Suicide Zeros berättelse

Suicide Zeros berättelse

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Suicide Zero bildades i april 2013 av journalisten Alfred Skogberg och läkaren/kbt-terapeuten Ludmilla Rosengren. De båda träffades när Alfred Skogberg skrev boken När någon tar sitt liv - tragedierna vi kan förhindra (Ordfront 2012). I boken skriver Alfred om hur det gick till när Ludmillas dotter Linnéa tog sitt liv.

Alfred och Ludmilla bestämde sig för att starta en ideell organisation som kan påverka allmänheten, politiker, journalister och organisationer som kommer i kontakt med självmordsnära. Till att börja med hette organisationen Suicide Rescue men bytte i januari 2014 namn till Suicide Zero. Genom Ludmilla och Alfreds kontaktnät engagerades en handlingskraftig och engagerad styrelse.

Sedan dess har organisationen haft en stark tillväxt tack vare ökade bidrag från myndigheter och regioner, och en kraftig ökning av gåvor från privatpersoner och företag. Verksamheten har professionaliserats och etablerats i olika delar av landet för att vara en nationell organisation. Arbetet leds från huvudkontoret i Stockholm, och genom ett stort antal engagerade volontärer och instruktörer för utbildningen Våga Fråga syns och verkar Suicide Zero på många orter runtom i landet.

Suicide Zero har haft ett stort genomslag medialt. Både genom medverkan i lokala medier och i Sveriges största medier som Nyhetsmorgon, Aftonbladet och Sveriges Radio, sprider organisationen kunskap om att självmord kan förebyggas.

Många är berörda och vill bidra till Suicide Zeros arbete genom att ge gåvor, eller med sin kompetens eller tjänster. Vi vill att fler ska göra mer för ett samhälle utan självmord.