”Vi behöver hjälpa mer människa till människa”

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
”Vi behöver hjälpa mer människa till människa”
2016-12-02

Nu har Suicide Zero träffat samtliga ordföranden från ungdomspartierna. Christian Carlsson från KDU är sist ut. Så här berättar han om vad som nu måste ske för att förebygga självmorden.

Vad har du fått med dig från det här mötet?

– Jag har fått med mig mycket intressant information. Dels om självmordsproblematikens utbredning men också om hur mycket mer som borde göras för att lyfta frågan.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?

– Den är betydligt bättre nu och det är också därför jag sett fram emot att träffa Suicide Zero. Ungas psykiska ohälsa och självmord är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att få bra kunskap om hur det ser ut.

Vad vill du gå vidare med efter mötet?

– Det vi kommer att göra i KDU är att fortsätta driva frågan om psykisk ohälsa och vikten av självmordsprevention. Det är viktigt att det finns handlingsplaner i län och kommuner. Vi vill se att elevhälsan förstärks och att man kapar köerna till ungdomspsykiatrin.

– För vår del handlar det också om att de här problemen går djupare än så; hur kan vi förebygga trasiga uppväxtförhållanden? Hur ser vi på oss själva och våra medmänniskor? Är man bara värdefull när man presterar på jobbet eller har man sitt värde oavsett? Där menar vi i KDU att vi är värdefulla oavsett vad vi presterar. Och att man måste förlika sig med tanken på att man inte kan vara perfekt på alla områden. Vi skapar ett varmare samhälle där fler mår bra om de värderingarna får genomsyra samhället

Hur ser du på vad som behövs göras för att hjälpa personer som mår psykiskt dåligt?

– Det är många som oroar sig över personer i sin omgivning som man vet mår dåligt. Som kanske har ätstörningar och annat. Och man vill gärna göra något men vet inte riktigt vad. I värsta fall förväntar man sig enbart att staten ska lösa problemet. Men man tänker kanske inte alltid tanken på vad man själv kan göra. Och där behövs ett värderingsskifte. Vi behöver bli bättre på att hjälpa människa till människa och då är det viktigt att organisationer som Suicide Zero sprider information om hur man kan vara en bra medmänniska.

Vi talade om maxantal elever per kurator, hur ser du på det?

– Jag tror att det är viktigt att lyfta diskussionen om hur många elever en kurator klarar av att ha bra kontakt med. Det är viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt med elevhälsan. Också när det inte är riktigt illa. Och det ska kännas naturligt att kunna vända sig till elevhälsan och det gör det inte om kuratorerna inte finns på plats mer än någon enstaka gång. Så det är rimligt att diskutera hur det förhåller sig men att sätta ett maxtak förespråkar inte jag. Däremot är det bra att sätta riktlinjer för vad som behövs för att eleverna ska kunna få det stöd de behöver.

Vad har du för möjlighet att påverka moderpartiet Kristdemokraterna?

– Jag har god möjlighet att påverka. Som förbundsordförande för KDU sitter jag med i Kristdemokraternas partistyrelse. Det här perspektivet med psykisk ohälsa och i förlängningen självmord det är en fråga som vi inom KDU är angelägna om att Kristdemokraterna tar på allvar, och det vet jag att de gör. Det har vi också sett i budgeten där man dels har satsat på att ta fram konkreta handlingsplaner för att minska ungas psykiska ohälsa men också för att korta köerna till barn och ungdomspsykiatrin. Och även för att bygga ut elevhälsan med fler kuratorer. Det är väldigt bra att man tar frågorna på stort allvar och det kommer vi att se till så att de fortsätter att göra framöver också.

– Just självmord är ett av få områden där det råder tabu. Då är det jätteviktigt att Suicide Zero fortsätter sitt arbete med att inte bara prata med politiker, för politiken kan inte lösa alla människors problem, utan också att man pratar med ungdomar och skolor. Det behövs en bred diskussion kring den här typen av frågor i samhället för att man ska komma till rätta med det.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero träffar politiker som dig?

– Jag tycker att det är jätteviktigt just därför att det är så många människor som mår dåligt i vårt samhälle och det är så många som varje år tar sitt liv. Det gör att vi måste få till en diskussion om hur vi ska förhålla oss till varandra och till oss själva. Och om hur vi ska kunna vända utvecklingen. Men det räcker inte att prata med politiker man måste prata med vanligt folk också. För det är i vardagen man kan göra som störst skillnad. När man ser att något inte stämmer hos en vän eller granne, det är då man ska känna att man måste hjälpa till.

Kan du tänka dig att bli månadsgivare till Suicide Zero?

– Absolut, det är ett behjärtansvärt ändamål. Dock finns det såklart många bra organisationer som man kan stötta.

Hur ser du på att göra en kampanj för KDU och till förmån för Suicide Zero? ”KDU förebygger självmord”

– För oss är det viktigt att lyfta människors psykiska ohälsa brett och eftersom självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa så kommer vi att fortsätta driva frågan. Vi kommer att skriva debattartiklar om psykisk ohälsa och vad vi tror behövs i form av satsningar på elevhälsa och psykiatrin. Vi kommer också att arbeta för ett värderingsskifte i samhället för att stoppa detta. Sen hjälper vi gärna till med att sprida information om Suicide Zeros insamlingskampanj för att väcka uppmärksamhet kring frågan. Vi besöker regelbundet skolor för att föra fram vad som är KDU:s politik och budskap och då hjälper vi också gärna till att skapa uppmärksamhet kring de här viktiga frågorna.

Övrigt du vill lägga till?

– Att vi önskar Suicide Zero stort lycka till med det viktiga arbete ni bedriver.

/Alfred Skogberg

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016