Suicide Zeros expertråd

Suicide Zeros expertråd

Suicide Zero har ett gediget samarbete med ledande forskare och experter kring suicid. På så sätt säkrar vi att det vi gör har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet även om vi alltid vill vara nytänkande i vårt sätt att jobba.

Vi samarbetar med flera av landets ledande experter inom suicidpreventionsområdet, bland annat genom vårt expertråd.

 • Jan Beskow

  Professor

  Jan Beskow är professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över fyrtiofem år. Han har en förmåga att förmedla avancerad forskning på ett sätt så att alla kan ta till sig den. Jan ser varje människa som en forskare som med sin erfarenhet kan bidra till allas ökade kunskap. Med andra ord en sann folkbildare. Jan Beskow har skrivit ett stort antal böcker och gör fortfarande allt han kan för att sprida information om självmord.

 • Ullakarin Nyberg

  Överläkare

  Ullakarin är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid KI. Hon arbetar dagligen med suicidprevention och möter både suicidnära och anhöriga som mist någon i självmord. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare samt författare till boken Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord.

 • Britta Alin Åkerman

  Professor

  Britta Alin Åkerman är professor i pedagogik, psykolog. leg psykoterapeut och suicidforskare vid NASP. Britta är en av Sveriges mest erfarna suiciepreventionsexperter. Suicide Zero får fortlöpande konsultera och erhålla metodstöd från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

 • Liria Ortiz

  Psykolog

  Liria Ortiz är en av Sveriges mest kända psykologer. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter, hon har även skrivit flera böcker och hon undervisar i motiverande samtal. Dessutom har hon hjälpt oss att ta fram vår Våga Fråga-utbildning för ensamkommande flyktingar.

 • Susanne Rolfner Suvanto

  Sjuksköterska, verksamhetsansvarig

  Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Hon har varit Särskild utredare för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har en stor passion för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.

 • Martin Schalling

  Ordförande och professor

  Martin Schalling är professor i Medicinsk genetik vid KI, adjungerad professor vid University of Sao Paulo samt ordförande i Psykiatrifonden. Han är speciellt intresserad av mekanismer bakom psykiatriska sjukdomar för att kunna bidra till bättre diagnostik och prevention samt mer individualiserad behandling. Hans omfattande forskningsproduktion har en stor internationell spridning. Martin är aktiv som föreläsare för allmänheten och politiker och författare av debattartiklar i medicinska frågor, vidare inom utveckling av innovationer på vetenskaplig grund.