Volontären Lydia brinner för ungdomars psykiska hälsa

Lydia Heinevik
Lydia Heinevik, volontär för Suicide Zero i Marks kommun
Volontären Lydia brinner för ungdomars psykiska hälsa
2021-09-01

Lydia Heinevik är volontär för Suicide Zeros i Marks kommun i Västra Götaland. Hon är nyutbildad gymnasielärare och förhoppningen med volontärskapet är bland annat få ökad kunskap för att på bästa sätt kunna bemöta framtida elever som lider av psykisk ohälsa i olika former. Lydia vill även förmedla till allmänheten att man genom enkla medel kan göra stor skillnad för dem som mår dåligt - något som hon lyfte i den egeninitierade intervjun med lokaltidningen Markbladet.

I juni blev 26-åriga Lydia Heinevik från Marks kommun examinerad gymnasielärare. På fritiden ägnar sig gärna åt odling och bakning och sedan i mars engagerar hon sig även ideellt hos Suicide Zero och hoppas på att kunna göra förändring på riktigt – i synnerhet för ungdomars psykiska hälsa.

Livsviktiga snack är ett av Suicide Zeros suicidpreventiva initiativ som Lydia brinner för lite extra. Initiativet går i linje med hennes vision att som framtida gymnasielärare kunna upplysa om ämnet och ha tillräckligt med kunskap för att på bästa sätt kunna bemöta och finnas där för elever som inte mår bra. I en intervju med Markbladet lyfte Lydia vikten av att föräldrar i högre grad ska öppna upp för samtal kring deras barns mående och få dem att sätta ord på sina känslor. Detta skulle inte bara öka barnens psykiska hälsa men också rusta dem för tonåren (och livets!) kommande utmaningar. Forskning visar nämligen att barn som kan sätta ord på sina känslor mår bättre – och desto mindre är risken för självmord och depression längre fram i livet.

– Ta samtalen innan de blir tonåringar

Som volontär för Suicide Zero, vill Lydia även förmedla att man som medmänniska med små medel kan göra stor skillnad för en person som inte mår bra. Genom att var och en får ökad kunskap liksom vågar börja prata om hur vi mår, så bidrar det till att rädslan och tabut kring ämnet bryts. Alla kan göra något – stort som smått.

– Det är så viktigt att lyfta och ha kunskap om ämnet, men också att framför allt våga fråga. Man kanske tänker att det är känsligt och inte vågar, men det är bättre att faktiskt vara den som frågar en gång extra om hur en mår

I Marks kommun hoppas Lydia att ett större fokus läggs på arbetet kring ungdomar, exempelvis att det startas en organisation i kommunen, dit ungdomar kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Hon vill även se att större krut läggs på att utbilda invånarna och att felaktiga myter kring suicid och psykisk ohälsa spräcks en gång för alla.

Varmt tack för ditt fina engagemang Lydia – Sverige behöver fler framtida lärare som dig!

Vill du också engagera dig i vårt arbete? Läs mer här!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016