Testamentera

Testamentera en gåva till Suicide Zero

För att färre ska tvingas uppleva fasan av att en älskad tar sitt liv kan du inkludera Suicide Zero i ditt testamente.

Testamentera
För att färre ska tvingas uppleva fasan av att en älskad tar sitt liv kan du inkludera Suicide Zero i ditt testamente.

Tack vare testamentsgåvor kan Suicide Zero arbeta för att öka kunskapen kring hur stort problemet är med självmord och visa på hur vi kan förhindra dem.

Behovet är stort

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sina liv, och cirka 15 000 personer gör självmordsförsök. De som tar sina liv lämnar närstående i livslång sorg. Det i sin tur kan leda till depressioner, sjukskrivningar och förlorad livslust. Men självmord kan förebyggas. Suicide Zero arbetar hårt för att visa på hur. Det är ett långsiktigt arbete och varje gåva är viktig för vårt arbete.

Vad du kan ge

Om du har arvingar så har de laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten kan du själv välja att fördela hur du vill. Du kan till exempel välja att ge ett valfritt belopp, eller en andel av ditt arv, till Suicide Zero. Vi kan ta emot kontantbelopp, värdepapper, fastigheter och lös egendom. Suicide Zero är befriad från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela gåvan går oavkortat till vårt suicidpreventiva arbete.

Så skriver du testamente

Det är inte svårt att skriva testamente. Men några formella krav behöver uppfyllas:

  • Du måste datera och underteckna ditt testamente själv, och signaturen måste bevittnas av personer som närvarar när du undertecknar. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller vara inkluderade i ditt testamente och de måste vara minst 15 år. Du behöver inte visa dem vad du skrivit, men du måste tala om att det är ett testamente de bevittnar.
  • Om du behöver hjälp med att skriva testamentet korrekt kan du vända dig till någon som arbetar med arvsrätt; en advokat, din bank eller en större begravningsbyrå. Det är viktigt att du söker hjälp hos en sakkunnig person om du är tveksam.
  • Förvara ditt testamente på en säker plats. Till exempel i Livsarkivet, Testamentsbanken och Vita arkivet
  • Om du väljer att inkludera Suicide Zero i ditt testamente behöver du uppge organisationsnumret: 802472-0891

Mer information

Kontakta Anna-Maria Broman Ek om du har frågor eller vill veta mer:
anna-maria@suicidezero.se
070-890 55 94

Det goda testamentet

Suicide Zero är medlem i Giva Sverige som arbetar för ökat givande i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor. Här kan du läsa mer om information och statistik som Giva delar kring testamenten. https://www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/