Vår organisation

Image

Vision och uppdrag

Vi är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Vår övergripande vision är densamma som vårt namn Suicide Zero: noll självmord.

Image

Expertråd

Med stöd från Sveriges ledande forskare och experter har Suicide Zero tillgång till den senaste forskningen inom suicidprevention.

 

Styrning och kontroll

Här hittar du Suicide Zeros styrande dokument och information om hur verksamheten finansieras.

Styrelsen

Möt Suicide Zeros tio styrelsemedlemmar.

 

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.