Hållbarhetsmål 3

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Suicide Zero arbetar med suicidprevention för att minska antalet självmord. Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Vad gör Suicide Zero?

Suicide Zero har arbetat med suicidprevention sedan organisationen grundades 2013. Vi jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att bilda opinion, påverka politiker och beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi ökar kunskap genom vår utbildning Våga Fråga och vi syns i media och i våra egna kanaler sprider vi kunskap.

Sedan årsskiftet 2020 finansierar Suicide Zero forskning när det gäller suicidprevention i samarbete med Psykiatrifonden. Utöver vår styrelse har vi ett expertråd med ledande forskare och experter inom suicidprevention knutna till oss. På så sätt säkrar vi att det vi förmedlar har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tillbaka