”Tillgången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre”

Hander-som-bildar-hjarta-armband-B1A4970-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta, armband. Foto: Peder Björling
”Tillgången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre”
2016-11-18

Suicide Zero har under året träffat de flesta politiska ungdomspartier. Detta för att informera om hur stort problemet är med självmord och vad politiker kan göra. Nu har turen kommit till Mårten Roslund, språkför för Grön Ungdom.

Vad har du fått med dig från mötet?

– Jag har lärt mig mer om Sveriges politik för att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Och jag har fått med mig flera bra inspel om hur den skulle kunna bli bättre.

Vad tänker du på då?

– Jag tänker på att satsa mer på preventiv arkitektur, till exempel sätta upp stängsel på broar eller bygga hinder vid tunnelbaneperronger vilket gör att det inte blir lika lätt att hoppa. Och handlingsplaner i län och kommuner. Det måste finnas en plan för hur man ska jobba med att förebygga självmord lokalt.

Hur ser du på din kunskapsnivå om självmord innan mötet och nu?

– Jag tycker att min kunskapsnivå har ökat. Det var också ett av mina mål med att träffa Suicide Zero.

Vi pratade om skolan och möjligheten att bland annat satsa på betydligt fler kuratorer och att träna all skolpersonal i att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa, hur ser du på det?

– Miljöpartiet och Socialdemokraterna förstärker just nu elevhälsan med flera hundra personer. För Grön Ungdom är målet att alla skolor ska kunna garantera en tid hos kurator inom sju dagar. Tillgången till att få hjälp för psykisk ohälsa i skolan måste bli bättre.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero träffar politiker som dig?

– Jätteviktigt och roligt att prata med någon som nischat sig på ett specifikt ämnesområde.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016