Så används din gåva

Så används din gåva

Varje år tar cirka 1 500 personer i Sverige sitt liv. Suicide Zero arbetar för att radikalt sänka den siffran. Det gör vi genom att minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa, och vi visar på nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv.

Vi sprider information för att öka allmänhetens kunskap och bildar opinion kring självmord.

Ett av Suicide Zeros viktigaste uppdrag är att informera politiker om hur de kan bidra till att förhindra självmord. Det gör vi genom att hålla enskilda möten med politiker eller föreläsningar för politiska partier eller kommunanställda. Kunskap är avgörande, för självmord omgärdas av okunskap, myter och tabu. Vårt mål är att varje kommun i Sverige ska ha sin egen handlingsplan för hur självmorden ska minska.

Vi håller utbildningar där vi går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation. Vi kallar utbildningen Våga Fråga.

Vi ökar allmänhetens kunskap om hur man kan minska och förebygga självmord. Det gör vi genom att regelbundet kommunicera i sociala medier, skriva debattartiklar och genom att synas och höras i tv och radio.

Härifrån kommer pengarna

De pengar Suicide Zero samlar in kommer från privatpersoner, företag, stiftelser, fonder, föreläsningar, utbildningar, statliga och regionala bidrag samt intäkter från vår försäljning.

Den största delen av insamlade medel kommer från privatpersoner. Dels från egna insamlingar via Facebook och BetterNow, från månadsgivare och minnesgåvor men också via köp av produkter i vår webbshop. Månadsgivarna stod för 475 000 kronor av insamlingen 2018. Vi samlade sammanlagt in 9,6 miljoner kronor från allmänheten under förra året.

Drygt 900 000 kronor samlades in från företag. Bidrag från staten, regioner, län och kommuner uppgick till drygt 5 miljoner kronor. Cirka 500 000 kronor kom också från utbildningar och föreläsningar. Suicide Zeros medlemmar bidrog genom sin medlemsavgift till intäkterna med 112 000 kronor.

Sammanlagt var vår totala omsättning 17 miljoner kronor 2018, vilket var en kraftig ökning från året innan (då 4,5 miljoner kronor). Den stora ökningen berodde framför allt på gåvorna via Facebook och ökade bidrag.

Insamlings- och administrationskostnader

14 procent av våra intäkter lägger vi på insamling och administration. I posterna administration och insamling ingår verksamhetsledning, planering av aktiviteter, marknadsföring, samordning med olika aktörer, redovisning och uppföljning samt kvalitetskontroller.

För att säkerställa att vi bedriver en etiskt försvarbar verksamhet med våra insamlade medel är vi medlemmar i Giva Sverige. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och deras riktlinjer som handlar om givares rättigheter.

Ytterligare en kvalitetsstämpel är att Suicide Zero har 90-konto. Läs om Svensk Insamlingskontroll och varför det är viktigt att insamlingsorganisationer har 90-konto.

Läs mer om vår ekonomi och våra styrande dokument