Våga Fråga Migration - en utbildning för dig som jobbar med unga ensamkommande

Våga Fråga Migration

En utbildning för dig som jobbar med unga ensamkommande

Flertalet av de nyanlända barn och unga som kommer till Sverige lider av psykisk ohälsa. Trauma, stress, ångest, självmordstankar och fullbordade självmord drabbar alldeles för många.

Arbetar du med ensamkommande barn och unga?

Den psykiska ohälsan hos de unga behöver tas på allvar. Hur kan vi ingjuta hopp hos de unga i den svåra situation de befinner sig i?

Det finns mycket osäkerhet hos personal på boenden, inom socialtjänsten och hos psykiatrin kring hur man kan förebygga självmord hos nyanlända barn och unga. Många vet inte vilka varningstecken på psykisk ohälsa de ska titta efter. Vad kan man säga? Hur kan man fråga? Behovet av konkreta och enkla samtalsverktyg är stort.

Kursinnehåll för Våga Fråga Migration

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg

Kostnad

15 000 kronor för två timmars utbildning för max 16 personer. För resor utanför Stockholm tillkommer rese- och eventuella hotellkostnader.

För frågor och bokning av utbildningar

Vänligen kontakta utbildning@suicidezero.se

"Man fick tydliga exempel på frågor man kan ställa till någon som mår dåligt." Personal från Rågklingans boende

"Vi fick mycket fakta och bra verktyg." Personal från Lingårdens boende

"Oavsett ens tidigare erfarenheter kunde man hänga med." Personal från Palatsets boende