Expertråd

Med stöd från Sveriges ledande forskare och experter!
Vi är mycket tacksamma för att Suicide Zero fått ett gediget gensvar från ledande forskare och experter kring suicid. På så sätt säkrar vi att det vi gör har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet även om vi alltid vill vara nytänkande i vårt sätt att jobba.

Jan Beskow | Professor

jan beskowJan Beskow är professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över fyrtiofem år. Han har en förmåga att förmedla avancerad forskning på ett sätt så att alla kan ta till sig den. Jan ser varje människa som en forskare som med sin erfarenhet kan bidra till allas ökade kunskap. Med andra ord en sann folkbildare.
Jan Beskow har skrivit ett stort antal böcker och gör fortfarande allt han kan för att sprida information om självmord.


Ullakarin Nyberg | Överläkare

ullakarin nybergUllakarin är cancer- och överläkare i psykiatri vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Hon arbetar dagligen med suicidprevention och möter både suicidnära och anhöriga som mist någon i självmord. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare samt författare till boken
"Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord."


Britta Alin Åkerman | Professor

Britta Alin Åkerman är professor i pedagogik, psykolog. leg psykoterapeut och suicidforskare vid NASP. Britta är en av Sveriges mest erfarna suiciepreventionsexperter.

Britta2


Susanne Rolfner Suvanto |

Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Hon har varit  Särskild utredare för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har en stor passion för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre

Susan e

 


Metodstöd från NASP

Suicide Zero får fortlöpande konsultera och erhålla metodstöd från NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). ki.se/nasp 

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

  • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
  • lyfta fram nytänkande och konkreta
    lösningar för att rädda liv
  • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba