Aktiegåva

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer som Suicide Zero – och slippa betala kapitalskatt på utdelningen. Det gör att din utdelning blir ännu mer värd än om du skulle ta ut den själv.

Under mars månad är det dags att ändra mottagare av din utdelning.

För att slippa skatten måste utdelningen doneras innan aktieägaren får utdelningen utbetald


Såhär fungerar det

 • Skriv ut blanketten Gåvoblankett_2051.
 • Fyll i blanketten, gör Suicide Zero (Suicide Zero, Travbanan 57, 147 34 Tumba) till mottagare (”rättighetshavare”) och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket. Vårt organisationsnummer är 802472-0891 och vårt plusgirokontonummer är 900398-9.
 • Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Tänk på

Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns även hos din bank eller det institut där du har VP-konto eller depå.

 • Har du VP-konto kan du ladda ner och fylla i blanketten Anmälan om Rättighetshavare (Gåvoblankett_2051) och sedan ge till din bank.
 • Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du enklast gör.
 • Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade företag.
 • Kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besök bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman hålls.
 • Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.

Vad sker när?

Januari – februari
Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars
Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd blanketten Gåvoblankett_2051. Det tar ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April – maj
Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning.

Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.


Aktieutdelning från fåmansbolag

 

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

Så här går det till:

 • Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger
 • Efter stämman men innan utbetalning sker ska du överlåta utdelningskupongen till Suicide Zero. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev
 • För ytterligare frågor kontakta din bank, revisor eller en jurist. Information finns även på www.aktiegavan.se

Tack för att du vill skänka din utdelning till Suicide Zero!

 

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba