Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

Hoppa till huvudinnehåll

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar vi för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Detta gör vi genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Vi jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att bilda opinion och påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. För att kunna bedriva vårt arbete samlar vi in pengar från allmänheten och från företag.

  • Så arbetar vi för att minska självmorden

    Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

    Läs mer om hur vi arbetar för att minska självmorden
  • Så används din gåva

    Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sitt liv. Suicide Zero arbetar för att radikalt sänka den siffran. Det gör vi genom att minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa, och vi visar på nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv. Vi sprider information för att öka allmänhetens kunskap och bildar opinion kring självmord.

    Läs mer om hur din gåva används