banner finger

Nyligen publicerat

Vad jag önskar att omgivningen gör för att stötta mig

 • 06 december 2016 |

Elisabeth Höglund

Elisabet Haglund är volontär hos Suicide Zero. Hon har även erfarenhet av allvarliga självmordstankar. Många är vi som vill hjälpa men känner oss osäkra på hur. Så här skriver Elisabet om hur hon önskar att hon blir bemött om hon mår dåligt. Dela gärna denna text!

Fråga, stanna kvar, lyssna
– Först och främst önskar jag att omgivningen frågar mig: ”Varför vill du inte leva?”. När jag har självmordstankar har jag ett uppdämt behov av att få prata om de svåra känslorna och tankarna med omgivningen. Och jag vill att den som frågar stannar kvar och lyssnar på svaret. Jag önskar att den som ställer frågan visar att den är engagerad genom att ställa följdfrågor. Det kan t ex vara: ”Vad gör att du mår så dåligt just nu? Hur länge har du haft självmordstankar?”

Bekräfta känslan
– En annan sak jag önskar är att man validerar, bekräftar, min känsla genom att till exempel säga: ”Nu mår du fruktansvärt, fruktansvärt dåligt.” Då får jag ett kvitto på att det jag säger har tagits emot och förståtts. Och då känner jag mig lugnad och lättad. Det är särskilt viktigt att vårdpersonal är tydliga med detta.

Formulera mottankar
– En tredje sak som jag skulle vilja att omgivningen stöttar mig med är att formulera mottankar, eller tröstande tankar, till de smärtsamma depressiva tankarna. Det finns ett samband mellan vad vi tänker, hur vi känner oss och hur vi mår. När depressiviteten är stark är de negativa tankarna väldigt starka och det är svårt att själv formulera andra mer positiva och tröstande tankar.

– Om jag till exempel tänker: ”Min sambo kommer att dö och jag kommer inte att orka leva utan honom” då önskar jag stöd av omgivningen att tänka till exempel: ”Min sambo kommer att leva många år till. Jag kommer hinna bygga upp en inre trygghet i mig själv, så att jag kommer att klara det” eller: ”Det finns alltid hjälp att få med det jag inte orkar. Jag kommer inte att bli övergiven och ensam”.

Lyft fram det unika
– En fjärde sak jag skulle önska att omgivningen säger till mig när jag har självmordstankar är, för att fritt citera Lars-Eric Uneståhl: ”Du är en fantastisk skapelse. Du är unik som människa. Det finns inte någon kopia av dig i hela världen. Just du är viktig. Du är värdefull. Just du behövs. Du har en viktig uppgift, ett uppdrag här nere på jorden. Din kropp är den sinnrikaste apparaten i världen och dina tankar är mer komplicerade, mer avancerade än den mest moderna datamaskin”.

Ta ställning
– För det femte tycker jag att det är viktigt att omgivningen, särskilt vårdpersonal, är tydliga och tar ställning: ”Jag vill att du lever. Jag vill inte att du tar livet av dig. Du är viktig för mig.”.

Hur mår du?
– För att förebygga psykisk ohälsa och intensiv depressiv smärta och självmordstankar behöver jag att omgivningen ofta frågar mig: ”Hur mår du?” och att de stannar kvar och lyssnar på svaret. Det är förtroendebyggande att ofta få frågan: ”Hur mår du?”. Då visar omgivningen att den är engagerad och faktiskt bryr sig om hur jag mår.

– Att ofta få berätta om sina tankar och känslor och hur man mår är den bästa medicinen för att FÖREBYGGA att man mår riktigt dåligt och får självmordstankar. Det är när glappet blir för stort mellan ens inre, vad man tänker och känner och vad man säger och visar till omgivningen, som gör att man upplever sig ensam med att bära sin psykiska ohälsa. Det förvärrar ohälsan om man är ensam i den och med den, då blir depressiviteten värre. Man är långt inne i sig själv och sina tankar när man har en depression. Jag behöver hjälp av omgivningen att bryta depressiviteten.

Självmordstankar är inte hot
– Det är viktigt att omgivningen inte uppfattar självmordstankarna som hot. De ska till exempel INTE säga: ”Du hotar inte mig!”, ”Det är bara hot!” eller liknande. Självmordstankar har ingenting med hot att göra. Självmordstankar är ett uttryck för intensiv depressiv smärta som är så stark och så outhärdlig att man inte orkar leva med den. Jämför med intensiv migrän som kan vara så outhärdlig att man inte orkar leva om det ska vara så smärtsamt.

– Självmordstankar är inte försök att pressa och hota sin omgivning, även om omgivningen tolkar det så. Att uppfatta självmordstankar som hot är bara att lägga sten på en redan outhärdlig börda. Det gör att den som har självmordstankar känner sig än mer smärtsamt oförstådd, det förvärrar läget att säga så.

Gör någonting konkret
– Ibland kan den drabbade vara långt inne i depressivitet och orden når inte fram. Prova att göra något konkret: koka en kopp kaffe eller te eller bred en smörgås för att visa att du bryr dig. Det kan uppskattas jättemycket.

Våga tjata
– Det räcker inte med att säga ovanstående saker en gång. Det finns ingen quick-fix. En depression kan vara envis och det krävs att omgivningen är minst lika envis. Man behöver höra ovanstående gång på gång när de depressiva attackerna sätter in.

– Boendestödjarna frågar alltid hur jag mår det första de gör när de kommer eller pratar med mig i telefon. Det får mig att känna mig lättad att de bryr sig om mig och att jag inte behöver hålla uppe någon fasad utan jag kan säga precis hur jag känner och tänker. Det är oerhört viktigt för mig. När jag får rätt bemötande känner jag mig lugnare och lättad, och depressiviteten minskar och blir mer hanterbar för mig. Jag känner att jag inte är ensam.

peder
Peder Björling är psykiater och sitter i Suicide Zeros styrelse. Så här kommenterar han Elisabet Haglunds tankar.

Vad tycker du om Elisabets tankar om hur man kan stödja någon som har allvarliga självmordstankar?
– Det Elisabeth skriver fångar verkligen upp det som vi i Suicide Zero vill informera om. Jag tycker dessutom att vårdpersonal, skolhälsovårdspersonal och de som arbetar inom socialtjänsten skulle ta del av dessa konkreta och verksamma råd. Att få höra detta från den som har egen erfarenhet ger en ytterligare förståelse.

Att bemöta en person i kris, hur kan vi lära oss att bli bättre på det?
– Genom att våga och genom att träna. Alltför ofta blir vi osäkra. Är jag rätt person? Kanske har hen någon som står närmare. Tänk om jag upplevs påträngande eller för nyfiken. Tänk om jag säger något fel och hen mår sämre. Allt sådant kan göra att den som behöver hjälp och den som egentligen vill hjälpa inte möts.
– Var inte rädd för att göra fel! Som Elisabet skriver, att man visar att man vågar fråga, vågar lyssna och vill förstå är i sig ett viktigt stöd.

Har du själv konkreta tips på hur man kan bemöta någon som mår dåligt psykiskt?
– Till det Elisabet skrivit kan jag lägga till några få saker: Ta hand om dig själv också. Om du stöttar någon som mår dåligt en längre tid kan du också påverkas. För att kunna vara ett stöd i längden och för att bevara er relation bör du känna efter hur du mår och ta stöd du också.
– Fråga hur du bäst kan stötta. Både om bemötande och praktiska saker. Ofta finns det några saker som personen är mycket orolig för, saker som känns övermäktiga. Där kan du bidra också för att lösa vissa problem.
– Om du blir orolig, be din vän att få prata med någon annan för att du ska få råd och stöd. Om situationen blir allvarlig och du är mycket orolig att personen kommer ta sitt liv eller göra sig mycket illa kan du vara tvungen att larma. Beroende på situationen kan det vara en redan existerande psykiatrisk kontakt, anhöriga eller 112.
– Det kan vara svårt att bryta ett förtroende, men om det gäller liv eller död så måste liv gå före. En arg och besviken vän som överlever kan man försonas med.

Läs mer ...

”Vi behöver hjälpa mer människa till människa”

 • 02 december 2016 |

Christian Carlsson kdu

Nu har Suicide Zero träffat samtliga ordföranden från ungdomspartierna. Christian Carlsson från KDU är sist ut. Så här berättar han om vad som nu måste ske för att förebygga självmorden.

Vad har du fått med dig från det här mötet?
– Jag har fått med mig mycket intressant information. Dels om självmordsproblematikens utbredning men också om hur mycket mer som borde göras för att lyfta frågan.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
– Den är betydligt bättre nu och det är också därför jag sett fram emot att träffa Suicide Zero. Ungas psykiska ohälsa och självmord är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att få bra kunskap om hur det ser ut.

Vad vill du gå vidare med efter mötet?
– Det vi kommer att göra i KDU är att fortsätta driva frågan om psykisk ohälsa och vikten av självmordsprevention. Det är viktigt att det finns handlingsplaner i län och kommuner. Vi vill se att elevhälsan förstärks och att man kapar köerna till ungdomspsykiatrin.

– För vår del handlar det också om att de här problemen går djupare än så; hur kan vi förebygga trasiga uppväxtförhållanden? Hur ser vi på oss själva och våra medmänniskor? Är man bara värdefull när man presterar på jobbet eller har man sitt värde oavsett? Där menar vi i KDU att vi är värdefulla oavsett vad vi presterar. Och att man måste förlika sig med tanken på att man inte kan vara perfekt på alla områden. Vi skapar ett varmare samhälle där fler mår bra om de värderingarna får genomsyra samhället

Hur ser du på vad som behövs göras för att hjälpa personer som mår psykiskt dåligt?
– Det är många som oroar sig över personer i sin omgivning som man vet mår dåligt. Som kanske har ätstörningar och annat. Och man vill gärna göra något men vet inte riktigt vad. I värsta fall förväntar man sig enbart att staten ska lösa problemet. Men man tänker kanske inte alltid tanken på vad man själv kan göra. Och där behövs ett värderingsskifte. Vi behöver bli bättre på att hjälpa människa till människa och då är det viktigt att organisationer som Suicide Zero sprider information om hur man kan vara en bra medmänniska.

Vi talade om maxantal elever per kurator, hur ser du på det?
– Jag tror att det är viktigt att lyfta diskussionen om hur många elever en kurator klarar av att ha bra kontakt med. Det är viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt med elevhälsan. Också när det inte är riktigt illa. Och det ska kännas naturligt att kunna vända sig till elevhälsan och det gör det inte om kuratorerna inte finns på plats mer än någon enstaka gång. Så det är rimligt att diskutera hur det förhåller sig men att sätta ett maxtak förespråkar inte jag. Däremot är det bra att sätta riktlinjer för vad som behövs för att eleverna ska kunna få det stöd de behöver.

Vad har du för möjlighet att påverka moderpartiet Kristdemokraterna?
– Jag har god möjlighet att påverka. Som förbundsordförande för KDU sitter jag med i Kristdemokraternas partistyrelse. Det här perspektivet med psykisk ohälsa och i förlängningen självmord det är en fråga som vi inom KDU är angelägna om att Kristdemokraterna tar på allvar, och det vet jag att de gör. Det har vi också sett i budgeten där man dels har satsat på att ta fram konkreta handlingsplaner för att minska ungas psykiska ohälsa men också för att korta köerna till barn och ungdomspsykiatrin. Och även för att bygga ut elevhälsan med fler kuratorer. Det är väldigt bra att man tar frågorna på stort allvar och det kommer vi att se till så att de fortsätter att göra framöver också.

– Just självmord är ett av få områden där det råder tabu. Då är det jätteviktigt att Suicide Zero fortsätter sitt arbete med att inte bara prata med politiker, för politiken kan inte lösa alla människors problem, utan också att man pratar med ungdomar och skolor. Det behövs en bred diskussion kring den här typen av frågor i samhället för att man ska komma till rätta med det.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– Jag tycker att det är jätteviktigt just därför att det är så många människor som mår dåligt i vårt samhälle och det är så många som varje år tar sitt liv. Det gör att vi måste få till en diskussion om hur vi ska förhålla oss till varandra och till oss själva. Och om hur vi ska kunna vända utvecklingen. Men det räcker inte att prata med politiker man måste prata med vanligt folk också. För det är i vardagen man kan göra som störst skillnad. När man ser att något inte stämmer hos en vän eller granne, det är då man ska känna att man måste hjälpa till.

Kan du tänka dig att bli månadsgivare till Suicide Zero?
– Absolut, det är ett behjärtansvärt ändamål. Dock finns det såklart många bra organisationer som man kan stötta.

Hur ser du på att göra en kampanj för KDU och till förmån för Suicide Zero? ”KDU förebygger självmord”
– För oss är det viktigt att lyfta människors psykiska ohälsa brett och eftersom självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa så kommer vi att fortsätta driva frågan. Vi kommer att skriva debattartiklar om psykisk ohälsa och vad vi tror behövs i form av satsningar på elevhälsa och psykiatrin. Vi kommer också att arbeta för ett värderingsskifte i samhället för att stoppa detta. Sen hjälper vi gärna till med att sprida information om Suicide Zeros insamlingskampanj för att väcka uppmärksamhet kring frågan. Vi besöker regelbundet skolor för att föra fram vad som är KDU:s politik och budskap och då hjälper vi också gärna till att skapa uppmärksamhet kring de här viktiga frågorna.

Övrigt du vill lägga till?
– Att vi önskar Suicide Zero stort lycka till med det viktiga arbete ni bedriver.

/Alfred Skogberg

Läs mer ...

”Tillången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre”

 • 18 november 2016 |

Mårten Roslund web
Mårten Roslund är språkrör för Grön Ungdom. Foto: Mia Franzén

Suicide Zero har under året träffat de flesta politiska ungdomspartier. Detta för att informera om hur stort problemet är med självmord och vad politiker kan göra. Nu har turen kommit till Mårten Roslund, språkför för Grön Ungdom.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har lärt mig mer om Sveriges politik för att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Och jag har fått med mig flera bra inspel om hur den skulle kunna bli bättre.

Vad tänker du på då?
– Jag tänker på att satsa mer på preventiv arkitektur, till exempel sätta upp stängsel på broar eller bygga hinder vid tunnelbaneperronger vilket gör att det inte blir lika lätt att hoppa. Och handlingsplaner i län och kommuner. Det måste finnas en plan för hur man ska jobba med att förebygga självmord lokalt.

Hur ser du på din kunskapsnivå om självmord innan mötet och nu?
– Jag tycker att min kunskapsnivå har ökat. Det var också ett av mina mål med att träffa Suicide Zero.

Vi pratade om skolan och möjligheten att bland annat satsa på betydligt fler kuratorer och att träna all skolpersonal i att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa, hur ser du på det?
– Miljöpartiet och Socialdemokraterna förstärker just nu elevhälsan med flera hundra personer. För Grön Ungdom är målet att alla skolor ska kunna garantera en tid hos kurator inom sju dagar. Tillgången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero träffar politiker som dig?
– Jätteviktigt och roligt att prata med någon som nischat sig på ett specifikt ämnesområde.

Läs mer ...

De dansar om psykisk ohälsa

 • 17 november 2016 |

 

 

 

Cissila Adeyemi och Beatrice Bergman använder i en nyproducerad film dans för att gestalta psykisk ohälsa. Så här har de tänkt:

Berätta om filmen, vad är bakgrunden och hur har ni tänkt?
– Jag och Beatrice har personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. Beatrice har varit sjukskriven för bland annat depression och min mamma har i perioder mått väldigt dåligt och försökte ta sitt liv hösten 2012. Vi är båda dansare och vi har funderat på hur vi med dans kan uppmärksamma psykisk ohälsa.

Dansen gestaltar olika teman, berätta!
– Vi har valt att skildra ensamhet, ångest, uppgivenhet och utanförskap. De olika scenerna bygger på dessa begrepp. Dansen är i fokus men det ska också framgå vad det handlar om.

Hur tänkte ni för att gestalta de olika temana?
– Vi utgick från hur det känns i kroppen. Hur känns ångest? Den krypande känslan. Vi kände på stress, oron att man inte vill vara kvar i sitt eget skinn. Vi tänkte också på färgen som känslan har. Vi har en scen där Beatrices hand är på mig och svart kändes passande för den scenen.
– När vi skildrade ensamhet, då tog vi hjälp av miljön: att springa ensam i ett berg i fjällen. Att gestalta ensamhet enbart genom rörelse hade inte blivit lika tydligt utan det kala fjället som miljö. I början av filmen har vi en bild på en björk bland granar som en symbol för ensamheten. Scenen om utanförskap är den när man ser människor vända mot kameran. Det är starkt att de är där men jag är utanför gemenskapen.

Vad hoppas ni nu?
– Man ser inte utanpå hur folk mår och samtidig är det så många som mår dåligt. Men man är inte ensam om detta. Vi vill med filmen hjälpa till att bryta tabut kring psykisk ohälsa, väcka diskussion och visa att det finns hjälp att få, därför var slutscenen viktig. Det kan vara små saker som värmer en när allt känns som mörkast, som ett leende eller ett möte. Vi hoppas även på att dansen som konst och uttrycksform uppmärksammas. Så vitt vi vet har det aldrig tidigare gjorts en dansfilm om det här ämnet. Kroppen kan ibland visa det som inte går att sätta ord på.

dans

Beatrice Bergman och Cissila Adeyemi

Läs mer ...

Suicide Zero i 1500 taxibilar

 • 04 november 2016 |

taxi2

Sverigetaxi sponsrar Suicide Zero genom att under oktober till december kostnadsfritt upplåta kampanjutrymme i 1500 taxibilar. Hur kommer det sig? Frederick Scholander är marknadschef på Sverigetaxi och berättar mer.

– På Sverigetaxi arbetar vi med att ta socialt ansvar eftersom vi som företag kan bidra till en positiv samhällsutveckling. För vår del så upplåter vi utan kostnad reklamutrymme på och i våra bilar till organisationer som vi tycker behövs, och som bidrar till ett bättre samhälle. Det kan vara allt från miljö, barn, ohälsa med mera. Suicide Zero är en av de organisationer vi tycker förtjänar stöd.

Har ni på Sverigetaxi erfarenheter av självmord?
– Tyvärr har vi det. Det var inte jättelänge sedan en åkare tog sitt liv och lämnade oss med mängder av frågor.

Vet du om kunder och chaufförer har kommenterat kampanjen? Vad har de sagt?
– Det jag hört har varit positivt. Många uppskattar att vi engagerar oss i detta.

Vilket ansvar tycker du att företag har för att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa?
– Ett stort ansvar. Om flera företag kartlägger vad just de kan göra samhällsnytta så kommer blir det win-win för alla. Jag hoppas därför att andra företag funderar över hur de kan stötta exempelvis välbehövliga ideella organisationer.

Övrigt du vill tillägga?
– Vi önskar er fortsatt lycka till med ert mycket viktiga arbete. V är glada att vi kan bidra med att ert arbete uppmärksammas än mer.

Läs mer ...

Eriks bror tog sitt liv – nu stödjer han Suicide Zero för att färre ska uppleva liknande tragedier

 • 01 november 2016 |

Erik Ulriksdal
Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare.

Erik Arnbergs bror Christian tog sitt liv år 2001. En händelse som satt djupa spår i honom och hans familj. Att stödja Suicide Zeros arbete genom att bli månadsgivare är ett sätt för honom att bidra till att färre ska behöva uppleva något liknande.

Den 3 maj 2001 ringde Eriks telefon. Hans mamma var på andra linjen. Och hon var oerhört upprörd.
– Jag minns knappt vad som hände. Det mesta är borta från den tiden, säger Erik Arnberg.

Erik bodde då i Sverige medan familjen bodde i Tyskland. Eriks bror Christian hade diagnostiserats som bipolär och hade under lång tid åkt in och ut på psyket. Han fick mediciner som han tog under en period. Men när han mådde bättre slutade han att ta dem.
– Sedan gick han in i en manisk fas och åkte in på nytt. Det fortsatte och fortsatte.

Erik tror att hans bror hade behövt prata med andra i samma situation. Och att han borde ha fått ett stödboende så att han kunnat parera svängningarna tillsammans med kompetent personal.

Erik beskriver sin bror som öppen, social och politiskt engagerad. Han berättar om ljusa minnen från fisketurer i Dalarna och om hur lätt brodern hade att få kontakt med andra. Christian blev 32 år.

I dag är Erik en av Suicide Zeros månadsgivare och skänker 200 kr varje månad. Det gör han eftersom han tycker att samhället gör för lite för att uppmärksamma självmord.
– Man skulle kunna göra så mycket mer. Och politiker verkar lyssna på Suicide Zero. Därför vill jag bidra till att förstärka organisationen, även om 200 kr i månaden inte är en jättestor summa.

Men alla gåvor är värdefulla. Och för Suicide Zero är våra månadsgivare oerhört viktiga eftersom vi lättare kan planera utifrån våra långsiktiga intäkter.

Erik tycker att alla som kan avvara en summa varje månad och som vill bidra till att minska självmorden ska stödja Suicide Zero.
– När många gör något kan det bidra till att rädda liv. Tragedin som ett självmord innebär borde ingen utsättas för, säger Erik Arnberg.

Kan du tänka dig att avsätta en valfri summa varje månad så klicka på länken här. Ditt stöd är oerhört betydelsefullt. Just nu får du som skänker minst 100 kr per månad ett av våra populära pärlarmband. Till dig själv eller som present till en vän.

Tack Erik för att du berättar och stödjer Suicide Zero!

Läs mer ...

Suicide Zero klarade transparenskraven

 • 21 oktober 2016 |

GranskadGodkändGG 2016

Idag presenterar Charity Rating sin nya rapport ”Ett Givande Givande” som visar att både givandet och transparensen ökar i år igen. 102 av de 213 granskade organisationerna klarar i år transparenskraven. Suicide Zero var en av organisationerna som klarade granskningen. 

Givarguiden.se granskar årligen över 200 insamlingsorganisationer i Sverige. Av de 213 granskade organisationerna i år klarar 48 % kraven på demokrati, ekonomi och transparens, vilket för andra året i rad är en kraftig ökning.
- Det känns väldigt roligt att Suicide Zero är en av de organisationer som klarade granskningen. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på vårt arbete och det känns fint när vi når Givarguidens kvalitetskrav, säger Eva Wedberg, kassör på Suicide Zero.

Även i år har allmänhetens givande ökat, men Givarguidens rapport visar att företagen endast står för 15 % av de privata medlen till organisationerna.

Tillgängligheten t ill information om hur verksamheten styrs och bedrivs är den viktigaste faktorn för att givare ska känna förtroende för organisationen. Givarguiden.se har i tio års tid pressat sektorn att bli mer transparent och det är fantastiskt att se att det ger resultat, säger Jeanette Ammilon, verksamhetschef på Charity Rating.

Mer om rapporten ”Ett Givande Givande”
Med hjälp av rapporten ”Ett Givande Givande” tar Givarguiden.se tempen på öppenheten i ideell sektor och gör det enklare för givaren att ta välgrundade beslut. Givarguiden.se mål är att både öka transparensen i den ideella sektorn och samtidigt öka givandet. När granskning inleds kontaktas organisationerna så att granskning inte sker utan deras vetskap och för att ge organisationerna möjlighet att uppfylla Givarguidens betygskriterier.

Läs hela rapporten här och se alla granskade organisationer på Charity Ratings digitala verktyg Givarguiden.se www.givarguiden.se. Granskningen avslutades den 1 september 2016.

Läs mer ...

"Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu"

 • 20 oktober 2016 |

Joar Forsell

Joar Forsell är ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Suicide Zero har som mål att under 2016 träffa alla politiska ungdomsförbunds ordföranden. Detta för att öka kunskapen så att nästa generation politiker känner till vad som kan göras för att förebygga självmord. Nu har vi träffat Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forsell.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har fått med mig perspektiv. Inte minst på hur många som begår självmord.


Vad tänker du om din kunskapsnivå efter mötet?
– Den är definitivt högre nu.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
– Det finns ganska handgripliga metoder för att komma till bukt med självmord. Handlingsplaner och kartläggning verkar vara en viktig grund. Vi diskuterade stadsbyggnad och hur det påverkar. Det kan man inte veta om man inte kartlägger var självmorden och självmordsförsöken inträffar. Men det är enkla metoder att jobba med. Det är särskilt intressant. Det gäller att hitta tecken tidigt och att den pyrande elden inte blir till en brand.

Är kunskapsnivån där den bör vara hos dina politikerkollegor?
– Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu :-) Generellt pratar man om psykisk ohälsa men inte specifikt om självmord.

Hur viktigt är det att vi från Suicide Zero träffar politiker som du?
– Det tror jag är viktigt eftersom det inte nödvändigtvis alltid är en fråga som är högst på dagordningen. Det här ger ett tillfälle för mig i min politiska vardag att stanna upp och diskutera frågorna. Och det är säkert detsamma för andra företrädare som du träffar.

Hur ser du på möjligheten att göra en insamling till stöd för Suicide Zero?
– Jag kommer att lyfta den med våra medlemmar och jag kommer att stötta den själv.

Kan du tänka dig att stötta Suicide Zero genom att bli månadsgivare?
– Säkert!

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba