Så används din gåva

Varje år tar cirka 1 500 personer i Sverige sitt liv. Suicide Zero arbetar för att radikalt sänka den siffran. Det gör vi genom att minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa, och vi visar på nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv. Vi sprider information för att öka allmänhetens kunskap och bildar opinion kring självmord. 

 

Ett av Suicide Zeros viktigaste uppdrag är att informera politiker om hur de kan bidra till att förhindra självmord. Det gör vi genom att hålla enskilda möten med politiker eller föreläsningar för politiska partier eller kommunanställda. Kunskap är avgörande, för självmord omgärdas av okunskap, myter och tabu. Vårt mål är att varje kommun i Sverige ska ha sin egen handlingsplan för hur självmorden ska minska.

 

Vi håller utbildningar där vi går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation. Vi kallar utbildningen Våga Fråga.

 

Vi ökar allmänhetens kunskap om hur man kan minska och förebygga självmord. Det gör vi genom att regelbundet uppdatera våra sidor i sociala medier, genom att skriva debattartiklar och genom att synas och höras i tv och radio.

 

Några exempel på vad vi genomförde under 2017.

 

Härifrån kommer pengarna

De pengar Suicide Zero samlar in kommer från privatpersoner, företag, stiftelser, fonder, föreläsningar, utbildningar, statliga och regionala bidrag samt intäkter från vår försäljning.

 

En betydande del av Suicide Zeros intäkter kommer från privatpersoner. Dels från månadsgivare, minnesgåvor och egna insamlingar men också via köp av produkter i vår webbshop. År 2017 samlade vi sammanlagt in 1,9 miljoner kronor från allmänheten.

 

Även företag bidrar till vår verksamhet. Ett exempel är Nordstjernan som år 2016 och 2017 skänkt totalt en miljon kronor. Under 2017 kom 580 000 kronor från företag. Bidrag från staten, regioner, län och kommuner uppgick år 2017 till drygt 2 miljoner kronor. Utbildningar och föreläsningar ökar i betydelse. År 2017 kom 237 000 kronor av våra intäkter från detta. Slutligen har Suicide Zero medlemmar som genom sin medlemsavgift bidrog till intäkterna med 108 000 kronor. 

 

Sammanlagt var vår totala omsättning 4,5 miljoner kronor 2017, vilket var en ökning från året innan med 87 procent. Den stora ökningen berodde framför allt på ökade bidrag, men även insamlingen från privatpersoner och intäkter från föreläsningar och utbildningar ökade. 

 

Insamlings – och administrationskostnader

21 procent av våra intäkter lägger vi på insamling och administration. I posterna administration och insamling ingår verksamhetsledning, planering av aktiviteter, marknadsföring, samordning med olika aktörer, redovisning och uppföljning samt kvalitetskontroller.

 

För att säkerställa att vi bedriver en etiskt försvarbar verksamhet med våra insamlade medel är vi medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii. Vi följer Friis kvalitetskod och deras riktlinjer som handlar om givares rättigheter. Läs mer om Frii.

 

Ytterligare en kvalitetsstämpel är att Suicide Zero har 90-konto. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll och varför det är viktigt att insamlingsorganisationer har 90-konto.

 

Läs mer om vår ekonomi och våra styrande dokument här

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.