Suicide Zero arbetar för att minska självmorden

Hoppa till huvudinnehåll

Om Suicide Zero

Vi är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden.

Vi vill få fler att göra mer för att samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord.

Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten och media om suicidprevention, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket.

Vad konkret gör Suicide Zero?

 • Stödjer forskning

  Vi stödjer och bidrar till suicidpreventiv forskning. Behovet av att hitta evidensbaserade metoder för att förhindra självmord är enormt - och forskning är helt avgörande för att få ner självmordstalen.

  Läs mer om suicidpreventiv forskning
 • Erbjuder utbildningar

  Vi erbjuder suicidpreventiva utbildningar till privatpersoner, företag, vård- och skolpersonal, där du lär dig upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad kan du göra om du misstänker att någon i din närhet har det tufft och har tankar på att ta sitt liv.

  Läs mer om våra utbildningar
 • Bedriver påverkansarbete

  Här tipsar vi politiker om vad som krävs och vad de kan göra konkret för att arbeta suicidpreventivt.

  Läs mer om vårt påverkansarbete
 • Hjälper kommuner

  Sveriges kommuner har en viktig roll att spela för förebygga självmord. För att hjälpa dem med detta har vi samlat fakta, stöd, tips och goda exempel på hur de kan arbeta suicidpreventivt.

  Ta del av råd till kommuner här
 • Lyfter suicid i press & media

  Vi lyfter fram samhällsproblemet suicid i media och visa hur självmorden kan förhindras. Detta gör vi genom att skriva debattartiklar och att löpande synas och höras i tv och radio. Vi har dessutom sedan 2014 delat ut Våga berätta-priset för att uppmuntra journalister att lyfta frågan och rapportera om självmord på ett ansvarsfullt sätt.

  Besök vår pressida
 • Producerar en podcast

  Hur kan vi arbeta för att förebygga självmord? Varför är självmord så förknippat med stigma och tabu? I vår podd diskuterar vi dessa frågor med gäster som kan ge olika synvinklar och ny kunskap till oss och våra lyssnare.

  Lyssna på vår podd
 • Sprider kunskap i sociala medier

  Vi är aktiva på Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin där vi sprider kunskap, lyfter nyheter och skapar engagemang för samhällsproblemet suicid.

 • Rustar barn för livet

  Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade för att klara livets utmaningar. Livsviktiga snack är ett av Suicide Zeros initiativ som tillgodoser kunskap, tips och praktiska övningar som hjälper dig och ditt barn att träna på just detta.

  Läs om Livsviktiga snack
 • Samarbetar med ambassadörer

  Våra ambassadörer Mattias Sunneborn, Janice Kavander, Therese Lindgren, Anna Oscarsson, Anton Bjuhr, Magnus Skogsberg och Richard Magyar lyfter Suicide Zero och vårt arbete genom deras kanaler och nätverk.

  Möt våra ambassadörer
 • Samarbetar med ledande experter

  Vi har ett gediget samarbete med ledande forskare och experter kring suicid. På så sätt upp säkrar vi upp att det vi gör har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Läs mer om Suicide Zeros expertråd
 • Samarbetar med företag

  Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar samhället och företag miljontals kronor varje år. Vad den kostar i mänskligt lidande går inte att mäta.

  Läs mer om företagssamarbeten

Din gåva räddar liv

Den hjälper oss bland annat att öka allmänhetens kunskap, minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa och bidra till suicidpreventiv forskning.