Testamentera

Testamentera

Testamentera
För att färre ska tvingas uppleva fasan i att en älskad tar sitt liv kan du inkludera Suicide Zero i ditt testamente.

På så sätt är du med och bidrar till att minska de psykologiska olycksfallen/självmorden. Tack vare testamentsgåvor kan Suicide Zero arbeta för att öka kunskapen kring hur stort problemet är med självmord och visa på hur vi kan förebygga tragedierna.

Behovet är stort

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sina liv, och cirka 15 000 personer gör självmordsförsök. De som tar sina liv lämnar närstående i livslång sorg. Det i sin tur kan leda till depressioner, sjukskrivningar och förlorad livslust. Men självmord kan förebyggas. Suicide Zero arbetar hårt för att visa på hur. Det är ett långsiktigt arbete och varje gåva är viktig för vårt arbete.

Vad du kan ge

Om du har arvingar så har de laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten kan du själv välja att fördela hur du vill. Du kan till exempel välja att ge ett valfritt belopp, eller en andel av ditt arv, till Suicide Zero. Vi kan ta emot kontantbelopp, värdepapper, fastigheter och lös egendom. Suicide Zero är befriad från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela gåvan går oavkortat till vårt suicidpreventiva arbete.

Så skriver du testamente

Det är inte svårt att skriva testamente. Men några formella krav behöver uppfyllas:

  • Du måste datera och underteckna ditt testamente själv, och signaturen måste bevittnas av personer som närvarar när du undertecknar. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller vara inkluderade i ditt testamente och de måste vara minst 15 år. Du behöver inte visa dem vad du skrivit, men du måste tala om att det är ett testamente de bevittnar.
  • Om du behöver hjälp med att skriva testamentet korrekt kan du vända dig till någon som arbetar med arvsrätt; en advokat, din bank eller en större begravningsbyrå. Det är viktigt att du söker hjälp hos en sakkunnig person om du är tveksam.
  • Förvara ditt testamente på en säker plats. Till exempel i Livsarkivet, Testamentsbanken och Vita arkivet
  • Om du väljer att inkludera Suicide Zero i ditt testamente behöver du uppge organisationsnumret: 802472-0891

Mer information

Kontakta Hanna Palmqvist, insamlingsansvarig, om du har frågor eller vill veta mer:
hanna.palmqvist@suicidezero.se
0732-519190

Goda testamentet

Suicide Zero är med i Goda Testamentet. Där finns mer fakta och svar på frågan om varför det är viktigt att testamentera. Där finns en testamentsmall som du kan ladda ner, och du kan skriva dina frågor till en jurist som är expert inom arvsrätt. På Goda Testamentet finns också information om Avtal24s juridiska tjänster för att skriva ditt testamente.