Suicide Zeros Styrelse

claes-kvadrat.jpg

Claes Dahlstrand

Ordförande

Försäljningsdirektör

Claes har arbetat med försäljning och kundrelationer under hela sitt yrkesverksamma liv, i egna bolag och som anställd. Genom åren har han engagerat sig i organisationer som Maskrosbarn, Non-Violence, S:ta Clara Kyrka. När nära vänner till Claes miste ett barn i självmord bestämde han sig för att engagera sig för att ägna en del av sin tid till att göra skillnad i frågan.

Birgitta Mossberg | Ledamot

Birgitta Mossberg

Ledamot, vice ordförande

Journalist, kommunikatör och styrelseledamot

Birgitta utbildade sig vid Journalisthögskolan och Stockholms universitet. Hon har arbetat som kommunikatör, informationschef och presschef i både offentlig och privat sektor. Hon har varit styrelseledamot och generalsekreterare vid den ideella stiftelsen Ronald McDonald Barnfond. Birgitta har ett personligt engagemang för frågor kring psykisk ohälsa och självmord och drivs av en önskan att kunna ge något tillbaka till samhället.

Eva Wedberg | Ledamot, kassör och ekonomichef

Eva Wedberg

Ledamot, kassör och ekonomichef

Kassör och civilekonom

Eva är utbildad förskollärare och civilekonom. Hon har jobbat som ekonom i 20 år. Bland annat som ekonomichef på Riksteatern. Hon har mångårig erfarenhet av styrelsearbete på lokal nivå och är en administratör som helst skyndar långsamt. År 2013 tog hennes dotter Helena sitt liv.

Susanna Wendt | Ledamot

Susanna Wendt

Ledamot

Kommunikatör

Sanna är har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet. Hon har arbetat som projektledare inom kommunikation och marknadsföring under hela sitt yrkesverksamma liv. I dag är hon kommunikatör på Vi-skogen. Sanna är även utbildad yogainstruktör, med ett stort intresse för den lugnande och läkande effekt yoga och meditation har på sinnet. Hon drivs av en övertygelse om att världen skulle vara en fredligare, mänskligare och lyckligare plats om alla började meditera dagligen.

Carl Björkegren | Suppleant

Carl Björkegren

Ledamot

Finansexpert

Carl Björkegren är en av landets främsta experter inom handeln med aktiederivat, uppfattningen om risk och marknadspsykologi. Han började sin finansiella karriär på Wall Street, New York för mer än tjugo år sedan. Genom sitt arbete som trader på en av världens största investmentbanker samt på svenska banker och fondkommissionärer har Carl skapat sig stora kunskaper och erfarenheter inom de finansiella marknaderna. Carl har som företagare även skapat och drivit hedgefonder. Idag arbetar han som en fristående konsult för NASDAQ och driver sin egen plattform Optionsbloggen.se.
Han har sedan 2015 varit volontär för Suicide Zero och tillsammans med Mattias Sunneborn såg han till att världsrekord slogs när cirka 5000 personer gjorde Suicide Zeros Hoppet. Se youtubeklippet här

Johan Andreen | Suppleant

Leif Walterum

Ledamot

Riksdagskandidat

Leif Walterum från Skövde kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i valet 2018. Han har en lång bakgrund inom politiken och näringslivets organisationer och var fram till 2018 kommunalråd sedan 11 år i Skövde. Idag är Leif styrelseordförande i SMÅA (Småföretagarnas A-kassa) med 113 000 medlemmar/företagare och har ytterligare några styrelseengagemang samt arbetar som senior rådgivare åt PR byrån The Labyrinth. 

Leif har i sin närmsta familj fått uppleva psykisk ohälsa och dess påverkan inte bara på den drabbade utan på hela familjen. 2013 tog Leifs syster sitt liv efter en tids sjukdom och på nära håll fick han uppleva vårdens och psykiatrins brister. Han hoppas att han med sitt engagemang i styrelsen ska bidra till att öka politikers och näringslivets kunskaper och vilja att engagera sig i frågor kring psykisk ohälsa och att hans  nätverk och bakgrund ska gagna Suicides Zeros viktiga arbete.
Johan Andreen | Suppleant

Sonny Wåhlstedt

Ledamot

Sonny Wåhlstedts intresse för att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa vaknade efter en period av egen psykisk ohälsa med suicidtankar och senare återhämtning i en ideell patientförening. Hans erfarenhet blev att den ideella sektorn kan bidra stort i arbetet med att minska stigma kring psykisk ohälsa men också direkt genom att stödja människor i psykisk nöd att känna hopp och få verktyg att leva vidare och må bättre. Idag är Sonny ordförande i NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) samt ordförande i SPIV (SuicidPrevention I Väst). Han är också aktiv i NSPH-riks (14 riksförbund för psykisk hälsa) samt riksförbundet Hjärnkoll som arbetar i lokalt genom personer med egen erfarenhet som är ute och föreläser om sina erferenheter av psykisk ohälsa och sin återhämtning.
Carolina Engström | Ledamot

Carolina Engström

Suppleant

Konsult

Carolina Engström arbetar som Services Consultant på Alumni. Carolina har en bakgrund som statsvetare och genusvetare och har länge arbetat med diskriminering, mobbning, jämställdhet och utvecklingsfrågor. Carolina har arbetat på Friends i 10 år och drivit ett intensivt utvecklingsarbete för att bygga upp en kvalitetssäkrad verksamhet som arbetar effektivt med att förebygga mobbning. Tidigare arbetade Carolina med jämställdhetsfrågor inom skolan. Frågan om självmord engagerar Carolina genom den starka kopplingen till mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga. Men det finns även en personligt engagemang; hennes pappa tog livet av sig när hon var liten. Hon vill bidra till att kunskapen om suicidprevention ökar och att tabun minskar i samhället.

Charlie Eriksson | Ledamot

Charlie Eriksson

Suppleant

Social entreprenör, författare och föreläsare

Charlie är grundare till informationsprojektet Aldrigensam som belyser den psykiska ohälsan bland unga vuxna. Blivit nominerad till Svenska Hjältar, Årets Unga Företagare, Årets Unga VD med flera för sitt engagemang med Aldrigensam.
Charlie syns regelbundet i de stora svenska medierna för att dela med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. År 2013 gjorde han flertalet självmordsförsök, varav det allvarligaste slutade med livsuppehållande i respirator och läkarna trodde att han skulle dö.

Johan Andreen | Suppleant

Johan Andreen

Suppleant

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri

Johan är f.d. överläkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri med lång erfarenhet av verksamhetsledning, vårdutveckling och handledning. Vägledande erfarenhet har varit att vårdens möjlighet kräver medvetenhet om mötets, kommunikationens, samarbetets, ledarskapets samt individens egenmakts betydelse för liv och hälsa. Utbildare inom prevention av suicid och psykisk ohälsa, behandling av suicidalt beteende och samarbete och samverkan (för NASP och i egen verksamhet). Tog 2002-4 för Jönköpings län fram ett utbildningsprogram om depression och självmordsprevention, ”Livslustarbete med barn och ungdomar”. Stödjande medlem sen starten av SuicideZero. Har bidragit till Våga Fråga-utbildningen.

Johan Andreen | Suppleant

Alexis Wärmländer

Suppleant

Specialistläkare

Alexis är specialistläkare inom geriatrik och arbetar som överläkare och läkarchef på Stockholms Sjukhem. Både i sitt arbete och privat har han upplevt hur hårt suicid drabbar alla inblandade och hans övertygelse är att kunskapen om psykisk ohälsa och suicid behöver öka inom all vårdverksamhet utanför psykiatrin, inte minst inom äldrevården. Alexis förhoppning är att Suicide Zero med sitt arbete kan spela en viktig roll för att vi skall kunna komma dit.

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.