Hoppa till huvudinnehåll

Våga fråga-e - en suicidpreventiv utbildning

Hur upptäcker man varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan jag göra om en kollega eller chef har det tufft? Våga fråga-e ger dig kunskaper som kan rädda liv.

Suicide Zeros Våga Fråga-utbildning är framtagen och granskad av ledande expertis inom området suicidprevention. Föreläsningen är mycket uppskattad och under 2021 har tusentals människor i Sverige delagit.

Vi har tagit fram Våga fråga-e för att föreningar, organisationer och företag på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna erbjuda utbildningen till sina medarbetare och medlemmar. Den digitala utbildningen kan läggas upp på organisationens egen lärplattform, vilket gör att medarbetare kan fräscha upp sina kunskaper genom att gå utbildningen igen och att den enkelt kan erbjudas till nyanställda. Observera att det inte behövs några förkunskaper för att kunna delta.

Kursinnehåll för Våga fråga-e:

• Fakta och myter om självmord
• Uppmärksamma varningssignaler när psykisk ohälsa kan uppstå
• Konkreta råd om hur man kan man finnas där och stötta någon som har det tufft
• Praktiska samtalsövningar utifrån samtalsverktyget BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
• Tips på hur man kan följa upp och lotsa rätt

Våga fråga-e utbildningen är uppdelad i två delar.

Del 1: är digital och deltagaren tar del av e-utbildningen på egen hand från dator, telefon eller surfplatta. Denna del av utbildningen tar ungefär 1 timme att gå igenom.

Del 2: består av att kursdeltagaren övar på det som hen lärt sig, Övningstillfällena genomförs med fördel i samband med en eller flera arbetsplatsträffar. Det tar cirka 1,5 timme att slutföra del 2. Varje övningstillfälle leds av samtalsledare från den egna organisationen.

Vill du boka Våga fråga-e eller ha mer information om utbildningen? Kontakta utbildning@suicidezero.se så hjälper vi dig!

Forskaren Annika Lexén om Våga Fråga-e

Tillsammans med professor Lars Hansson, har Annika Lexén gjort en första större pilotstudie om effekterna av Suicid Zeros Våga Fråga-e utbildning.

Läs om pilotstudien av Våga Fråga-e