Våga fråga-e

Våga Fråga-e

Hur upptäcker man varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan jag göra om någon i min närhet har det tufft? Våga fråga-e ger dig kunskaper som kan rädda liv.

Våga Fråga - e är framtagen för att stora organisationer med många medarbetare ska kunna utbilda på egen hand. Genom möjligheten att integrera utbildningen i organisationerns egna lärplattform finns kunskapen kvar och utbildningen kan löpande erbjudas till nya medarbetare, år efter år.

Våga Fråga-e är en utbildning i två delar.

Del 1: är digital och deltagaren tar del av e-utbildningen på egen hand från dator, telefon eller surfplatta. Denna del av utbildningen tar ungefär 1 timme att gå igenom.

Del 2: består av att kursdeltagaren övar på det som hen lärt sig, Övningstillfällena genomförs med fördel i samband med en eller flera arbetsplatsträffar. Det tar cirka 1,5 timme att slutföra del 2. Varje övningstillfälle leds av samtalsledare från den egna organisationen.

Kort om Våga Fråga-e

Våga Fråga-e går igenom fakta och myter om självmord. Kursdeltagarna får lära sig om varningstecken för psykisk ohälsa och vad man kan göra för att stötta. Genom samtalsövningar ges möjlighet att öva på hur man kan agera när någon har det svårt. Kursdeltagarna får också lära sig att hålla samtal utifrån samtalsverktyget BÖRS, som bygger på motiverande samtal, och konkreta råd hur man kan följa upp och hur man lotsar rätt. Det behövs inga förkunskaper för att kunna delta. Våga Fråga-e är en utbildning som är framtagen och granskad av ledande expertis inom området suicidprevention.

Vill du boka Våga Fråga-e eller ha mer information om utbildningen? Kontakta kontakt@suicidezero.se så hjälper vi dig!