Företag

Hoppa till huvudinnehåll

Vill ditt företag vara med och bryta tystnaden kring psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar samhället och företag miljontals kronor varje år. Vad den kostar i mänskligt lidande går inte att mäta.

Under pandemin har vi dessutom sett ett ökat antal frågor från HR och ansvariga för personal om vad man kan göra på sin arbetsplats för att förhindra att någon mår så dåligt att hen tar sitt liv. Cirka 1 500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Det är fyra personer om dagen.

Ge en engångsgåva som företag

Hjälp oss med att fortsätta vårt suicidpreventiva arbete genom en engångsgåva.

Utbilda din personal

Det är ofta svårt att se hur dåligt någon mår. Men det finns sätt och det finns mycket ni kan göra på företaget och kollegor emellan. Genom Suicide Zeros utbildning Våga Fråga, visar ni personalen att ni tar deras hälsa på allvar och att ni vill göra vad ni kan för att förebygga psykisk ohälsa och självmord. Numera finns även utbildningen Våga Fråga som e-utbildning. Den är framtagen för att företag med många medarbetare ska kunna utbilda på egen hand via sin egen lärplattform.

Bryt tystnaden tillsammans med oss

Partnerföretag - Arbeta långsiktigt för att bryta stigmat kring självmord och öka engagemanget och kunskapen kring vår fråga. Tillsammans lägger vi upp en plan för vad vi kan göra för att engagera era medarbetare och hjälpa till med ert hållbarhetsarbete kring psykisk hälsa. Läs mer partnerföretag här.

Stödföretag - Stöd vårt suicidpreventiva arbete under en begränsad tid, kring en specifik produkt eller tjänst eller vill ni kanske skänka en del av månadens vinst för att visa medarbetare, leverantörer och andra att ni också slutat tiga kring ämnet självmord? Läs mer om stödföretag här.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa varandra.

Kajsa Hagskog, företagsinsamling och stiftelser
kajsa@suicidezero.se
Telefon 070-853 04 67

 • Suicide Zeros julshop för företag är öppen

  Varje självmord är ett för mycket. Genom att köpa en julgåva från Suicide Zero, bidrar ditt företag till att förebygga psykiska olycksfall och minska tabun kring självmord.

  Köp er julgåva här!
 • Samarbeta med oss

  Här får du veta vad det innebär att arbeta långsiktigt med oss som partnerföretag och hur du går tillväga för att bli ett stödföretag.

  Läs mer om samarbeten
 • Tillsammans mot hållbarhet

  För att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska bli verklighet, behöver vi på Suicide Zero stöd från starka partners inom näringslivet. Vi arbetar främst med hållbarhetsmål 3, god hälsa och välbefinnande och delmål 3.4 att minska antalet dödsfall.

  Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsmålen

Utbilda din personal

Hur kan du på din arbetsplats upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon kollega har det tufft? Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må riktigt dåligt.

 • Så arbetar vi för att minska självmorden

  Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

  Läs mer om hur vi arbetar för att minska självmorden