Hoppa till huvudinnehåll

Suicide Zero - vår ekonomi, styrning och kontroll

Vi strävar efter att utvärdera och förbättra vårt sätt att arbeta för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Riktlinjer för insamling i Sverige

Suicide Zero är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Giva Sverige arbetar för att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen. Giva Sverige har därför skapat en kvalitetskod som Suicide Zero tillämpar sedan 2015. Kvalitetskoden innehåller riktlinjer för styrning, kontroll och insamling. Varje år upprättar Suicide Zero en effektrapport som visar vilken nytta organisationen gör. Ladda ner vår effektrapport för 2023 här.

Suicide Zero uppfyller kraven för att få använda ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgirokonto som börjar på 90. 90-konton utfärdas och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Auktoriserad revisor är Gunnar Thullberg på PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB).

Stadgar

I stadgarna finns information om våra ändamål, styrelsens arbete, hur medlemskap i Suicide Zero fungerar mm. Här kan du läsa Suicide Zero Stadgar (pdf).

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

I Suicide Zeros verksamhetsberättelse kan du läsa om vårt arbete, våra aktiviteter och hur vi använt pengarna under året som gått.

2022

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022 Suicide Zero

Revisionsberättelse 2022 Suicide Zero

2021

Årsredovisning/verksamhetsberättelse 2021 Suicide Zero (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Suicide Zero (pdf)

2020

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2020 Suicide Zero (pdf)

2019

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019 Suicide Zero (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Suicide Zero (pdf)

2018

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018 Suicide Zero (pdf)

Revisionsberättelse 2018 Suicide Zero (pdf)

2017

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2017 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll för 2023 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll för 2022 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll för 2021 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll för 2020 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll för 2019 Suicide Zero (pdf).

Årsmötesprotokoll för 2018 Suicide Zero (pdf)

Årsmötesprotokoll för 2017 Suicide Zero (pdf)

Valberedningen

Valberedningen som antogs på årsmötet 2023 består av Evalena Habel, evalena.habel@irisgruppen.se, och Sandra Malmborg, sanmalmb@gmail.com. Evalena är sammankallande.

Löner och arvoden

Suicide Zeros styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Suicide Zeros styrelse arbetar ideellt. För mer information, se vår Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2022.

Styrdokument

Antikorruptionspolicy Suicide Zero (pdf)

Insamlingspolicy Suicide Zero (pdf)

Uppförandekod Suicide Zero (pdf)

Integritetspolicy Suicide Zero (pdf)

Placeringspolicy Suicide Zero (pdf)

Instruktion för anmälan om oegentligheter (pdf)

Policy mot kränkande särbehandling Suicide Zero (pdf)

Effektrapporter

Suicide Zero Effektrapport 2023 (pdf)

Suicide Zero Effektrapport 2022 (pdf)

Suicide Zero Effektrapport 2021 (pdf)

Suicide Zedro Effektrapport 2020 (pdf)

Suicide Zero Effektrapport 2019 (pdf

Suicide Zero Effektrapport 2018 (pdf)