SvD vinner Suicide Zeros Pris för bästa rapportering om självmord 2017

matilda-shayn-september-2018
Svenska Dagbladets journalist Matilda Shayn tar i dag emot Suicide Zeros årliga Pris för bästa rapportering om självmord 2017. Hedersomnämnanden går till författaren Christian Dahlström, P4 Värmland samt till SVT:s serie 30 liv i veckan.
SvD vinner Suicide Zeros Pris för bästa rapportering om självmord 2017
2018-09-12

Svenska Dagbladets journalist Matilda Shayn tar i dag emot Suicide Zeros årliga Pris för bästa rapportering om självmord 2017. Hedersomnämnanden går till författaren Christian Dahlström, P4 Värmland samt till SVT:s serie 30 liv i veckan.

Så här lyder juryns motivering till årets vinnare som får prissumman på 10 000 kr:

”SvD har i en ambitiös artikelserie uppmärksammat det faktum att äldre är en särskilt utsatt grupp när det gäller självmord, något som sällan framkommer när medier rapporterar om tragedierna. Journalisten Matilda Shayn har närmat sig ämnet med gedigen research, med stor nyfikenhet och med insikten om att vi måste lyfta att så många äldre tar sitt liv, och konsekvenserna det för med sig.”

– Jag är otroligt glad och stolt över att tilldelas ett så viktigt och ärofyllt pris. Tyvärr är ju suicid fortfarande ett tabubelagt ämne och i denna kontext är äldre dessutom ofta en bortglömd grupp. Om min artikelserie kan bidra till att minska stigmat och öka kunskaperna är ingen gladare än jag, säger Matilda Shayn.

Rädslan påverkar

Rädslan för att rapportera på fel sätt är fortfarande vanlig hos många medier. Fler journalister behöver uppmärksamma självmord i den utsträckning problemet förtjänar. Därför instiftade Suicide Zero 2015 ett årligt pris för att lyfta de som rapporterar ansvarsfullt och minskar stigmat kring självmord.

– I år har vi fått in många högkvalitativa bidrag och det känns väldigt roligt. Däremot är det inte jättemånga medier som på djupet granskat problematiken kring självmord, vad politiker gör och hur lite kunskap som fortfarande finns om vad som måste göras. Medierapporteringen går åt rätt håll men mycket återstår om självmorden på allvar ska kunna minska, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare, Suicide Zero.

Hedersomnämnanden

Juryn ger även hedersomnämnanden till författaren Christian Dahlström. Juryns motivering lyder:

”Christian Dahlströms bok Kalla mig galen är obligatorisk läsning för alla som vill sätta sig in i komplexiteten kring psykisk ohälsa och självmord. Dahlström utgår från egna erfarenheter. Hans kunskap om området är omfattande och insikterna boken ger berikar. Ämnesvalet må vara tungt; Kalla mig galen ger hopp om att psykisk ohälsa och självmord är något vi i stor utsträckning kan förstå och därigenom förebygga.”

– Jag är väldigt stolt över det otroliga mottagande boken har fått i stort, men ett hedersomnämnande från en organisation som Suicide Zero toppar ändå det mesta. Det är också extra smickrande att boken nämns i samma sammanhang som Matilda Shayn och de andra pristagarna, säger Christian Dahlström.

Även P4 Värmland får ett hedersomnämnande:

"P4 Värmland hittar ständigt nya vinklar inom ett område få journalister tagit sig an. De lyckas därmed uppmärksamma ett av våra största samhällsproblem som samtidigt har varit ett av de minst journalistiskt belysta. P4 Värmland räds inte att granska och debattera självmord och därigenom är P4 Värmland ett föredöme för journalister över hela landet."

– Jag är stolt och glad över att det jobb som redaktionen lägger ner uppmärksammas. Det inspirerar oss att även i fortsättningen våga vara modiga och prata om de riktigt svåra frågorna, säger Jenny Norberg, kanalchef P4 Värmland, Sveriges Radio.

Slutligen tilldelas även SVT:s serie 30 liv i veckan ett hedersomnämnande:

"SVT:s serie 30 liv i veckan visar att självmord är något vi kan och måste ägna tid till att förstå. Självmord drabbar på mängder av nivåer och konsekvenserna påverkar oss alla. Att SVT på bästa sändningstid tar sig an ämnet, med gedigen research och stort utrymme, bidrar till färre framtida tragedier. Public service-tv har aldrig varit viktigare."

– Gensvaret över serien 30 liv i veckan har varit enormt. Det visar att SVT och public service har en viktig uppgift att berätta om de allra svåraste ämnena. Vi stod stadigt i våra publiceringar genom den kunskap som många experter inom området delade med sig av, och genom att produktionsbolaget Titan gjorde ett gediget arbete. Jag vill särskilt tacka alla modiga som medverkande i serien; att de vågade berätta har hjälpt och berört många, säger Anna Luuk Priske, exekutiv producent på SVT.

Priset på 10 000 kr till Matilda Shayn togs emot av SvD:s Maria Carling på Närlinglivets Hus i Stockholm den 10 september kl. 16.00.

I juryn:

 • Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero
 • Karin Schulz – generalsekreterare Mind
 • Gergö Hadlaczky – Chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
 • Anna Johansson, NASP
 • Inger Händestam – Förbundsordförande SPES

Kontakt

Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig Suicide Zero caroline@suicidezero.se 073-070 25 00

Pressbild: Svenska Dagbladets Matilda Shayn vinner i år Suicide Zeros Pris för bästa rapportering om självmord. Foto: Tommy Eriksson/Suicide Zero

Arkiv
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016