Rapportsläpp och paneldebatt

Rapportsläpp och paneldebatt
Välkommen att delta på Suicide Zeros webinar den 21 april om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

Den 21 april släpper vi på Suicide Zero rapporten Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa som vi tagit fram tillsammans med Kairos Future om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.

Tre barn och unga upp till 24 år tar varje vecka sina liv. I kombination med höga tal för självmordsförsök och självskador summerar vi i ett tydligt budskap - nu måste vi börja agera långsiktigt och på alla samhällsnivåer för att vända trenden.

Paneldeltagare:

  • Ing-Marie Wiselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor, SKR
  • Chiara Bergmark Stanzani, första vice förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA
  • Hilda Johnsson, kurator och social koordinator, Linköpings kommun
  • Klas Bergling, Tim Bergling Foundation

Paneldebatten modereras av Rickard Bracken, generalsekreterare, Suicide Zero.

Vi hoppas att Socialminister Lena Hallengren fortfarande kan medverka i paneldebatten, men på grund av rådande situation kan hennes närvaro inte garanteras just nu.

09.00 Rapportpresentation och panelsamtal
10.00 Fortsatt diskussion

Rapportsläppet och paneldebatten sänds som ett webinar, länk skickas ut den 20 april.

--> Anmäl dig här! <--

Varmt välkommen att delta!
Suicide Zero