Vad behöver unga för en bättre morgondag?

Vad behöver unga för en bättre morgondag?
Vad behöver unga för en bättre morgondag?
2020-12-05

Alla barn och unga har rätt att må bra, men så ser verkligheten inte ut. Tyvärr saknas barns och ungas perspektiv alltför ofta i det offentliga samtalet. Med start idag vill vi därför involvera så många barn och unga som möjligt för att tillsammans forma en handlingsplan – For a better day. På Youtube och forabetterday.com kommer vi därför från och med idag den 5/12 ge unga möjligheten att direkt dela med sig av erfarenheter, tankar, idéer och förslag.

Tim Bergling Foundation grundades av familjen Bergling efter Tim Berglings bortgång den 20 april 2018. Idag, den 5 december, är stiftelsens årliga dag och idag går också startskottet för initiativet For A Better Day. Bakom initiativet står Tim Bergling Foundation tillsammans med organisationerna Bris, Mind och Suicide Zero. Syftet är att främja psykisk hälsa och att ingen någonsin ska behöva känna att självmord är den enda utvägen. Vi vill också minska stigmat och få fler unga att prata om livet och hur det känns. För att tillsammans med dem skapa bättre livsvillkor.

Vårt löfte till Sveriges barn och unga, är att vi den närmsta tiden skall ägna oss åt att lyssna på er. Idag öppnar vi därför för alla unga att direkt på Youtube, via forabetterday.se, dela med sig av tankar, erfarenheter, idéer och förslag.

Alltför många barn och unga mår dåligt idag. Psykiska besvär bland unga har ökat sedan 1980-talet och är idag mycket utbrett. Allt färre barn klarar skolan och många uttrycker stor oro inför framtiden. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är för långa, stödet för unga vuxna är otillräckligt.

Självmorden bland barn och unga har ökat med nästan 1% per år under hela 2000-talet. Ökningen gäller för både flickor och pojkar. Varje år vårdas fler än 5 000 barn och unga upp till 24 år för självmordsförsök i Sverige. Ungefär 160 av dessa – 3 personer i veckan – dör varje år i självmord. Varje ung person som känner att självmord är enda utvägen är ett misslyckande för samhället.

Vi som står bakom initiativet har alla fokus på att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. Vi har många års samlad erfarenhet av att ge stöd och skapa opinion i frågan. Nu samlar vi oss i detta initiativ för att nå nya resultat tillsammans med Sveriges barn och unga.

Handlingsplanen med alla svar kommer att presenteras för regeringen senare i vår och vi kommer att följa upp deras åtgärder för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Svaren kommer också att ligga till grund för vårt arbete de kommande åren.


Klas Bergling, pappa till Tim och grundare av Tim Bergling Foundation

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare Bris

Karin Schulz, Generalsekreterare Mind

Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016