Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord

Suicide Zero-kartan

Se var Suicide Zeros volontärer finns, i vilka kommuner medborgarförslag skickats in samt vilka som har en handlingsplan för att förebygga självmord.

Ge en gåva för livet

Tillsammans minskar vi tabun kring självmord och psykisk ohälsa. Vi ökar kunskapen och ger konkreta lösningar på hur självmord kan förebyggas.

Ditt bidrag gör skillnad.

Läs mer om hur du kan stödja vårt arbete

Våga Fråga: hur självmord kan förhindras i tid

Vilka är varningssignalerna kring psykisk ohälsa och självmord? Vad kan du göra för att hjälpa någon som mår dåligt, innan det är för sent? Våga Fråga är en utbildning om hur du som medmänniska och anhörig får samtalsverktyg för att rädda liv.

Köp ett armband

Armbanden betyder mycket för många. De som bär våra armband visar att självmord är något vi kan, vill och måste prata om.

Så arbetar vi för att minska självmorden

Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Starta en egen insamling

Sprid din insamling via sociala medier, engagera ditt sociala nätverk och uppmana din familj och dina vänner att ge en gåva och se hur din insamling växer.

Nyheter
 • Vännerna skrev boken "Ditt liv är värt att leva"
  30 mars, 2020

  Alice, Elsa och Veerle hade precis flyttat till Ludvika för att börja gymnasiet. Där fanns redan Veerles storebror och hans bästa kompis Samuel. Tillsammans hade de stora planer för framtiden. Men precis när alla var på plats och skolan börjat kom telefonsamtalet som förändrade allt: "Samuel är död".


Myter om självmord
Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt.
 • Myt:Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover"
  Sanning.

  Att prata om självmord innebär inte att man ”väcker den björn som sover”. Att sätta ord på tankarna tillsammans med någon som vill lyssna kan istället hjälpa oss att hitta andra utvägar eller göra oss medvetna om att vi behöver söka hjälp.

 • Myt:Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig
  Sanning.

  Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök och överlevt avlider inte av självmord senare i livet. Man vill egentligen inte dö, utan vill bort från sitt lidande. Alla som står runtomkring kan förstärka skälen att leva för den som mår dåligt. Även de mest allvarliga självmordstankar kommer och går. Många av dem som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: ”Hur kunde jag tänka så?”

Det här gör Suicide Zero

Vi krossar myter kring självmord och psykisk ohälsa. Vi skapar opinion för ett mer ambitiöst självmordsförebyggande arbete. Vi visar på goda exempel och utbildar såväl allmänhet som anhöriga och politiker. Med din hjälp kan vi minska antalet självmord i samhället.