Styrning och kontroll

Riktlinjer för insamling i Sverige

Vi strävar efter att utvärdera och förbättra vårt sätt att arbeta för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

 

Suicide Zero är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Giva Sverige arbetar för att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen. Giva Sverige har därför skapat en kvalitetskod som Suicide Zero tillämpar sedan 2015. Kvalitetskoden innehåller riktlinjer för styrning, kontroll och insamling. Varje år upprättar Suicide Zero en effektrapport som visar vilken nytta organisationen gör. Vår effektrapport 2019 kan du ladda ner här.

 

Suicide Zero uppfyller kraven för att få använda ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgirokonto som börjar på 90. 90-konton utfärdas och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

 

Auktoriserad revisor är Gunnar Thullberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Stadgar

Här kan du läsa Suicide Zeros stadgar (PDF). I stadgarna finns information om våra ändamål, styrelsens arbete, hur medlemskap i Suicide Zero fungerar mm.

 

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

I Suicide Zeros verksamhetsberättelse kan du läsa om vårt arbete, våra aktiviteter och hur vi använt pengarna under året som gått. 

Ladda ned vår Verksamhetsberättelse för 2018 (PDF)

Ladda ned Revisionsberättelse för 2018 (PDF)

 

Ladda ner vår Verksamhetsberättelse för 2017 (PDF).

 

Årsmötesprotokoll

Suicide Zeros senaste årsmöte hölls den 10 maj 2019. Signerat protokoll för 2018 kan du ladda ned här  (pdf)

Ladda ner signerat protokollet för 2018 (PDF).

 

Valberedningen

Valberedningen som antogs på årsmötet 2019 består av Evalena Habel, (sammankallande), Anette Geismar och Markus Borg.

 

Evalena Habel

evla_habel@hotmail.com

076-677 46 66

 

Anette Geismar

netteg@live.se

073-393 31 88

 

Markus Borg

markus_borg@hotmail.com

072-012 72 99

Löner och arvoden

Suicide Zeros styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Suicide Zeros styrelse arbetar till stor del ideellt.

För mer information, se vår verksamhetsberättelse (PDF).

 

Styrdokument

Uppförandekod (PDF)

Insamlingspolicy (PDF)

Antikorruptionspolicy (PDF)

Placeringspolicy (PDF)

Integritetspolicy (PDF)

Instruktion för anmälan om oegentligheter (PDF)

 

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.