hoppa till huvudinnehåll

Stör Döden - utbildningsmaterial för lärare

Stör Döden - ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till oss och undrar hur de kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever. Därför har Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet.

Om utbildningsmaterialet

Utbildningen har skapats i samarbete med lärare och skolpersonal och syftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen är helt digital och en individuell lärare kan genomföra utbildningen och på så sätt förhoppningsvis få med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen kan med fördel också genomföras som en del av det kollegiala arbetet, med tillfälle till gemensam reflektion. Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra och är helt självinstruerande.

Syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.

Materialet är helt kostnadsfritt. Har du frågor om detta går det bra att kontakta oss på utbildning@suicidezero.se

Läs mer om utbildningen och ta del av Stör döden-materialet här