Stödlista för hur man som närstående kan hjälpa den som mist någon

Hoppa till huvudinnehåll

Stödlista för närstående till efterlevande och för dig som mist någon i självmord

Stödlista för närstående till efterlevande och för dig som mist någon i självmord
När någon tar sitt liv påverkas enormt många personer. Alla som på något sätt varit i kontakt med den som dött kommer att rannsaka sig själva och fundera över om de kunde ha gjort något för att förhindra tragedin.

Stödlista för vänner till efterlevande

✔ Omedelbart och en kort tid efter ett självmord: Hör av dig regelbundet och säg att du kommer en viss tid och hjälper till med att handla, laga mat, koka te, diska, klippa gräs, tvätta, hämta barn osv. Fråga sedan om det är ok.


✔ Föreslå inte att den drabbade ska höra av sig om hen behöver hjälp. Det är du som måste erbjuda din hjälp och stå på dig. Den drabbade är alltför handlingsförlamad för att ta initiativ eller be om hjälp.


✔ Undvik tips och käcka uttalanden som att "nu är det dags att gå vidare, det går över, nu har han/hon det bra". Det tar tid att kunna se hur man ska kunna komma vidare.


✔ Lyssna, lyssna och lyssna ännu mer. Påpeka att du finns i närheten vid behov. Ta aktiv kontakt om och om igen även fast den drabbade har tackat nej tidigare.


✔ Vet du inte vad du ska säga så säg just det: ”Jag vet inte vad jag kan säga men jag lyssnar gärna.”


✔ Tänk på att sorgen aldrig går över men att man med tiden kan lära sig att leva med den.


✔ Ha koll på årsdagen för dödsfallet. Kontakta de anhöriga och uppmärksamma årsdagen på något sätt. År efter år.


✔ Var gärna närvarande på något sätt vid exempelvis julafton eller andra högtider.


✔ Var inte rädd för att regelbundet fråga om den döde. Dela med dig av dina minnen. Den drabbade glömmer aldrig utan bär med sig minnet varje minut. Att du nämner den som dött vid namn gör smärtan lite mindre.


✔ Tipsa om SPES och om att det kan kännas som en befrielse att efterlevande får träffa andra i samma situation under gruppsamtal.


Läs mer här om du vill engagera dig för Suicide Zeros arbete.

Stödlista för dig som förlorat en närstående i självmord

✔ Kontakta SPES och träffa andra i liknande situation. Det kan underlätta att få berätta om det som inträffat och du kommer att förstå att du inte är ensam.


✔ Sorg kan ta sig helt olika uttryck för medlemmar i samma familj. Tala gärna med andra SPES-medlemmar om deras erfarenheter.


✔ Det finns flera Facebook-grupper för de som förlorat närstående i självmord. Det finns syskongrupper och grupper för de som förlorat barn liksom grupper för de som förlorat en partner.


✔ Självmord hos en närstående är en traumatisk upplevelse och kan många gånger leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, sömnsvårigheter och andra psykiska problem. Detta kräver oftast psykologisk terapi hos kunnig personal.


✔ Tänk på att det kan ta lång tid innan du är redo att börja arbeta igen. Var noga med att trappa upp gradvis. Sorg är inte en sjukskrivningsgrundande orsak men väl de konsekvenser som sorgen ger, och det är vanligt med en tids sjukskrivning. Det är viktigt att du ger dig själv den tid du behöver men också viktigt att behålla kontakten med din vardag.


✔ Lär dig varför myter och rädsla gör att bemötandet kan brista bland vänner och arbetskamrater.


Läs mer här om du vill engagera dig för Suicide Zeros arbete.