Fakta och råd kring suicid

Fakta och råd om självmord

Lär dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt! Här hittar du tips på vad du kan göra och säga. Här finns också kunskap som kan hjälpa på vägen.

 • Myter om självmord

  De myter och tabun som finns kring självmord kan hindra oss från att ge människor rätt hjälp. En del i Suicide Zeros arbete är att krossa dessa. Här kan du läsa mer om de vanligaste myterna och vad som egentligen stämmer.

  Läs mer
 • Den suicidala processen

  Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta upplever hen att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är deprimerade.

  Läs mer
 • Samtala om självmord

  Vad gör man om någon i ens närhet inte mår psykiskt bra? Här har vi samlat konkreta tips och idéer.

  Läs mer
 • Checklistor

  Här hittar du checklistor för journalister, skolpersonal, politiker och närstående.

  Läs mer
 • Rapportsläpp - Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

  Den 21 april 2020 släppte vi rapporten Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa. I samband med detta anordnade vi ett webinar med paneldebatt. Se rapportsläppet och ladda ner rapporten här.

  Läs mer
 • Suicide Zero-kartan

  Kartan visar var Suicide Zeros volontärer finns och var dom skickat in medborgarförslag med uppmaning att kommunen ska anta handlingsplan för att förebygga självmord. Grönfärgade ytor anger kommuner som uppger att de har en politiskt antagen och kommunövergripande handlingsplan.

  Läs mer
 • Suicide Zero-podden

  Hur kan vi jobba för att förebygga självmord? Varför är självmord så förknippat med stigma och tabu? I vår podd diskuterar vi dessa frågor med gäster som kan ge olika synvinklar och ny kunskap till oss och våra lyssnare.

  Lyssna på vår podd