Suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen 10/9

Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år och är instiftad av FN:s Världshälsoorganisation, WHO.

Suicide Zero anordnar varje år en ljusmanifestation som 2020 sändes digitalt på grund av Covid 19-pandemin. I övriga landet anordnas olika seminarier och event för att uppmärksamma dagen. Inför suicidpreventiva dagen 2021 kommer aktiviteter som arrangeras att listas här.

Här kan du se årets digitala ljusmanifestation i efterhand.