Myter om självmord

Hjälp oss att sprida sann kunskap och krossa myterna om självmord

Myter om självmord

Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.

Myt: Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde

Myt: Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig

Myt: De som talar om självmord gör det inte

Myt: Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover"

Myt: Självmord inträffar plötsligt, utan förvarning

Myt: Inte konstigt att självmorden ökar, så som samhället ser ut nuförtiden

Myt: Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem

Myt: Alla som försöker ta sitt liv måste vara psykiskt sjuka

Myt: Personer som talar om självmord försöker manipulera andra för att få uppmärksamhet

Myt: En person som har gjort ett självmordsförsök kommer alltid att vara självmordsnära

Myt: Självmordsnära personer är helt inställda på att dö

Myt: En person som har varit djupt deprimerad en tid och nu verkar glad kommer inte att göra ett självmordsförsök eller ta sitt liv

Myt: En person som tagit en överdos av tabletter och blivit magpumpad kommer inte att försöka igen

Myt: Det förvånar mig inte, självmord ligger i familjen

Myt: Självmord förekommer bara i vissa grupper i samhället

Myt: Personer som har självmordstankar eller visar ett självmordsbeteende lever ensamma och isolerade

Myt: Självmordsnära personer söker sällan läkarhjälp

Myt: Om en person verkligen vill ta sitt liv, har ingen rätt att hindra honom/henne