Fakta och råd kring suicid

Fakta och råd kring suicid

Lär dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

Det är inte alltid så enkelt att samtala med någon som man ser eller upplever mår dåligt. Här kan du få råd om vad du kan göra och säga till någon i din närhet. Du kan även lära dig mer om vilka myter som finns om självmord eller om den suicidala processen. Vi har även checklistor för journalister, skolpersonal, politiker och närstående.

 • Myter om självmord

  Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.

  Läs mer
 • Den suicidala processen

  Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta upplever hen att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är deprimerade.

  Läs mer
 • Suicide Zero-kartan

  Kartan visar var Suicide Zeros volontärer finns och var dom skickat in medborgarförslag med uppmaning att kommunen ska anta handlingsplan för att förebygga självmord. Grönfärgade ytor anger kommuner som uppger att de har en politiskt antagen och kommunövergripande handlingsplan.

  Läs mer
 • Samtala om självmord

  Här finns tips på hur du kan prata med någon i din närhet som inte mår bra, hur man pratar med barn om självmord eller möter någon på nätet som har självmordstankar.

  Läs mer
 • Checklistor

  Här hittar du checklistor för journalister, skolpersonal, politiker och närstående.

  Läs mer