banner finger

Nyligen publicerat

Riksdagsledamöters kunskap om självmord

 • 17 oktober 2016 |

Under senhösten och vintern 2015 kontaktade Suicide Zero 27 riksdagsledamöter för att testa deras grundläggande kunskap om självmord. Ungefär 9 av 10 kände inte till att riksdagen antagit en nollvision för självmord, trots att så skett i juni 2008. Läs svaren här:


Stefan Nilsson
Stefan Nilsson från Miljöpartiet var den riksdagsledamot i vår undersökning som hade bäst kunskap om självmord. Han är även ledamot i Suicide Zeros styrelse.

Av de som svarade var 1 Folkpartist, 9 Socialdemokrater, 3 Vänsterpartister, 3 från SD, 8 Moderater, 1 från Centern, 2 från MP. Så här blev resultatet:

18 av 27 kände inte till ungefär hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. (Över 1500)


18 av 27 kände inte till ungefär hur många som dör i trafikolyckor. (Ungefär 260)


22 av 27 kände inte till den statliga expertenhet som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program: (NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.)


23 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten årligen satsar på NASP. (Drygt 3 miljoner kr)


24 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten satsar på trafiksäkerhetsforskning varje år (100-150 miljoner kr)


16 av 27 kände till nationella trafiksäkerhetsinformationskampanjer som reflexkampanjer, säkra skolvägar, inga elefanter i baksätet, rätt hastighet på vägen med flera.


Ingen kände  till en nationell informationskampanj för suicid. Och det finns ju ingen sådan.


22 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv. (45-64-åringar.)


21 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som generellt sett är den som näst mest tar sitt liv. (65+)


16 av 27 svarar nej på frågan om riksdagen antagit en nollvision för självmord. 7 svarar vet ej och 3 svarar ja. Trots att riksdagen antog en sådan vision i juni 2008.


12 anser att det går att bygga bort en del av självmorden. 10 anser att det inte går att bygga bort en del av självmorden. 3 svarar vet ej. Att sätta upp räcken på broar, och försvåra att ta sig ut på järnvägsspår är två åtgärder som bevisligen minskar självmorden.


De allra flesta tycker att det är väldigt viktigt att politiker har grundläggande kunskap om självmord. Några svarar att det är viktigast för dem som arbetar med frågorna, som de i socialutskottet.


Bara en riksdagsledamot anser sig ha mycket goda kunskaper om självmord (Stefan Nilsson MP, även styrelseledamot i Suicid Zero).


26 av 27 tycker att politiker gör för lite för att förebygga självmord.


25 av 27 vill att SZ föreläser för att ge mer kunskap.

Kommentar
Av de hundratals politiker Suicide Zero träffat på den politikerturné som pågår i landet sedan januari 2015 är det ytterst få som har elementära kunskaper om självmord. Men efter en föreläsning på en timma har kunskapsnivån ökat markant. Och med kunskap kommer handling. Lokala handlingsplaner håller på att tas fram på flera håll i Sverige. Bland annat i Värmland och i Örebro. 
- Det är ingen större skillnad på politikers och andra gruppers kunskap om självmord. Generellt är det mycket få som ordentligt satt sig in i hur stort problemet är. Men många fler måste förstå hur vi kan förebygga självmord. Det säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero som träffar politiker över hela landet. 

Att föreläsa för politiker och öka deras kunskapsnivå är ett långsiktigt arbete som måste finansieras. Suicide Zero får för närvarande inget statsbidrag utan är beroende av privatpersoners stöd. Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli månadsgivare så kan vi långsiktigt budgetera vårt arbete. Klicka här för att bli månadsgivare. Ingen kan göra allt men när många gör något blir resultatet stort. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

”På en skala 1-10 så är det 11.”

 • 28 september 2016 |

SSU:s ordförande Philip Botström, om hur viktigt han tycker det är att Suicide Zero informerar politiker om hur stort problemet med självmord är.

Philip Botström
Philip Botström är nybliven månadsgivare till Suicide Zero. Och därför fick han ett av våra pärlarmband.

Som ett led i vår politikerturné har Suicide Zero i dag träffat SSU:s ordförande Philip Botström. När vi träffar politiker börjar vi med att testa deras förkunskaper. Sedan informerar vi om hur stort problemet är med självmord. Vi punkterar myter och svarar på frågor. Vi går igenom vad som görs i landet och internationellt samt vad som bör göras. Generellt är politikers kunskap om självmord blygsamt. Men där finns också en vilja att lära mer och göra gott. Så här vill Philip Boström gå vidare.


Vad har du fått med dig från vårt möte?
– Jag trodde att jag hade ganska god kunskap men det var ett wake up-call, att det finns väldigt mycket fakta och statistik kring självmord som vi politiker från höger till vänster inte har koll på. Det tar jag med mig. För att det ska ske någon förändring krävs det att vi lyfter frågorna, inte bara i ord utan också i handling.

Kan du ge konkreta exempel på vad du vill gå vidare med?
– Dels era förslag om lokala handlingsplaner. Dels förslag om att se till att skolan kan få både förutsättningar och riktlinjer om att jobba mer aktivt med frågorna. Men sen också att driva på mot våra moderpartier och i mitt fall mot den svenska regeringen. Inte bara att man tillför medel i allmänhet utan att man riktar de mot självmordsförebyggande arbete.

Vi pratade om att starta en egen insamling för att lyfta frågan, berätta hur tänker du kring det?
– Jag tänker att SSU mer än gärna är med och lyfter frågan och sprider insamlingar på olika sätt. Både för att öka kunskapen och engagemanget men också för att samla in pengar.

Du har också egen erfarenhet av psykisk ohälsa i din närhet, kan du berätta?
– Jag har i min familj erfarenhet av psykisk ohälsa och vet hur svårt det kan vara att både få den hjälp man behöver men också hur lätt det är att hamna mellan stolarna när man väl kommit in i systemet. Det i sig gör att rädslan växer. När man berättar och beskriver exemplen från att man inte fått den hjälp man behövt så är det många andra som ryggar och tycker att det känns skrämmande.

Är det något speciellt du vill föra fram?
– Att det är en jätteviktig fråga. Att det finns ett brett politiskt engagemang för frågan men jag tror att många av oss från politiskt håll har för lite kunskap att veta vad vi ska prioritera, vad vi ska satsa på, hur vi ska nå framgång i arbetet.

Vad har du för möjligheter att påverka regeringen i den här frågan?
– Stora möjligheter. Jag är ordförande för Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund och som sådan har vi väldigt goda ingångar både i det Socialdemokratiska partiet men också i regeringskretsarna.

Hur viktigt är det att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– På en skala 1-10 så är det 11.

Tycker du att vårt arbete är viktigt? Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli en Suicide Zero-supporter? Bli i så fall månadsgivare. Det blir du genom att fylla i formuläret här. Just nu får du även ett av våra pärlarmband när du blir månadsgivare. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

Andra Våga fråga-konserten - så här gick det

 • 26 september 2016 |

marie vagafraga

Hur gick det med konserten?
– Det var en magisk kväll med starka berättelser från artisterna och helt fantastiskt musik. Många som var där sa: "Jag ville inte ens gå till baren eller prata med nån för att inte missa något". Min bror sa: "En riktgt bra konsert även för mig som är ointresserad av musik." Ekonomiskt blev det betydligt bättre än i fjol. Så mycket som 273 806 kr drog vi in i år, att jämföras med i fjol då vi samlade in 205 000 kr.

Hur känner du dig nu?
– Lite sliten. Det tar på krafterna att jobba dubbelt

Vad ska du göra framöver?
– Fortsätta jobba med suicidprevention i Värmland. Vara med och påverka politiker och övriga parter så det blir verkstad av den handlingsplan som landstinget antagit. Jag tar tjänstledigt från mitt personalkonsultsjobb vissa dagar för att föreläsa och delta i samverkan. Den 19 oktober kommer jag delta i Hammarö kommuns psykiatridag tillsammans med bland annat Christian Dahlström som bland annat har podden Sinnessjukt. Det ser jag fram emot. I mitt jobb arbetar vi ju också med dessa frågor då det hänger ihop med den ohälsa vi har i kommunen.

Du har tankar om att en annan person/stad ska ta över konserten till nästa år, hur tänker du?
– Jag önskar verkligen att någon volontär eller annan person gör detta i en annan stad. Sundsvall, Göteborg, Malmö eller nån helt annan stad. Det är väldigt roligt att genomföra. Det finns ju fler artister som vill vara med och bidra så det är bara att ringa runt! Om fem år är jag med och arrangerar en tv-sänd gala!

Något övrigt du vill tillägga?
– Våga fråga! Våga vara medmänniska och våga fråga hur din vän, kollega eller granne mår. Det kan bidra till att rädda liv.

Det är tack vare engagerade personer som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet som gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Kan du avvara en liten slant varje månad så är det oerhört betydelsefullt. Bli månadsgivare nu så får du dessutom ett av våra pärlarmband på posten. Klicka här för att bli månadsgivare!

Läs mer ...

Frida har hittat tillbaka till glädjen

 • 15 september 2016 |

Frida
Efter en allvarlig depression var Frida Winnberg nära att ta sitt liv. Men hon fick hjälp och mår i dag bra. 
- Tala om för vänner att du mår dåligt och be dem hjälpa dig fram till vård. För den finns. När livet känns för svårt så finns hjälp att få, säger hon.
Foto: Jennifer Stråle

Nedstämdhet och suicidala tankar har 27-åriga Frida Winnberg dragits med så länge hon kan minnas. En sensommardag 2015 var livet nära att nå ett abrupt slut. Men efter en lång kamp har hon med rätt behandling börjat hitta tillbaka till glädjen. I dag är hon volontär i Suicide Zero och vill hjälpa andra som bär på suicidtankar.

Under uppväxten var Frida Winnberg den driftiga tjejen som skötte skolan, tränade och hade många vänner.

Vad omgivningen inte visste var att Frida ofta bar på mörka tankar och känslor.
– Jag var en typiskt lugn och glad tjej men suicidala tankar var återkommande under mina tonår, och trots att jag hade ett tryggt socialt nätverk runt mig så var det inget jag delade med mig av med mina nära.
– Jag kände alltid en närhet till mörkret, fortsätter Frida. Men jag lyckades ändå hålla det i schack på något sätt.

Kraschade efter kris
Efter studenten sökte sig Frida bort från hemstaden och mot nya platser. Tomheten växte sig dock starkare inom henne, och efter en familjekris 2009 började en djuprotad depression ta sin form.

Frida fortsatte att söka glädjen på nya platser, jobb och genom nya framtidsplaner. Hon dränerades på energi och fick stegrande känslor av tomhet, stark meningslöshet och oroskänslor inför framtiden.

Det var först när Frida hade påbörjat sina studier på Uppsala universitet som hon sökte hjälp. En samtalsbehandling hos en psykologkandidat på studentmottagningen i Uppsala blev räddningen för stunden. ”En befriande och rannsakande upplevelse” beskriver Frida behandlingen som pågick i 1,5 år.

Men när det var dags att avsluta behandlingen föll Frida djupare in i sin depression. Månaderna därpå var som ett enda stort dimmoln.
– Jag kunde inte se något ljus alls och led av starka suicidtankar, med en ångest som rev i mig likt en tiger, erinrar Frida.

Kris nummer två
En sensommardag 2015 rann bägaren över. På en tunnelbaneperrong i Stockholm var Frida nära att kasta sig framför tåget.
– Jag befann mig i mitt livs sämsta skick, med den starkaste ångesten som jag någonsin har varit med om. Det var som om någon drog undan mattan för mig.

Frida minns inte så mycket från den dagen. Hon minns däremot att hon bad personen som hon var där med att ringa hennes mamma, som genast kom för att hämta henne.

Dagen efter fördes Frida till psykakuten i Stockholm. Där möttes hon av en läkare som tog suicidförsöket på största allvar.
– Han berättade för mig att jag var sjuk, men inte hade fått rätt behandling. Han förklarade för mig vad stark ångest gör med mig, och varför depressionen dränerat mig på levnadslust. Det kändes så fruktansvärt skönt att få mitt sjuka tillstånd bekräftat.

Frida berättar att läkaren, som hon i dag kallar för sin livräddare, ställde alla de frågor som hennes inre länge hade längtat efter att få.
– När jag mådde som sämst hade jag önskat att någon hade tittat mig djupt i ögonen, och frågat hur jag egentligen mådde. Om jag hade fått dessa frågor tidigare kanske jag hade fått rätt hjälp tidigare.

Vändningen kom
Kort efter läkarbesöket påbörjade Frida en kur med serotoninåterupptagshämmande medicin.* Det var där och då som en vändning kunde ta sin början.
– Efter två veckor, när insättningssymtomen hade lagt sig, var det som att åka hiss 100 våningar upp. Jag började känna meningsfullhet i vardagen. Det kan liknas vid att vakna ur sin värsta mardröm. Jag hade aldrig kunnat drömma om en så bra reaktion på medicinering.

Fortsatt sjukskriven
Frida är i dagsläget sjukskriven från sina studier. Hon ska börja plugga igen när hon känner sig redo – men hon tar en dag i taget.
– Det viktigaste är att fokusera helt på mig själv och förstå vad som är viktigt för mig, och bara mig.

Vetskapen om att de inre demonerna var resultatet av en livsfarlig sjukdom som gick att råda bot på ger Frida en enorm kraft.
– Det är otroligt viktigt att vi belyser psykisk sjukdom som i högsta grad fysisk. När jag mådde som sämst var jag sjuk, men eftersom jag inte förstod det lade jag skulden hos mig själv. Jag behövde verkligen komma ner på botten och skrapa kinden mot gruset för att ta mig själv och mina problem på allvar.

Volontär i Suicide Zero
I dag är Frida volontär i Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska antalet självmord i Sverige.
– Jag vill göra något bra av allt det som jag har varit med om, förklarar Frida, vars
framtida dröm är att jobba professionellt med suicidprevention.
– Det finns många i detta nu som befinner sig på livets botten och det är viktigt att vi når ut till dem.

Vad vill du säga till de som just nu mår dåligt?
• Tala om för vänner att du mår dåligt och be dem hjälpa dig fram till vård. För den finns. När livet känns för svårt så finns hjälp att få.

* Ny forskning pågår om antidepressiva läkemedel vid depression. Kliniska erfarenheter har visat att en av tre inte blir hjälpta av antidepressiva läkemedel. Därför är det av största vikt att läkare regelbundet utvärderar effekten av den antidepressiva medicinen så att rätt behandling kan ges. Källa: Britta Alin-Åkerman, NASP.

Text skriven av Sofia Bergström

Läs mer ...

TV4 Nyhetsmorgon vann pris för bästa rapportering om självmord 2015

 • 31 augusti 2016 |

Pris bästa rapportering

TV4 Nyhetsmorgon vann Suicide Zeros årliga pris för bästa rapportering om självmord 2015. Hedersomnämnandet går till författaren och journalisten Ulrika Jannert Kallenberg för hennes bok ”Döden ingen talar om”. Med priset hoppas vi att flera ska få upp ögonen för att självmord är ett oerhört stort samhällsproblem som journalister kan och måste rapportera om på ett ansvarsfullt sätt.
Så här lyder juryns motivering till årets pristagare: ”TV4 Nyhetsmorgon har under en vecka ambitiöst belyst hur självmord drabbar och vad som kan göras för att förebygga tragedierna. Den regelbundna rapporteringen har nått ut till en mängd tittare om ett av Sveriges största samhällsproblem som få journalister och mediehus regelbundet rapporterar om. TV4 har därmed föredömligt visat att det går utmärkt att granska problematiken kring självmord. Myten om att medier inte ska tala om självmord har Nyhetsmorgon bidragit till att punktera. Nyhetsmorgons rapportering hoppas vi ska inspirera andra mediehus.”
– Det känns mycket hedrande att få ta emot Suicide Zeros journalistpris. Det är upprörande att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Många väljer att skjuta frågan ifrån sig, eftersom den är obehaglig. Nyhetsmorgon ville gå emot den rädslan och prata om det skrämmande och obehagliga. Därför valde vi att göra en temavecka för att bryta tystnaden, säger Johanna Thulin Bratten, programchef Nyhetsmorgon TV4.

Rädslan påverkar
Rädslan för att rapportera på fel sätt är fortfarande vanligt förekommande hos många medier och bidrar till att alltför få uppmärksammar självmord i den utsträckning problemet förtjänar. Därför instiftade Suicide Zero ett årligt pris för att uppmärksamma de som rapporterar ansvarsfullt. I år är det andra året Suicide Zero delar ut priset.
– Självmord inträffar över hela landet och ska vi kunna minska självmorden är journalisters granskning av problemet oerhört viktig, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare, Suicide Zero.

Hedersomnämnande
Juryn har även gett ett hedersomnämnande till journalisten och författaren Ulrika Jannert Kallenberg som har skrivit boken ”Döden ingen talar om”. Juryns motivering lyder: ”En bok som nyanserat och gripande skildrar tabubeläggningen, skulden och skammen efter hennes pappas självmord. Genom att läsaren får följa Ulrika på hennes livsresa blir det tydligt hur vuxenvärldens tystnad om självmord sätter djupa spår i barnet och hur det påverkat henne till den hon är i dag; erfarenheter som många efterlevande kan känna igen sig i. Boken åskådliggör hur viktigt det är att öppet tala om självmord, inte minst med barn, och att självmord är ett oerhört stort samhällsproblem som vi alla måste göra vad vi kan för att förebygga. ”
– Jag känner mig överlycklig och hedrad. Självklart är jag mycket tacksam och stolt över hedersomnämnandet för egen del men också för att det är så oerhört viktigt för mig att få vara en av dem som hjälper till att lyfta tabun kring självmord. Jag vill tala om självmord – att sprida kunskap räddar liv, säger Ulrika Jannert Kallenberg.

Prisutdelning sker på hotell Hilton vid Slussen den nionde september kl 12:05. Föranmälan krävs och görs via denna länk: http://ki.se/nasp/seminarium-om-att-forebygga-sjalvmord-med-fokus-pa-invandring

I juryn: Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero, Michael Westerlund – forskare JMK, Gergö Hadlaczky – chef NASP, Sonny Wåhlstedt – ordförande SPES

Läs mer ...

Minska självmorden genom att cykla

 • 30 augusti 2016 |

 

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som sätter arbetet med att förhindra självmord på agendan och som lanserats av Världshälsoorganisationen. Denna dag uppmärksammas att cirka 800 000 självmord inträffar globalt varje år. En siffra som kan minska radikalt. Men alla kan hjälpa till att minska självmorden – genom att cykla.

Att förebygga självmord har aldrig prioriterats särskilt högt. Stigma, skam och skuldkänslor gör att få pratar om hur stort problemet är med självmord. År 2015 var det totalt 1554 personer som tog sitt liv i Sverige.
– För att lyfta frågan och skapa engagemang kommer vi under tre veckor, 36, 37, 38 och 39, att cykla för att uppmärksamma att fler än fyra personer tar sitt liv i Sverige varje dag, säger Suicide Zeros volontär Maria Pedersen som tog initiativ till evenemanget.

Suicide Zero ska tillsammans med andra cyklister jorden runt samla kilometrar så att de symboliserar sträckan runt hela jordklotet: 40 075 km. Alla kan vara med oavsett var de bor eller hur gamla de är.
– Det spelar ingen roll om du bara cyklar ett par kilometer till vardags eller om du cyklar flera mil i veckan. Även du som kör spinning eller motionscykel kan hänga på, säger Maria Pedersen.

Tanken är att vänner och kollegor berättar för varandra att de cyklar för Suicide Zero. Genom att deltagarna delar bilder på sociala medier sprids information om att vi just de här veckorna cyklar för att uppmärksamma självmord.
– Tagga bilderna med #WSPD2016 samt #suicidezerocykel, säger Maria Pedersen.

Två idrottsprofiler som ställer upp är triathleterna Viktoria Jonsson och Clas Björling.
– Jag tycker man ska ställa upp och cykla för det går till ett viktigt ändamål. Och man får både motion och möjligheten att hjälpa till, säger Viktoria Jonsson som har det kvinnliga rekordet för antal genomförda Iron man-tävlingar: 23 stycken.

 

Viktoria4
Viktoria Jonsson har genomfört 23 Iron man-tävlingar.

Även Clas Björling påtalar vikten av att delta. Att bidra till att uppmärksamma självmord ser han som mycket viktigt.
– Vem kan inte vilja bidra till att uppmärksamma hur stort problemet är när man hör hur många som tar sitt liv? Idrotten har hjälpt mig att hantera stress och må bra. Kan jag då på detta enkla sätt vara med och bidra så vill jag göra det, säger Clas Björling som i dag arbetar som personlig tränare i triathlon och föreläsare.

ClasBjörling2
– Vem kan inte vilja bidra till att uppmärksamma hur stort problemet är när man hör hur många som tar sitt liv? säger Clas Björling. Foto: Lindbergs foto


Alla som vill vara med anmäler till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. hur långt de kommer att cykla. Maria håller reda på kilometrarna och deltagarna swishar in sina bidrag till 123 339 6835. Skriv Cykel i meddelandefältet. Man bestämmer själv om man vill bidra med 1, 5, 10, 50 eller 100 kr per cyklad kilometer. Alla pengar går oavkortat till Suicide Zeros arbete att förhindra självmord.
– Och tack för att du inte blundar för samhällsproblemet med självmord, säger Maria Pedersen.

Insamlingen och antalet cyklade kilometrar kan du följa på www.suicidezero.se

Läs mer ...

"Nu har jag lite mer kunskap om självmord"

 • 25 augusti 2016 |

rasmus

Rasmus Törnblom är moderata ungdomsförbundets ungdomsordförande. Suicide Zero har träffat honom för att informera om hur stort problemet är med självmord. Så här gick mötet.

Vad har du fått med dig från detta möte?
– Nya och intressanta fakta. Uppenbart är självmord en fråga man pratar för lite om.

Hur ser du på din kunskap om självmord innan mötet och nu efter?
– Den var alldeles för dålig innan, men nu har jag lite mer kunskap om självmord.

Kan du nämna något konkret du tänker göra efter det här mötet?
– Jag ska prata med mina allianskollegor för att höra hur de tänker så kanske vi kan göra något tillsammans. Självmord är en viktig fråga som vi får titta mer på.

Var det något speciellt som fick dig att öppna ögonen?
– Framför allt antalet självmord och när man satte det i relation till andra stora samhällsolyckor. Till exempel faktumet att det är nästa dubbelt så många som tar livet av sig per år som dog i Estoniakatastrofen.

Vad av det vi talat om kan du gå vidare med?
– Jag tycker att alla förslagen är intressanta att titta på. Ju handfastare idé desto enklare tror jag det är för ungdomsförbunden att kommunicera.

Vad har skolan för roll för att förebygga självmord?
– Skolan har givetvis en viktig roll. Samtidigt hamnar vi ofta i debatten att skolan ska fylla en mängd funktioner. Jag tror att det är viktigt att renodla uppgifterna. Lärare ska vara lärare och upptäcker denne en elev som mår dåligt då är det inte läraren som ska vara kurator. Utan den uppgiften ska kuratorn eller hälsopersonal på skolan ta ansvar för.

Borde det finnas ett minimiantal kuratorer på en skola?
– Man borde ha en policy om att man snabbt ska få stöd och hjälp. Typ att man ska få hjälp inom 24 timmar om man drabbats av psykisk ohälsa.

Hur pass allvarligt tycker du problemet med självmord är jämfört med annat du jobbar med?
– Givetvis är det för ungdomsgenerationen, där psykisk ohälsa ökar, viktigt att man pratar om frågorna. Psykisk ohälsa är svårt att prata om. Och något man kanske inte ofta pratar om även om man kan se framsteg. Jag tror att min generation har det enklare än tidigare generation men det är fortfarande ganska stigmatiserande och tabubelagt. I strävan efter att människor ska bli fria och självständiga så kan psykisk ohälsa vara ett av de stora hindrena. Och då måste man prata om det.

Kan du tänka dig att ditt ungdomsförbund startar en egen insamling till förmån för Suicide Zero?
– Det ska jag inte utesluta. Jag ska prata med mina medlemmar om det.

När?
– Under den kommande månaden.

Att träffa politiker är ett av våra huvuduppdrag. Och det är bland annat tack vare privata donationer som vi kan informera och utbilda våra beslutsfattare i hur självmorden kan minska. Vi är i stort behov av att få flera månadsgivare. Kan du tänka dig att avvara en mindre summa varje månad så tar vi tacksamt emot din hjälp. Klicka här för att blir månadsgivare!

Läs mer ...

Anna Nilssons bästa vän tog sitt liv

 • 22 augusti 2016 |

anna
Anna Nilssons bästa vän tog sitt liv. Något som gjort att Anna engagerat sig i Suicide Zero.

Att inse att någon man älskar har tagit sitt liv drabbar hårt. Mängder av frågor väcks, inte minst frågan: Varför? Anna Nilssons bästa vän Maria tog sitt liv, en händelse som satt djupa spår i Anna, som därefter engagerat sig i Suicide Zero genom att ta plats i styrelsen. Här berättar hon om sitt engagemang.

Jag var nästan ensam kvar på jobbet den där soliga våreftermiddagen. Jag plockade bland grejerna på skrivbordet och såg att jag hade fem missade samtal på mobilen.

“Hon är död.”
Jag satt ner när jag fick beskedet att min bästa vän Maria hade tagit sitt liv, 32 år gammal.

Hon var en av de 1531 svenskar som tog sitt liv 2014. Hon var djupt deprimerad och hade gjort ett flertal försök den våren. Jag var, hur konstigt det än kan låta, beredd. Jag hade tänkt tanken. Jag hade motvilligt förberett mig på att samtalet en dag skulle komma. Jag kände total vanmakt.

Det har gått över två år. Jag tänker på henne dagligen och jag slås varje gång av hur onödigt det var att hon dog. För jag vet att hon egentligen älskade att leva. Hon älskade den där känslan efter en riktigt bra löprunda, att segla, testa nya recept, resa och upptäcka nya platser. Men just då, den där vårdagen, så orkade hon inte leva. För att allt det där som hon älskade kändes så avlägset, så oåtkomligt, så omöjligt långt borta.

Men självmord går att förhindra, precis som en trafikolycka går att förebygga med reflexer, hjälmar, hastighetsbegränsningar och räcken. Även de mest allvarliga självmordstankar kommer och går. Maria valde inte att dö. Hon befann sig i en djup kris.

Spring för livet & hälsan
Det är för Maria som jag springer Mental Health Run. För att jag vet hur viktigt det var för henne att röra på sig. Hur löpning och motion var hennes bästa sätt att fylla på med positiv energi. Hon genomförde en svensk klassiker tillsammans med sin far och storebror och hon vann över dem båda!

Förlusten av Maria ska inte ha varit förgäves. Jag vill bidra till en värld där alla har rätt till god hälsa, där ingen behöver känna skuld för sig själv och sin sjukdom. Därför lägger jag mycket av min fritid på ideellt arbete i Suicide Zero, en organisation som är medarrangör till Mental Health Run. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och genom Mental Health Run vill vi verka för rörelse, gemenskap och glädje. I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana. Loppet är inte vinstdrivande utan det eventuella överskottet går till organisationer/projekt som verkar för att förbättra den psykiska hälsan. Genom att delta i loppet är du med och skapar en plats där du har rätt att vara den du är och där allas berättelser är lika viktiga.

För psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Tillsammans räddar vi liv när vi börjar prata, vågar fråga och stannar kvar för att lyssna. Någon i din familj, din granne eller din kollega kan behöva höra “hej, hur har du det?”.

Varma hälsningar,
Anna Nilsson, Styrelsen Suicide Zero – medarrangör till Mental Health Run


Spring loppet du också

Vill du också vara med och bidra till ökad öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa? Anmäl dig till Mental Health Run den 8 oktober i Stockholm, läs mer och anmäl dig på hemsidan. Förra året deltog över 1000 personer i loppet. I år finns det även möjlighet att arrangera lopp på andra platser i landet. Tack för varje steg du tar!

Checklista - uppmärksamma psykisk ohälsa
•Reagera när någon mår dåligt!

•Visa att du finns där och att du är beredd att lyssna.

•Våga fråga. Enda sättet att få reda på om någon tänker på självmord är att fråga. Du kommer inte att väcka en björn som sover. Men du behöver vara beredd på att hantera svaret.

•Förmedla hopp och se till att personen söker professionell hjälp. Ett första steg kan vara att kontakta Självmordslinjen.

•Stanna kvar, fortsätt att finnas där.

Mer om självmordsprevention, myter om självmord och hur du kan rädda liv hittar du här.

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba