Möt Suicide Zeros 12 styrelsemedlemmar

Möt Suicide Zeros 11 styrelsemedlemmar

 • Claes Dahlstrand

  Ordförande

  Försäljningsdirektör

  Claes har arbetat med försäljning och kundrelationer under hela sitt yrkesverksamma liv, i egna bolag och som anställd. Genom åren har han engagerat sig i organisationer som Maskrosbarn, Non-Violence, S:ta Clara Kyrka. När nära vänner till Claes miste ett barn i självmord bestämde han sig för att engagera sig för att ägna en del av sin tid till att göra skillnad i frågan.

  claes@suicidezero.se, 072-187 01 15

 • Birgitta Mossberg

  Ledamot, vice ordförande

  Journalist, kommunikatör och styrelseledamot

  Birgitta utbildade sig vid Journalisthögskolan och Stockholms universitet. Hon har arbetat som kommunikatör, informationschef och presschef i både offentlig och privat sektor. Hon har varit styrelseledamot och generalsekreterare vid den ideella stiftelsen Ronald McDonald Barnfond. Birgitta har ett personligt engagemang för frågor kring psykisk ohälsa och självmord och drivs av en önskan att kunna ge något tillbaka till samhället.

 • Carl Björkegren

  Ledamot och sekreterare

  Finansexpert

  Carl Björkegren är en av landets främsta experter inom handeln med aktiederivat, uppfattningen om risk och marknadspsykologi. Han började sin finansiella karriär på Wall Street, New York för mer än tjugo år sedan. Genom sitt arbete som trader på en av världens största investmentbanker samt på svenska banker och fondkommissionärer har Carl skapat sig stora kunskaper och erfarenheter inom de finansiella marknaderna. Carl har som företagare även skapat och drivit hedgefonder. Idag arbetar han som en fristående konsult för NASDAQ och driver sin egen plattform Optionsbloggen.se.

  Han har sedan 2015 varit volontär för Suicide Zero och tillsammans med Mattias Sunneborn såg han till att världsrekord slogs när cirka 5 000 personer gjorde Suicide Zeros Hoppet.

 • Sonny Wåhlstedt

  Ledamot

  Verksamhetschef

  Sonny Wåhlstedts intresse för att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa vaknade efter en period av egen psykisk ohälsa med suicidtankar och senare återhämtning i en ideell patientförening. Hans erfarenhet blev att den ideella sektorn kan bidra stort i arbetet med att minska stigma kring psykisk ohälsa men också direkt genom att stödja människor i psykisk nöd att känna hopp och få verktyg att leva vidare och må bättre. Idag är Sonny ordförande i NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg). Han är också aktiv i NSPH-riks (14 riksförbund för psykisk hälsa) samt riksförbundet Hjärnkoll som arbetar i lokalt genom personer med egen erfarenhet som är ute och föreläser om sina erferenheter av psykisk ohälsa och sin återhämtning.

 • Johan Andreen

  Ledamot

  Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri

  Johan är f.d. överläkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri med lång erfarenhet av verksamhetsledning, vårdutveckling och handledning. Vägledande erfarenhet har varit att vårdens möjlighet kräver medvetenhet om mötets, kommunikationens, samarbetets, ledarskapets samt individens egenmakts betydelse för liv och hälsa. Utbildare inom prevention av suicid och psykisk ohälsa, behandling av suicidalt beteende och samarbete och samverkan (för NASP och i egen verksamhet). Tog 2002-4 för Jönköpings län fram ett utbildningsprogram om depression och självmordsprevention, ”Livslustarbete med barn och ungdomar”. Stödjande medlem sen starten av Suicide Zero. Har bidragit till Våga Fråga-utbildningen.

 • Alexis Wärmländer

  Ledamot

  Specialistläkare

  Alexis är specialistläkare inom geriatrik och arbetar som överläkare och läkarchef på Stockholms Sjukhem. Både i sitt arbete och privat har han upplevt hur hårt suicid drabbar alla inblandade och hans övertygelse är att kunskapen om psykisk ohälsa och suicid behöver öka inom all vårdverksamhet utanför psykiatrin, inte minst inom äldrevården. Alexis förhoppning är att Suicide Zero med sitt arbete kan spela en viktig roll för att vi skall kunna komma dit.

 • Joakim Romanus

  Ledamot

  HR- och Kommunikationsdirektör

  Joakim Romanus är PhD i Ekonomiskt beslutsfattande och har arbetat inom många olika branscher med verksamhetsutveckling utifrån ledningsfunktion inom IT, Management, PR, Industri och Media. Han är också med i styrelsen för ett start-up inom Virtual Reality. Idag jobbar Joakim som HR- och Kommunikationsdirektör inom Aller media-koncernen. Joakim kommer i sitt arbete i daglig kontakt med psykisk ohälsa och har även nära i familjen som tagit sina liv. Joakim hoppas att han med sin erfarenhet kan bidra med en sund tillväxt av organisationen och en innovativ agenda för att nå målen för Suicide Zero.

 • Susanna Wendt

  Suppleant

  Kommunikatör

  Sanna är har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet. Hon har arbetat som projektledare inom kommunikation och marknadsföring under hela sitt yrkesverksamma liv. I dag är hon kommunikatör på Vi-skogen. Sanna är även utbildad yogainstruktör, med ett stort intresse för den lugnande och läkande effekt yoga och meditation har på sinnet. Hon drivs av en övertygelse om att världen skulle vara en fredligare, mänskligare och lyckligare plats om alla började meditera dagligen.

 • Stefan Hedelius

  Suppleant

  Verkställande direktör

  Stefan arbetar idag som VD och Koncernchef på Human Care HC AB och har tidigare erfarenheter som VD och Koncernchef på NOTE AB, Global Marknadschef på SAS och Marknadschef på Ericsson. Utöver sitt dagliga operativa arbete är Stefan även Styrelsemedlem i bl.a. AddLife AB, Momentum Group AB, Chatflights AB och Base23 AB. Att kunna använda sin kompetens inom ledning, försäljning, marknadsföring och styrelsearbete till att kraftigt minska självmorden är något som känns viktigt för Stefan.

 • Paulina Draganja

  Suppleant

  Entreprenör

  Paulina har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Hon arbetar med digital affärsutveckling, försäljning och kommunikation och driver sedan några år tillbaka en digital kommunikationsbyrå. Hon är grundare av Förvaringsdrottningen, Sveriges största blogg inom organisering av hemmet och har skrivit tre böcker i ämnet. Paulina har ett starkt samhällsengagemang och har därför både engagerat sig ideellt inom bland annat organisationen Mentor och Röda korset samt politiskt. Hon har ett personligt engagemang kring suicid.

 • Martin Schalling

  Suppleant

  Professor

  Martin Schalling är professor i Medicinsk genetik vid KI, adjungerad professor vid University of Sao Paulo samt ordförande i Psykiatrifonden. Martin är aktiv som föreläsare för allmänheten och politiker och författare av debattartiklar i medicinska frågor, vidare inom utveckling av innovationer på vetenskaplig grund. Han är också medlen i Suicide Zeros expertråd.