Tack för din gåva

Tack för din gåva

Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Tillsammans gör vi skilland!