Hoppa till huvudinnehåll

Stödlista till dig som mist någon i självmord

Att förlora en närstående i självmord är en av de svåraste förlusterna man kan gå igenom. Det är viktigt att få hjälp och stöd för att bearbeta traumat och den bottenlösa sorg ett självmord för med sig.

Stödlista för dig som förlorat en närstående i självmord

✔ Kontakta SPES som erbjuder stöd till anhöriga som mist någon i självmord. Du kan träffa och få stöd från andra som befinner sig i liknande situation. Det kan underlätta att få berätta om det som inträffat och du kommer att förstå att du inte är ensam.

✔ Sorg kan ta sig helt olika uttryck för medlemmar i samma familj. Tala gärna med andra SPES-medlemmar om deras erfarenheter.

✔ Det finns flera Facebook-grupper för de som förlorat närstående i självmord. Det finns syskongrupper och grupper för de som förlorat barn liksom grupper för de som förlorat en partner.

✔ Självmord hos en närstående är en traumatisk upplevelse och kan många gånger leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, sömnsvårigheter och andra psykiska problem. Detta kräver oftast psykologisk terapi hos kunnig personal.

✔ Tänk på att det kan ta lång tid innan du är redo att börja arbeta igen. Var noga med att trappa upp gradvis. Sorg är inte en sjukskrivningsgrundande orsak men väl de konsekvenser som sorgen ger, och det är vanligt med en tids sjukskrivning. Det är viktigt att du ger dig själv den tid du behöver men också viktigt att behålla kontakten med din vardag.

✔ Lär dig varför myter och rädsla gör att bemötandet kan brista bland vänner och arbetskamrater.

Här har vi samlat kontaktuppgifter till en rad olika hjälplinjer som kan ge dig professionellt hjälp och stöd 💚