Hoppa till huvudinnehåll

Suicide Zeros påverkansarbete

Vårt påverkansarbete

Redan 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. Tyvärr räcker det inte med att ha en vision. Självmord är fortfarande ett stort samhällsproblem. Varje år tar 1500 människor i Sverige sitt liv. Det är fyra om dagen. Fler behöver göra mer om vi ska lyckas minska självmorden. Det gäller inte minst landets beslutsfattare. Ända sedan Suicide Zero grundades 2013 har vi därför arbetat med att påverka politiker och andra samhällsaktörer.

Är du politiker och vill veta hur du kan bidra till att få ner självmorden i Sverige, kontakta gärna Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken så tar vi ett möte. 


Vad Suicide Zero vill:

1. Alla kommuner ska ha en handlingsplan för självmordsförebyggande arbete
Vi vill att ansvariga i Sveriges samtliga kommuner ser till att det tas fram en handlingsplan för det självmordsförebyggande arbetet. Handlingsplanen ska utgå från den senaste kunskapen om hur självmord kan förebyggas, vilket du kan läsa mer om på suicidezero.se/kommun.

2. En haveriutredning ska alltid genomföras vid självmord
Vi vill se ett förslag på ett nationellt regelverk som säkerställer att suicidutredningar alltid genomförs vid självmord samt hur dessa kan skapa suicidpreventivt lärande. Vi vill att lärdomar sprids och används i ett systematiskt och systemförändrande förbättringsarbete. Utredningarna får inte vara begränsade till att hitta eventuella felaktigheter i händelsekedjans slut.

3. Det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet måste uppdateras
Att riksdagen enades om en nollvision 2008 räcker uppenbarligen inte. För att få ner antalet självmord måste det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet uppdateras med tidsatta och uppföljningsbara mål, frågan måste prioriteras och resurser och ansvariga tillsättas.

4. Öppna den nationella hjälplinjen igen
Vid årsskiftet 2020 lades den nationella hjälplinjen ned. Den gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer. Vi vill att den öppnas igen. Vi vill att stödet till människor i psykisk kris utvecklas och finansieras och att det samordnas med den ideella sektorns olika stödfunktioner. Människor ska snabbt få stöd och hitta hjälp med god kvalitet på rätt nivå.

5. Stärk hälso- och sjukvårdens kunskaper att identifiera suicidrisk hos patienter
Vi vill stärka hälso- och sjukvårdens kunskaper att identifiera suicidrisk hos patienter samt att prata om självmordstankar och självmordshandlingar. Vårdkedjan behöver stärkas genom en förbättras samverkan och samsyn i behandlingen av självmordsnära patienter. Samarbetet med patienter och anhöriga måste utvecklas så att de blir delaktiga i det förebyggande arbetet genom tät dialog. Det finns flera internationella exempel på framgångsrika förändringsarbeten att inspireras av. Många av dem utgår från Henry Ford Zero Suicide Model. 

6. Mer resurser till suicidpreventiv forskning och använd kunskapen
Vi vill förstärka resurserna till den suicidpreventiva forskningen och säkerställa att den kunskap och de rekommendationer som finns implementeras av staten, regionerna, kommunerna och förs vidare ut i närings- och föreningslivet. Myndigheter behöver ge ett mycket bättre stöd till kommuner och regioner att omsätta kunskapen i praktisk handling.

7. Nationell styrning för hur skolor ska arbeta med frågor om psykisk hälsa
Vi vill att skolans uppdrag att främja elevers hälsa och välbefinnande förtydligas genom att läroplanen för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ses över. Undervisning om psykisk hälsa och kunskap i att hantera livets svårigheter bör bli en del av den obligatoriska undervisningen.

Suicide Zero-podden #15: Kommunbarometer och korsord

Årets kommunbarometer har kommit och generalsekreterare Rickard Bracken är i studion för att förklara hur rapporten ska tolkas och vad vi kan lära oss av den.

I avsnittet besöker också Victor Lundmark och Anna Sundkvist Kräutner, regionansvarig för Suicide Zero i Värmland, en korsordsträff som bidrar till att bekämpa ofrivillig ensamhet bland äldre i Kristinehamn.

Lyssna på avsnittet här

Läs artiklar om vårt påverkningsarbete här

  • Storuman - Suicidprevention

    Varje självmord är ett för mycket. Efter sex självmord på två år fanns bara en väg att gå för Storuman. Det här är berättelsen om hur den lilla kommunen i norr blev en av landets mest ambitiösa när det gäller suicidprevention.