Om barn och unga

Hoppa till huvudinnehåll

Så kan vi rusta våra barn och unga för livet

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland barn och unga mellan 15-24 år. Alla vuxna, från föräldrar till idrottsledare, kan hjälpa till för att förändra det – och bättre rusta våra barn för livet. Här kan du läsa mer om hur du kan prata med barn som mår dåligt, hur skolan kan agera om det värsta händer och varför det är så viktigt att barn kan prata om sina känslor.

 • Barn med självmordstankar

  Hur kan man stötta ett barn i sin närhet som mår dåligt och uttrycker självmordstankar? Här får du tips på hur du kan agera som vuxen.

  Läs mer om hur du som vuxen kan agera
 • Att prata med barn om självmord

  Våra experter delar med sig av sin kunskap och sina bästa tips om hur man kan prata med barn om självmord.

  Ta del av tips och kunskap

Livsviktiga snack

Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade för att klara livets utmaningar.

 • Stödlista och beslutsstöd till skolpersonal

  Skolan har ett stort ansvar att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

  Ta del av informationen
 • Rapport - Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

  Den 21 april 2020 släppte vi rapporten Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa. Rapporten innehåller bland annat statistik, orsaker till varför situationen ser ut som den gör och vilka åtgärder som krävs för att stoppa denna utveckling.

  Ladda ned och läs rapporten här

For A Better Day

Läs rapporten vi tagit fram tillsammans med Tim Bergling Foundation, Bris och Mind om vad unga behöver för en bättre morgondag.

Utbildningar som rör barn och unga

 • Livsviktiga snack föreläsning

  Barn som kan sätta ord på sina känslor mår bättre. Forskning visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. I denna föreläsning får du kunskap och tips om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet.

  Läs mer om Livsviktiga snack föreläsningen
 • Stör Döden - Utbildningsmaterial för lärare

  Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till oss och undrar hur de kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever. Därför har Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet.

  Läs mer om Stör Döden
 • Våga fråga Ung

  Den psykiska ohälsan ökar kraftigt bland unga i Sverige. 160 personer – tre i veckan – dör i självmord varje år och fler än 5 000 barn och unga vårdas varje år för självmordsförsök. För att motverka denna utveckling lanserar Suicide Zero under 2022 ”Våga fråga Ung”, en utbildning som riktar sig till unga mellan 13-18 år.

Artiklar om barn och unga
 • ”Resultatet av de fokusgrupper vi har haft visar att beslutsstöden är vad som behövs på skolorna”
  9 maj, 2022

  Suicide Zero har tagit fram konkreta och kostnadsfria beslutsstöd till skolor för hur de ska agera om det finns misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid fullbordat självmord. Tanken är att skolan ska skriva ut och sätta in beslutsstöden i sin krispärm. Jeanette Heilmann håller ihop arbetet i sin roll som utredare på Suicide Zero.