Suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen 10/9

Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år och är instiftad av FN:s Världshälsoorganisation, WHO.

Suicide Zero anordnar varje år en ljusmanifestation på Mariatorget i Stockholm. 2020 sände vi på grund av Covid 19-pandemin en digital ljusmanifestation live på Facebook. I år räknar vi med att arrangera manifestationen på plats på Mariatorget som vanligt, med reservation för ev ändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I övriga landet anordnas olika seminarier och event för att uppmärksamma dagen. Denna sida uppdateras löpande med arrangemang att ta del av.

Läs mer om hur du själv anordnar en ljusmanifestation

Kalendarium: Suicidpreventiva dagen

Stockholm

Livsavgörande samverkan – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021

Välkommen till en nationell digital konferens på den Suicidpreventiva dagen som sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!
Datum: 10 september
Tid: 09.00 - 12.30
Plats: Digital konferens
Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm (NASP) och Socialstyrelsen, i samarbete med Suicide Zero, Mind, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Suicidprevention i väst (SPIV).

Anmälan till konferensen görs senast 8 september 2021 här.

Ljusmanifestation på Mariatorget

Vi tänder ljus och hedrar de som gått bort i suicid under 2020. Mer information kommer.
Datum: 10 september
Tid: 19.00 - 20.30
Plats: Mariatorget i Stockholm
Arrangör: Suicide Zero