banner finger

Nyligen publicerat

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

 • 19 oktober 2016 |

Bloggaren, modellen och fotografen Fanny Roethlisberger har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skriver regelbundet om sina erfarenheter och tankar på bloggen http://roethlisberger.se/lasvarda-inlagg/ Denna text har tidigare publicerats på hennes blogg och det är en text som är värd att spridas.

 Fanny
Fanny Roethlisberger skriver starkt om psykisk ohälsa och självmord. Fotograf: Pavel Maira, för Sportamore.se

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

År 2002, året efter terrorattackerna den 11e september 2001, inledde USA sitt krig i Afghanistan. Det året dog 172000 människor i krig världen över, och 569000 människor dog till följd av våldsbrott och terrorism. Totalt dog alltså 741000 människor antingen i krig eller till följd av våldsbrott och terrorism detta år.

Samma år begick 873000 människor runt om i världen självmord. Det är ganska många fler. Under terrorattackerna den 11e september dog omkring 2700-3000 människor. På en enda dag. Varje dag under 2002 tog nästan exakt lika många människor sitt liv. Inte en dag – varje dag.

Låt oss tänka en sekund på mediaexponeringen som de här olika frågorna får. Nu minns jag inte exakt varje dags tidningsrubriker år 2002, men jag har svårt att tänka mig att det var sådär jättemånga dagar då det inte rapporterades om krig, våldsbrott och terrorism. Det givetvis med all rätt – det är inget annat fruktansvärt och jag menar inte på något vis att förminska det hemska i dessa frågor. Det jag menar är att proportionerna mellan de olika frågorna är helt absurda. För jag kan inte minnas en enda dag då jag öppnade tidningen för att finna flersidiga reportage om de dryga 2000 människorna som tagit sitt liv sedan föregående dag. Kan du?

Det är så väldigt skevt hur en hel värld kan se en typ av problematik och hemskheter, men blunda för en annan. Både när det kommer till huruvida man talar om det alls, och när det kommer till de ekonomiska resurserna de här olika frågorna får. Vilket givetvis hänger ihop, för talar vi inte om det kommer frågan och problemet aldrig prioriteras.

Varje dag är ett nytt 11/9 för människor som lider av psykisk ohälsa. Och det tänker jag fortsätta prata om, varje dag. Tills den dagen ”psykiskt sjuk” inte längre bara är ord som yttras i media då nyhetsuppläsare ska beskriva en gärningsman som just utfört ett brutalt våldsbrott. Tills den dagen det är lika socialt accepterat i vårt samhälle att vara sjuk i hjärtat eller hjärnan, som det är att få influensa eller en tumör. Till den dagen en åtminstone slipper känna skuld och skam när en redan mår så fruktansvärt dåligt inombords. Tills den dagen varenda människa fattar att precis som alla andra sjukdomar så är psykisk ohälsa något en drabbas av, inget en själv skapar.

/Fanny Roethlisberger

Läs mer ...

"Jag har fått med mig spännande tankar"

 • 19 oktober 2016 |

Magnus Ek CUF
Magnus Ek är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och vill få fler regioner att anta lokala handlingsplaner.

Under 2016 träffar Suicide Zero de politiska ungdomsförbundens ordföranden. Detta för att sprida kunskap om självmord för en yngre politisk målgrupp. En av dem vi träffat är Centerpartiets ungdomsförbundsordförande Magnus Ek.


Vad har du fått med dig av mötet?

– Dels fakta som är bra att ha i huvudet. Jag har fått med mig konkreta saker som vi skulle kunna spela in till vårt parti och till våra förtroendevalda. Och som vi skulle kunna jobba med i regionerna och på riksnivå. Jag har fått med mig spännande tankar om hur man lyfter det här problemet som vi har med självmord. Jag har fått med mig det intressanta i att vi pratar ofta om unga när det gäller självmord, men det är inte den gruppen som är hårdast drabbad utan det är medelålders och lite äldre män.

Vad tänker du på som du praktiskt kan gå vidare med?
– Handlingsplaner är på gång i vissa län. Det skulle kunna spridas. Det tar jag med mig till regionpolitikerna.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
– Den är högre.

Är det något speciellt du tar med dig?
– Vad jag hoppades när jag gick hit, det är något jag kan gå in och jobba med. Det jag tar med mig är att kunna sprida ut det här i min organisation. Jag fick ett boktips: Konsten att rädda liv av Ullakarin Nyberg. Något jag kan stoppa i handen till mina medlemmar så att de är bättre rustade i att prata med folk som mår dåligt och kanske är i riskzonen. Det är viktigt för mig.

Och du gick igång på att starta en insamling till förmån för Suicide Zero?
– Det gick jag igång på. Jag ska ta det med styrelsen. Men det kan absolut bli något vi gör.

Läs mer ...

Riksdagsledamöters kunskap om självmord

 • 17 oktober 2016 |

Under senhösten och vintern 2015 kontaktade Suicide Zero 27 riksdagsledamöter för att testa deras grundläggande kunskap om självmord. Ungefär 9 av 10 kände inte till att riksdagen antagit en nollvision för självmord, trots att så skett i juni 2008. Läs svaren här:


Stefan Nilsson
Stefan Nilsson från Miljöpartiet var den riksdagsledamot i vår undersökning som hade bäst kunskap om självmord. Han är även ledamot i Suicide Zeros styrelse.

Av de som svarade var 1 Folkpartist, 9 Socialdemokrater, 3 Vänsterpartister, 3 från SD, 8 Moderater, 1 från Centern, 2 från MP. Så här blev resultatet:

18 av 27 kände inte till ungefär hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. (Över 1500)


18 av 27 kände inte till ungefär hur många som dör i trafikolyckor. (Ungefär 260)


22 av 27 kände inte till den statliga expertenhet som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program: (NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.)


23 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten årligen satsar på NASP. (Drygt 3 miljoner kr)


24 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten satsar på trafiksäkerhetsforskning varje år (100-150 miljoner kr)


16 av 27 kände till nationella trafiksäkerhetsinformationskampanjer som reflexkampanjer, säkra skolvägar, inga elefanter i baksätet, rätt hastighet på vägen med flera.


Ingen kände  till en nationell informationskampanj för suicid. Och det finns ju ingen sådan.


22 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv. (45-64-åringar.)


21 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som generellt sett är den som näst mest tar sitt liv. (65+)


16 av 27 svarar nej på frågan om riksdagen antagit en nollvision för självmord. 7 svarar vet ej och 3 svarar ja. Trots att riksdagen antog en sådan vision i juni 2008.


12 anser att det går att bygga bort en del av självmorden. 10 anser att det inte går att bygga bort en del av självmorden. 3 svarar vet ej. Att sätta upp räcken på broar, och försvåra att ta sig ut på järnvägsspår är två åtgärder som bevisligen minskar självmorden.


De allra flesta tycker att det är väldigt viktigt att politiker har grundläggande kunskap om självmord. Några svarar att det är viktigast för dem som arbetar med frågorna, som de i socialutskottet.


Bara en riksdagsledamot anser sig ha mycket goda kunskaper om självmord (Stefan Nilsson MP, även styrelseledamot i Suicid Zero).


26 av 27 tycker att politiker gör för lite för att förebygga självmord.


25 av 27 vill att SZ föreläser för att ge mer kunskap.

Kommentar
Av de hundratals politiker Suicide Zero träffat på den politikerturné som pågår i landet sedan januari 2015 är det ytterst få som har elementära kunskaper om självmord. Men efter en föreläsning på en timma har kunskapsnivån ökat markant. Och med kunskap kommer handling. Lokala handlingsplaner håller på att tas fram på flera håll i Sverige. Bland annat i Värmland och i Örebro. 
- Det är ingen större skillnad på politikers och andra gruppers kunskap om självmord. Generellt är det mycket få som ordentligt satt sig in i hur stort problemet är. Men många fler måste förstå hur vi kan förebygga självmord. Det säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero som träffar politiker över hela landet. 

Att föreläsa för politiker och öka deras kunskapsnivå är ett långsiktigt arbete som måste finansieras. Suicide Zero får för närvarande inget statsbidrag utan är beroende av privatpersoners stöd. Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli månadsgivare så kan vi långsiktigt budgetera vårt arbete. Klicka här för att bli månadsgivare. Ingen kan göra allt men när många gör något blir resultatet stort. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

”På en skala 1-10 så är det 11.”

 • 28 september 2016 |

SSU:s ordförande Philip Botström, om hur viktigt han tycker det är att Suicide Zero informerar politiker om hur stort problemet med självmord är.

Philip Botström
Philip Botström är nybliven månadsgivare till Suicide Zero. Och därför fick han ett av våra pärlarmband.

Som ett led i vår politikerturné har Suicide Zero i dag träffat SSU:s ordförande Philip Botström. När vi träffar politiker börjar vi med att testa deras förkunskaper. Sedan informerar vi om hur stort problemet är med självmord. Vi punkterar myter och svarar på frågor. Vi går igenom vad som görs i landet och internationellt samt vad som bör göras. Generellt är politikers kunskap om självmord blygsamt. Men där finns också en vilja att lära mer och göra gott. Så här vill Philip Boström gå vidare.


Vad har du fått med dig från vårt möte?
– Jag trodde att jag hade ganska god kunskap men det var ett wake up-call, att det finns väldigt mycket fakta och statistik kring självmord som vi politiker från höger till vänster inte har koll på. Det tar jag med mig. För att det ska ske någon förändring krävs det att vi lyfter frågorna, inte bara i ord utan också i handling.

Kan du ge konkreta exempel på vad du vill gå vidare med?
– Dels era förslag om lokala handlingsplaner. Dels förslag om att se till att skolan kan få både förutsättningar och riktlinjer om att jobba mer aktivt med frågorna. Men sen också att driva på mot våra moderpartier och i mitt fall mot den svenska regeringen. Inte bara att man tillför medel i allmänhet utan att man riktar de mot självmordsförebyggande arbete.

Vi pratade om att starta en egen insamling för att lyfta frågan, berätta hur tänker du kring det?
– Jag tänker att SSU mer än gärna är med och lyfter frågan och sprider insamlingar på olika sätt. Både för att öka kunskapen och engagemanget men också för att samla in pengar.

Du har också egen erfarenhet av psykisk ohälsa i din närhet, kan du berätta?
– Jag har i min familj erfarenhet av psykisk ohälsa och vet hur svårt det kan vara att både få den hjälp man behöver men också hur lätt det är att hamna mellan stolarna när man väl kommit in i systemet. Det i sig gör att rädslan växer. När man berättar och beskriver exemplen från att man inte fått den hjälp man behövt så är det många andra som ryggar och tycker att det känns skrämmande.

Är det något speciellt du vill föra fram?
– Att det är en jätteviktig fråga. Att det finns ett brett politiskt engagemang för frågan men jag tror att många av oss från politiskt håll har för lite kunskap att veta vad vi ska prioritera, vad vi ska satsa på, hur vi ska nå framgång i arbetet.

Vad har du för möjligheter att påverka regeringen i den här frågan?
– Stora möjligheter. Jag är ordförande för Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund och som sådan har vi väldigt goda ingångar både i det Socialdemokratiska partiet men också i regeringskretsarna.

Hur viktigt är det att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– På en skala 1-10 så är det 11.

Tycker du att vårt arbete är viktigt? Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli en Suicide Zero-supporter? Bli i så fall månadsgivare. Det blir du genom att fylla i formuläret här. Just nu får du även ett av våra pärlarmband när du blir månadsgivare. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...

Andra Våga fråga-konserten - så här gick det

 • 26 september 2016 |

marie vagafraga

Hur gick det med konserten?
– Det var en magisk kväll med starka berättelser från artisterna och helt fantastiskt musik. Många som var där sa: "Jag ville inte ens gå till baren eller prata med nån för att inte missa något". Min bror sa: "En riktgt bra konsert även för mig som är ointresserad av musik." Ekonomiskt blev det betydligt bättre än i fjol. Så mycket som 273 806 kr drog vi in i år, att jämföras med i fjol då vi samlade in 205 000 kr.

Hur känner du dig nu?
– Lite sliten. Det tar på krafterna att jobba dubbelt

Vad ska du göra framöver?
– Fortsätta jobba med suicidprevention i Värmland. Vara med och påverka politiker och övriga parter så det blir verkstad av den handlingsplan som landstinget antagit. Jag tar tjänstledigt från mitt personalkonsultsjobb vissa dagar för att föreläsa och delta i samverkan. Den 19 oktober kommer jag delta i Hammarö kommuns psykiatridag tillsammans med bland annat Christian Dahlström som bland annat har podden Sinnessjukt. Det ser jag fram emot. I mitt jobb arbetar vi ju också med dessa frågor då det hänger ihop med den ohälsa vi har i kommunen.

Du har tankar om att en annan person/stad ska ta över konserten till nästa år, hur tänker du?
– Jag önskar verkligen att någon volontär eller annan person gör detta i en annan stad. Sundsvall, Göteborg, Malmö eller nån helt annan stad. Det är väldigt roligt att genomföra. Det finns ju fler artister som vill vara med och bidra så det är bara att ringa runt! Om fem år är jag med och arrangerar en tv-sänd gala!

Något övrigt du vill tillägga?
– Våga fråga! Våga vara medmänniska och våga fråga hur din vän, kollega eller granne mår. Det kan bidra till att rädda liv.

Det är tack vare engagerade personer som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet som gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Kan du avvara en liten slant varje månad så är det oerhört betydelsefullt. Bli månadsgivare nu så får du dessutom ett av våra pärlarmband på posten. Klicka här för att bli månadsgivare!

Läs mer ...

Frida har hittat tillbaka till glädjen

 • 15 september 2016 |

Frida
Efter en allvarlig depression var Frida Winnberg nära att ta sitt liv. Men hon fick hjälp och mår i dag bra. 
- Tala om för vänner att du mår dåligt och be dem hjälpa dig fram till vård. För den finns. När livet känns för svårt så finns hjälp att få, säger hon.
Foto: Jennifer Stråle

Nedstämdhet och suicidala tankar har 27-åriga Frida Winnberg dragits med så länge hon kan minnas. En sensommardag 2015 var livet nära att nå ett abrupt slut. Men efter en lång kamp har hon med rätt behandling börjat hitta tillbaka till glädjen. I dag är hon volontär i Suicide Zero och vill hjälpa andra som bär på suicidtankar.

Under uppväxten var Frida Winnberg den driftiga tjejen som skötte skolan, tränade och hade många vänner.

Vad omgivningen inte visste var att Frida ofta bar på mörka tankar och känslor.
– Jag var en typiskt lugn och glad tjej men suicidala tankar var återkommande under mina tonår, och trots att jag hade ett tryggt socialt nätverk runt mig så var det inget jag delade med mig av med mina nära.
– Jag kände alltid en närhet till mörkret, fortsätter Frida. Men jag lyckades ändå hålla det i schack på något sätt.

Kraschade efter kris
Efter studenten sökte sig Frida bort från hemstaden och mot nya platser. Tomheten växte sig dock starkare inom henne, och efter en familjekris 2009 började en djuprotad depression ta sin form.

Frida fortsatte att söka glädjen på nya platser, jobb och genom nya framtidsplaner. Hon dränerades på energi och fick stegrande känslor av tomhet, stark meningslöshet och oroskänslor inför framtiden.

Det var först när Frida hade påbörjat sina studier på Uppsala universitet som hon sökte hjälp. En samtalsbehandling hos en psykologkandidat på studentmottagningen i Uppsala blev räddningen för stunden. ”En befriande och rannsakande upplevelse” beskriver Frida behandlingen som pågick i 1,5 år.

Men när det var dags att avsluta behandlingen föll Frida djupare in i sin depression. Månaderna därpå var som ett enda stort dimmoln.
– Jag kunde inte se något ljus alls och led av starka suicidtankar, med en ångest som rev i mig likt en tiger, erinrar Frida.

Kris nummer två
En sensommardag 2015 rann bägaren över. På en tunnelbaneperrong i Stockholm var Frida nära att kasta sig framför tåget.
– Jag befann mig i mitt livs sämsta skick, med den starkaste ångesten som jag någonsin har varit med om. Det var som om någon drog undan mattan för mig.

Frida minns inte så mycket från den dagen. Hon minns däremot att hon bad personen som hon var där med att ringa hennes mamma, som genast kom för att hämta henne.

Dagen efter fördes Frida till psykakuten i Stockholm. Där möttes hon av en läkare som tog suicidförsöket på största allvar.
– Han berättade för mig att jag var sjuk, men inte hade fått rätt behandling. Han förklarade för mig vad stark ångest gör med mig, och varför depressionen dränerat mig på levnadslust. Det kändes så fruktansvärt skönt att få mitt sjuka tillstånd bekräftat.

Frida berättar att läkaren, som hon i dag kallar för sin livräddare, ställde alla de frågor som hennes inre länge hade längtat efter att få.
– När jag mådde som sämst hade jag önskat att någon hade tittat mig djupt i ögonen, och frågat hur jag egentligen mådde. Om jag hade fått dessa frågor tidigare kanske jag hade fått rätt hjälp tidigare.

Vändningen kom
Kort efter läkarbesöket påbörjade Frida en kur med serotoninåterupptagshämmande medicin.* Det var där och då som en vändning kunde ta sin början.
– Efter två veckor, när insättningssymtomen hade lagt sig, var det som att åka hiss 100 våningar upp. Jag började känna meningsfullhet i vardagen. Det kan liknas vid att vakna ur sin värsta mardröm. Jag hade aldrig kunnat drömma om en så bra reaktion på medicinering.

Fortsatt sjukskriven
Frida är i dagsläget sjukskriven från sina studier. Hon ska börja plugga igen när hon känner sig redo – men hon tar en dag i taget.
– Det viktigaste är att fokusera helt på mig själv och förstå vad som är viktigt för mig, och bara mig.

Vetskapen om att de inre demonerna var resultatet av en livsfarlig sjukdom som gick att råda bot på ger Frida en enorm kraft.
– Det är otroligt viktigt att vi belyser psykisk sjukdom som i högsta grad fysisk. När jag mådde som sämst var jag sjuk, men eftersom jag inte förstod det lade jag skulden hos mig själv. Jag behövde verkligen komma ner på botten och skrapa kinden mot gruset för att ta mig själv och mina problem på allvar.

Volontär i Suicide Zero
I dag är Frida volontär i Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska antalet självmord i Sverige.
– Jag vill göra något bra av allt det som jag har varit med om, förklarar Frida, vars
framtida dröm är att jobba professionellt med suicidprevention.
– Det finns många i detta nu som befinner sig på livets botten och det är viktigt att vi når ut till dem.

Vad vill du säga till de som just nu mår dåligt?
• Tala om för vänner att du mår dåligt och be dem hjälpa dig fram till vård. För den finns. När livet känns för svårt så finns hjälp att få.

* Ny forskning pågår om antidepressiva läkemedel vid depression. Kliniska erfarenheter har visat att en av tre inte blir hjälpta av antidepressiva läkemedel. Därför är det av största vikt att läkare regelbundet utvärderar effekten av den antidepressiva medicinen så att rätt behandling kan ges. Källa: Britta Alin-Åkerman, NASP.

Text skriven av Sofia Bergström

Läs mer ...

TV4 Nyhetsmorgon vann pris för bästa rapportering om självmord 2015

 • 31 augusti 2016 |

Pris bästa rapportering

TV4 Nyhetsmorgon vann Suicide Zeros årliga pris för bästa rapportering om självmord 2015. Hedersomnämnandet går till författaren och journalisten Ulrika Jannert Kallenberg för hennes bok ”Döden ingen talar om”. Med priset hoppas vi att flera ska få upp ögonen för att självmord är ett oerhört stort samhällsproblem som journalister kan och måste rapportera om på ett ansvarsfullt sätt.
Så här lyder juryns motivering till årets pristagare: ”TV4 Nyhetsmorgon har under en vecka ambitiöst belyst hur självmord drabbar och vad som kan göras för att förebygga tragedierna. Den regelbundna rapporteringen har nått ut till en mängd tittare om ett av Sveriges största samhällsproblem som få journalister och mediehus regelbundet rapporterar om. TV4 har därmed föredömligt visat att det går utmärkt att granska problematiken kring självmord. Myten om att medier inte ska tala om självmord har Nyhetsmorgon bidragit till att punktera. Nyhetsmorgons rapportering hoppas vi ska inspirera andra mediehus.”
– Det känns mycket hedrande att få ta emot Suicide Zeros journalistpris. Det är upprörande att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Många väljer att skjuta frågan ifrån sig, eftersom den är obehaglig. Nyhetsmorgon ville gå emot den rädslan och prata om det skrämmande och obehagliga. Därför valde vi att göra en temavecka för att bryta tystnaden, säger Johanna Thulin Bratten, programchef Nyhetsmorgon TV4.

Rädslan påverkar
Rädslan för att rapportera på fel sätt är fortfarande vanligt förekommande hos många medier och bidrar till att alltför få uppmärksammar självmord i den utsträckning problemet förtjänar. Därför instiftade Suicide Zero ett årligt pris för att uppmärksamma de som rapporterar ansvarsfullt. I år är det andra året Suicide Zero delar ut priset.
– Självmord inträffar över hela landet och ska vi kunna minska självmorden är journalisters granskning av problemet oerhört viktig, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare, Suicide Zero.

Hedersomnämnande
Juryn har även gett ett hedersomnämnande till journalisten och författaren Ulrika Jannert Kallenberg som har skrivit boken ”Döden ingen talar om”. Juryns motivering lyder: ”En bok som nyanserat och gripande skildrar tabubeläggningen, skulden och skammen efter hennes pappas självmord. Genom att läsaren får följa Ulrika på hennes livsresa blir det tydligt hur vuxenvärldens tystnad om självmord sätter djupa spår i barnet och hur det påverkat henne till den hon är i dag; erfarenheter som många efterlevande kan känna igen sig i. Boken åskådliggör hur viktigt det är att öppet tala om självmord, inte minst med barn, och att självmord är ett oerhört stort samhällsproblem som vi alla måste göra vad vi kan för att förebygga. ”
– Jag känner mig överlycklig och hedrad. Självklart är jag mycket tacksam och stolt över hedersomnämnandet för egen del men också för att det är så oerhört viktigt för mig att få vara en av dem som hjälper till att lyfta tabun kring självmord. Jag vill tala om självmord – att sprida kunskap räddar liv, säger Ulrika Jannert Kallenberg.

Prisutdelning sker på hotell Hilton vid Slussen den nionde september kl 12:05. Föranmälan krävs och görs via denna länk: http://ki.se/nasp/seminarium-om-att-forebygga-sjalvmord-med-fokus-pa-invandring

I juryn: Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero, Michael Westerlund – forskare JMK, Gergö Hadlaczky – chef NASP, Sonny Wåhlstedt – ordförande SPES

Läs mer ...

Minska självmorden genom att cykla

 • 30 augusti 2016 |

 

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som sätter arbetet med att förhindra självmord på agendan och som lanserats av Världshälsoorganisationen. Denna dag uppmärksammas att cirka 800 000 självmord inträffar globalt varje år. En siffra som kan minska radikalt. Men alla kan hjälpa till att minska självmorden – genom att cykla.

Att förebygga självmord har aldrig prioriterats särskilt högt. Stigma, skam och skuldkänslor gör att få pratar om hur stort problemet är med självmord. År 2015 var det totalt 1554 personer som tog sitt liv i Sverige.
– För att lyfta frågan och skapa engagemang kommer vi under tre veckor, 36, 37, 38 och 39, att cykla för att uppmärksamma att fler än fyra personer tar sitt liv i Sverige varje dag, säger Suicide Zeros volontär Maria Pedersen som tog initiativ till evenemanget.

Suicide Zero ska tillsammans med andra cyklister jorden runt samla kilometrar så att de symboliserar sträckan runt hela jordklotet: 40 075 km. Alla kan vara med oavsett var de bor eller hur gamla de är.
– Det spelar ingen roll om du bara cyklar ett par kilometer till vardags eller om du cyklar flera mil i veckan. Även du som kör spinning eller motionscykel kan hänga på, säger Maria Pedersen.

Tanken är att vänner och kollegor berättar för varandra att de cyklar för Suicide Zero. Genom att deltagarna delar bilder på sociala medier sprids information om att vi just de här veckorna cyklar för att uppmärksamma självmord.
– Tagga bilderna med #WSPD2016 samt #suicidezerocykel, säger Maria Pedersen.

Två idrottsprofiler som ställer upp är triathleterna Viktoria Jonsson och Clas Björling.
– Jag tycker man ska ställa upp och cykla för det går till ett viktigt ändamål. Och man får både motion och möjligheten att hjälpa till, säger Viktoria Jonsson som har det kvinnliga rekordet för antal genomförda Iron man-tävlingar: 23 stycken.

 

Viktoria4
Viktoria Jonsson har genomfört 23 Iron man-tävlingar.

Även Clas Björling påtalar vikten av att delta. Att bidra till att uppmärksamma självmord ser han som mycket viktigt.
– Vem kan inte vilja bidra till att uppmärksamma hur stort problemet är när man hör hur många som tar sitt liv? Idrotten har hjälpt mig att hantera stress och må bra. Kan jag då på detta enkla sätt vara med och bidra så vill jag göra det, säger Clas Björling som i dag arbetar som personlig tränare i triathlon och föreläsare.

ClasBjörling2
– Vem kan inte vilja bidra till att uppmärksamma hur stort problemet är när man hör hur många som tar sitt liv? säger Clas Björling. Foto: Lindbergs foto


Alla som vill vara med anmäler till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. hur långt de kommer att cykla. Maria håller reda på kilometrarna och deltagarna swishar in sina bidrag till 123 339 6835. Skriv Cykel i meddelandefältet. Man bestämmer själv om man vill bidra med 1, 5, 10, 50 eller 100 kr per cyklad kilometer. Alla pengar går oavkortat till Suicide Zeros arbete att förhindra självmord.
– Och tack för att du inte blundar för samhällsproblemet med självmord, säger Maria Pedersen.

Insamlingen och antalet cyklade kilometrar kan du följa på www.suicidezero.se

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba