banner sittande svartvit

Vision, uppdrag

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Vi anser att det behövs en organisation som använder den ideella organisationens kraft för att påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska.

Övergripande vision
-lyfta fram och beskriva samhällsproblemet suicid
-lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv
-bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Vi vill bidra till att nollvisionen nås genom fem steg:
1. Öka kännedomen om Suicide Zero för att bli en av Sveriges ledande ideella organisationer inom området suicidprevention

2. Lyfta fram samhällsproblemet suicid i media och även visa att det går att förhindra självmord

3. Öka kännedomen om effektiv suicidprevention och visa hur resursbristen måste åtgärdas

4. Därmed ge incitament till ökad insamling, ekonomiska fondbidrag, företagsdonationer

5. Vilket skapar resurser till suicidpreventivt arbete för att aktivt minska självmorden för att på lång sikt nå vår vision: noll självmord.

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

  • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
  • lyfta fram nytänkande och konkreta
    lösningar för att rädda liv
  • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba