Volontären Robin vill göra skillnad på riktigt

Robin Forsberg Meurling, volontär hos Suicide Zero i Norrtälje
Robin Forsberg Meurling, volontär hos Suicide Zero i Norrtälje
Volontären Robin vill göra skillnad på riktigt
2021-03-29

Sedan ett par månader har Robin Forsberg Meurling varit volontär hos Suicide Zero i Norrtälje. Han brinner för att göra skillnad och hoppas bland annat på att kunna bidra till att psykiatrin får ökade resurser liksom att kunskapen kring psykisk ohälsa och NPF-diagnoser ökar i samhället. Robin vill även se att Norrtälje kommun tar fram en handlingsplan, som innehåller konkreta suicidpreventiva insatser för hur självmorden ska minska.

Robin Forsberg Meurling är 30 år gammal och bor tillsammans med sina två katter Sara och Bruce i Norrtälje. Han studerar till arbetsterapeut på Karolinska institutet och är för närvarande inne på den tredje av sex terminer. Förutom sitt volontärskap hos Suicide Zero, har Robin ett stort intresse för e-sport, promenader i naturen och diverse idrotter.

Varför har du valt att bli volontär hos Suicide Zero?

Jag har valt att bli medlem hos Suicide Zero för att försöka hjälpa till att göra en skillnad. Vårdköerna inom psykiatrin är alldeles för långa och det är för många som får inte den hjälp de behöver. De som arbetar inom psykiatrin gör ett jättebra och viktigt arbete men ökade resurser behövs, för att kunna hjälpa alla de människor som lider av psykisk ohälsa.

Vad har du för förväntningar på volontärsarbetet?

Mina förväntningar är att få vara med att göra en skillnad på riktigt. Det betyder mycket för mig att få möjligheten till att bidra till någonting viktigt och som får människor att må bättre.

Vad skulle du vilja se för förändring där du bor?

Jag skulle vilja se att Norrtälje kommun tar fram en konkret handlingsplan för hur självmorden ska minska. Något viktigt som kommunen även bör lägga krut på, är att öppna ett nytt psykiatriskt korttidsboende – där personer som är i behov av hjälp och stöd kan bo under den tid då det är som tyngst.

Jag skulle vilja se att Norrtälje kommun tar fram en konkret handlingsplan för hur självmorden ska minska.

Vilka är dina bästa tips till andra som vill engagera sig?

Mitt bästa tips, är att inte ta på dig för mycket på en gång. Ge dig tiden att växa in i rollen som volontär.

Vilka är dina hjärtefrågor?

Mina hjärtefrågor är att öka förståelsen och kunskapen för psykisk ohälsa och NPF-diagnoser i samhället. Jag vill även se att kvaliteten inom psykiatrin ökar i stort genom att minska vårdköerna och ha fler psykologer, arbets- och samtalsterapeuter på plats. Terapi är en viktig del av psykiatrin – det hjälper verkligen.

Terapi är en viktig del av psykiatrin – det hjälper verkligen.

Vill du också engagera dig? Bli volontär hos Suicide Zero.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016