Testamentera en gåva till Suicide Zero

Testamentera en gåva till Suicide Zero

För att färre ska tvingas uppleva fasan av att en älskad tar sitt liv kan du inkludera Suicide Zero i ditt testamente.

Behovet är stort
Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv och ungefär tio gånger så många gör självmordsförsök.

De som tar sina liv lämnar närstående i livslång sorg. Det i sin tur kan leda till depressioner, sjukskrivningar och förlorad livslust. Men självmord kan förebyggas och Suicide Zero arbetar för att visa på konkreta lösningar. Det är ett långsiktigt arbete och varje gåva är viktig.

Tack vare testamentsgåvor kan Suicide Zero öka kunskapen kring hur stort problemet med självmord är och hur vi på alla nivåer i samhället kan förhindra dem.

Testamentera en gåva till oss

Vad du kan ge

Om du har arvingar så har de laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten kan du själv välja att fördela hur du vill. Du kan till exempel välja att ge ett valfritt belopp, eller en andel av ditt arv, till Suicide Zero. Vi kan ta emot kontantbelopp, värdepapper, fastigheter och lös egendom. Suicide Zero är befriad från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela gåvan går oavkortat till vårt suicidpreventiva arbete.

Få hjälp att skriva testamente

Det kan upplevas som krångligt att skriva ett testamente själv. Därför erbjuder vi genom ett samarbete med Lawly möjligheten att här ovan upprätta ett korrekt testamente. Kostnaden för att färdigställa testamentet är 498 kronor och betalas när du är helt färdig med ditt testamente.

Mer information

Kontakta Anna-Maria Broman Ek på Suicide Zero om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten eller testamenten:
Mail: anna-maria@suicidezero.se
Telefon: 070-890 55 94

Det goda testamentet

Suicide Zero är medlem i Giva Sverige som arbetar för tryggt givande i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor. Här kan du läsa mer om information och statistik som Giva delar kring testamenten. https://www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/