Expertråd

Suicide Zero har ett gediget samarbete med ledande forskare och experter kring suicid. På så sätt säkrar vi att det vi gör har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet även om vi alltid vill vara nytänkande i vårt sätt att jobba.

Jan Beskow | Professor

Jan Beskow

Professor

Jan Beskow är professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över fyrtiofem år. Han har en förmåga att förmedla avancerad forskning på ett sätt så att alla kan ta till sig den. Jan ser varje människa som en forskare som med sin erfarenhet kan bidra till allas ökade kunskap. Med andra ord en sann folkbildare. Jan Beskow har skrivit ett stort antal böcker och gör fortfarande allt han kan för att sprida information om självmord.

Ullakarin Nyberg | Överläkare

Ullakarin Nyberg

Överläkare

Ullakarin är cancer- och överläkare i psykiatri vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Hon arbetar dagligen med suicidprevention och möter både suicidnära och anhöriga som mist någon i självmord. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare samt författare till boken Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord.

Britta Alin Åkerman | Professor

Britta Alin Åkerman

Professor

Britta Alin Åkerman är professor i pedagogik, psykolog. leg psykoterapeut och suicidforskare vid NASP. Britta är en av Sveriges mest erfarna suiciepreventionsexperter. Suicide Zero får fortlöpande konsultera och erhålla metodstöd från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). 

 

Liria Ortiz | Psykolog

Liria Ortiz

Psykolog

Liria Ortiz är en av Sveriges mest kända psykologer. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter, hon har även skrivit flera böcker och hon undervisar i motiverande samtal. Dessutom har hon hjälpt oss att ta fram vår Våga Fråga-utbildning för ensamkommande flyktingar.

 

Susanne Rolfner Suvanto | Sjuksköterska och verksamhetsansvarig

Susanne Rolfner Suvanto

Sjuksköterska, verksamhetsansvarig

Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Hon har varit Särskild utredare för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har en stor passion för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.

 

Susanne Rolfner Suvanto | Sjuksköterska och verksamhetsansvarig

Thomas Blendow

Styrelseordförande

Thomas Blendow är styrelseordförande i Blendow group som arbetar med att utbilda jurister. Han är också ny medlem i Suicide Zeros expertråd och vill bidra till färre framtida tragedier.

 

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.