Bli volontär - ditt engagemang räddar liv

Hoppa till huvudinnehåll

Bli volontär

Bli volontär - ditt engagemang räddar liv!
Genom den ideella kraften hos volontärer kan vi hjälpas åt att skapa mening i en meningslös död genom att förebygga självmord och minska tabun kring psykisk ohälsa. Från norr till söder finns hundratals Suicide Zero-volontärer.

Många av dem har mist en anhörig eller är på något sätt drabbade av självmord, men det är inte ett krav för att bli volontär.

Vilket uppdrag väljer du

Som volontär hos Suicide Zero får du välja hur du vill börja att engagera dig på, Här finns några förslag på aktiviteter att välja mellan (en fullständig lista får du när du anmält dig):

 • Följ oss på Facebook och Instagram, kommentera och dela artiklar och inlägg från Suicide Zero på din egen Facebooksida
 • Bär våra armband
 • Medverka vid event som Suicide Zero arrangerar
 • Lämna in medborgarförslag i din kommun för att få lokalpolitiker att ta fram handlingsplaner för suicidprevention.
 • Medverka i lokala medier.
 • Se om det finns aktiviteter eller evenemang på din ort där du kan informera om Suicide Zeros arbete och kanske även föreslå samarbeten.
 • Pärla armband
 • Undersök och ansök om medel via till exempel ditt landsting för att förbättra arbetet med suicidprevention lokalt genom ett konkret projekt. Träffa politiker och lokal press för att diskutera en handlingsplan för suicidprevention på din ort.
 • Arrangera en ljusmanifestation på suicidpreventiva dagen den 10 september på din ort.
 • Skapa aktiviteter eller evenemang på din ort där du kan informera om Suicide Zeros arbete och kanske även föreslå samarbeten som du arrangerar. Ta kontakt med lokala medier om detta.

Suicide Zero kan stötta med material beroende på vilket uppdrag som ska utföras! Läs gärna vår volontärpolicy som förklarar mer hur vi tänker

Som volontär hos oss ska man inte känna sig ensam i sitt uppdrag! (Läs mer om Suicide Zeros vision och vårt uppdrag).

Så kommer du igång

Börja med att bli medlem, vilket är obligatoriskt för våra volontärer:

 1. För att vara volontär måste man vara volontärmedlem i Suicide Zero (bli medlem här). Detta eftersom du då är en representant för organisationen och vi vill att du ska känna dig som en viktig del av den. Som medlem har man en röst på årsmötet och kan påverka val till styrelsen. Det kostar 200 kronor per år att vara volontärmedlem.
 2. Kort efter du blivit volontärmedlem mailar vi över mer information om uppdrag mm, vi kommer även vilja ha ett introduktionssamtal där vi går igenom vad som förväntas av dig och vilken typ av stöd vi kan erbjuda. Föreslå gärna en tid som passar dig.

Frågor om volontärsuppdraget?

Du är välkommen att kontakta vår volontärsamordnare, Gunilla Lundberg Streijffert, via mejl gunilla@suicidezero.se eller telefon 076-880 10 51.

Varmt tack för att du vill engagera dig!

Suicide Zero-kartan

Se var Suicide Zeros volontärer finns, i vilka kommuner medborgarförslag skickats in samt vilka som har en handlingsplan för att förebygga självmord.