Suicide Zeros arbete under 2020

SZ-aret-som-gatt-2020
Suicide Zeros arbete under 2020
2021-03-30

Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. För att den ska uppnås kräver det att fler gör mer på alla samhällsnivåer. Suicide Zero arbetar med att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Detta gör vi bland annat genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, kunskapsspridning samt utbildningar och föreläsningar. Förra året präglades av coronapandemin, vilket gör att vårt ämne än mer relevant. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar, och att den kommer öka ytterligare i kölvattnet av pandemin. Under året fick vi göra snabba omställningar för att möta de behov som uppstod och vi märkte tydligt att vår kunskap efterfrågades. Nu om någonsin behöver vi kraftsamla för att nå visionen - Nedan följer en sammanfattning av vårt år.

Vi minskar självmorden genom att påverka

Det regionala arbetet växer
Suicide Zero finns representerade i Stockholm, Värmland och Västra Götaland sedan tidigare och under 2020 utökade verksamheten till att innefatta region Skåne-Blekinge och region Jämtland-Härjedalen. Tack vare att regionansvariga finns på plats ökar det suicidpreventiva arbetet i lokala delar av landet då vi kan knyta till oss volontärer, hålla utbildningar och föreläsningar, jobba med påverkansarbete och opinionsbildning, som ökar kunskap och engagemang kring psykisk hälsa och suicid. I region Skåne-Blekinge finns också i uppdraget att jobba med omvärldsanalys, vilket stärker kunskap inom organisationen.

Våga Fråga ökar kunskap
Suicide Zeros erbjuder genom föreläsningen Våga Fråga en unik möjlighet att lära sig hur man kan förebygga självmord. Våga Fråga går igenom fakta och myter om självmord och lär deltagarna hur man kan känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå, samt hur man kan stötta någon som har det tufft. På grund av coronapandemin fick vi tidigt på året snabbt ställa om till att hålla Våga Fråga-föreläsningarna digitalt. Efterfrågan var stor och vi utbildade fler personer än planerat. Sammanlagt 3 850 personer deltog i de Våga Fråga-föreläsningar som anordnades. För att nå ut med utbildningen till ännu fler etablerade vi ett samarbete med Medborgarskolan både på riksnivå och regionalt. Med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten utvecklade Suicide Zero en e-utbildning som kommer att erbjudas till kommuner, regioner och till större företag. Deltagaren kan enkelt ta del av Våga Fråga-e på sin telefon, platta eller dator och utbildningen följs upp med övningsmoment som kan genomföras på en arbetsplatsträff med samtalsledare från den egna organisationen. Läs mer om Våga Fråga här

Forskningsanslag för suicidprevention
Under 2019 påbörjades ett samarbete med Psykiatrifonden med en donation på 600 000 kronor, för utlysning av forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi. Under 2020 fortsatte arbetet och Suicide Zero donerade 750 000 kronor till forskning, som vi anser är viktigt att bidra till för att kunna hitta nya evidensbaserade metoder för hur suicid kan förhindras.

Livsviktiga snack - suicidpreventivt initiativ tidigt i livet
I maj 2020 lanserades Livsviktiga snack - Suicide Zeros tidigaste suicidpreventiva initiativ; ”tidigaste” i betydelsen att det vänder sig till 9-12-åringar. Till grund för arbetet ligger att forskning tydligt visar att förmågan att kunna identifiera och sätta ord på sina känslor, berätta hur man mår och be om hjälp när man behöver det är en väldigt stark skyddsfaktor mot både depression och suicid.

Materialet har tagits fram i samarbete med ledande psykologer, psykiatriker, kuratorer och forskare, både i och utanför Suicide Zeros eget Expertråd. Initiativet finansieras av Allmänna Arvsfonden och Suicide Zero. Läs mer på livsviktigasnack.se

Vi minskar självmorden genom att synas

Press och media
En stor del i vårt arbete för att nå ut är att skapa debatt och opinion i dagspress och nyhetssändningar. Det är ett gediget strategiskt och operativt arbete som ligger bakom de publiceringar som görs, vilket gett resultat under 2021. Jämfört med förra året hade vi sammanlagt mer än dubbelt så många införanden i media, 2 022 stycken. Exponeringarna i media var i form av debattartiklar, reportage, radio och tv­ inslag, nyhetsartiklar och notiser. Dessa spreds även vidare genom våra egna sociala mediekanaler. Vi skrev tidigare under året en sammanställning om vårt mediagenomslag under våren, vilket visar på bredden i vår mediala närvaro. Varje införande handlar om politikers ansvar, behovet av handlingsplaner, drabbades berättelser, hur journalister kan rapportera bättre kring självmord, eller det medmänskliga stödet. Vi publicerade ett stort antal inlägg i sociala medier, och artiklar på vår nyhetssida på webben. Dessa har spridits och delats i stor utsträckning, och pekar på att informationen nått ut brett under året.

Rapportsläpp om barn och ungas hälsa
Den 21 april släppte vi rapporten "10 år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa". Rapporten, som vi gjorde tillsammans med Kairos Future, visar att självmorden bland barn och unga har ökat med nästan 1 % per år under hela 2000-talet och ungefär tre unga i veckan dör varje år i självmord. I rapporten lyfter Suicide Zero vad vi tycker krävs av ansvariga samhällsaktörer och vi föreslår en riktad satsning med fokus på den svenska skolan. I samband med rapportsläppet anordnade vi ett seminarium digitalt, som sändes på SVT Forum och fick stort genomslag i media. I samband med rapportsläppet skapade vi också en insamling på Facebook som gav ett fint insamlingsresultat.

Våra ambassadörer sprider budskapet
Våra engagerade ambassadörer hjälper Suicide Zero att sprida kunskap, bilda opinion och samla in pengar. Tack vare dem kan vi nå fler och nya målgrupper. Under året arrangerade exempelvis friidrottaren Mattias Sunneborn Trappans dag den 22 september tillsammans med forskare och andra ideella organisationer, ett initiativ som lyfter folkhälsan och vikten av vardagsmotion. Artisten Janice gjorde en egen tolkning av Lalehs låt ”En stund på jorden” i samband med den suicidpreventiva dagen. En musikvideo spelades in som fick över 230 000 unika visningar på Facebook och Instagram. Syftet med filmen var att uppmärksamma de 1 588 människor som tog sina liv under 2019. På Suicidpreventiva dagen anordnade vi en livesändning där även stjärnkocken Anton Bjuhr och fotbollsspelaren Anna Oscarsson medverkade. Anna lanserades som ambassadör för Suicide Zero under 2020. Sedan tidigare är också fotbollsspelaren Richard Magyar och artisten Magnus Skogsberg Tear ambassadörer.

Pris för bästa rapportering om självmord
Varje år delar Suicide Zero ut ett pris till journalister som rapporterat ansvarsfullt om självmord. 2020 gick priset till Upsala Nya Tidning och reportern Elin Sandow. Hederspriset gick till Sissela Bremmers som driver Instagramkontot ”Nu snackar vi”. Priset instiftades 2015.

Sprider kunskap och hopp i sociala medier
En viktig del i vårt arbete är att sprida kunskap, hopp och engagemang i våra sociala kanaler. Följare i våra kanaler ökar stadigt. På Linkedin har vi börjat kommunicera ordentligt vilket gett en explosionsartad ökning av följare. På Facebook och Instagram delar vi aktuella nyheter, viktiga fakta, tips och råd. Under året har vi bland annat spridit hoppfulla berättelser under hashtag #jagvillgehopp, där människor delat med sig av sin livshistoria för att hjälpa andra som har det tufft. Där når vi också ut med kampanjer som vi genomfört.

Suicide Zero-podden ger fördjupning
2020 gjorde vi om formen på vår podcast, med nytt namn och ny inriktning. Suicide Zero-podden belyser viktiga ämnen inom suicidprevention och syftet är ge en fördjupad kunskap. Exempelvis intervjuades vår ambassadör Richard Magyar tillsammans med journalisten Atilla Yoldas om psykisk ohälsa och de mansnormer som råder i samhället. Ullakarin Nyberg gav tips om hur man kan tackla ensamheten under storhelger och vår volontär Bosse Konrad lyfte vikten av att våga fråga sina medmänniskor om hur de mår. Under året producerades fem avsnitt av Suicide Zero-podden.

Suicidpreventiva dagen
Varje år den 10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen. Vanligtvis arrangerar Suicide Zero en stor ljusmanifestation på Mariatorget i Stockholm för att uppmärksamma och minnas de som tagit sina liv. På grund av rådande omständigheter ordnade vi istället en livesändning på Facebook med ett gediget program. Journalisten Atilla Yoldas var programledare och bland annat deltog våra ambassadörer Anton Bjuhr och Anna Oscarsson i sändningen.

Julkampanj med budskap om att höra av dig
Med coronapandemin ökade den sociala distanseringen och vi fick under jul- och nyårshelgerna tänka om och tänka nytt på hur helgerna skulle firas. Jul och nyår är också en period då många är ensamma, mår dåligt och avslutar sina liv. Årets julkampanj fokuserade på att höra av sig till våra medmänniskor, för att minska ensamheten. Kampanjen gick främst i sociala medier, men också i radio, podcasts och på digitala stortavlor runt om i landet. Genomslaget var stort och den insändare vi skrev i samband med kampanjen fick fin spridning lokalt. Vi fick också fin spridning i sociala kanaler tack vare artisten SYLVE som producerade en musikvideo till förmån för oss, samt den svensk-amerikanska popduon 7000apart som skrev en jullåt om hur viktigt det är att höra av sig – och tillägnade den till Suicide Zero.

Vi minskar självmorden genom att engagera

Volontärer
Tack vare Suicide Zeros nära 400 volontärer hörs och syns vi runt om i landet. Våra volontärer deltar i debattartiklar och tar fram medborgarförslag för att få kommuner att ta fram handlingsplaner för att minska självmorden i området. De sprider och delar vårt innehåll i sociala kanaler och hjälper arrangerar event och föreläsningar. På grund av coronapandemin har mycket skett digitalt. Vi har också fokuserat på lärande och utbildning av våra volontärer, där föreläsningar och kurser anordnats digitalt. Intervjuserien #hejvolontär har fortsatt engagera, ett koncept där våra volontärer delar med sig av sitt engagemang i våra sociala kanaler.

Stöd från privatpersoner och företag
2020 fortsatte Suicide Zero sin ekonomiska tillväxt. Insamlingen ökade med drygt 1 mkr, både privatpersoner och företag bidrog till ökningen. Egna insamlingar och Facebook-insamlingar är de mest populära insamlingskanalerna, samtidigt som minnesgåvorna blev fler. Många valde att stödja julkampanjen 'Det finns inget vaccin mot ensamhet' genom att köpa gåvobevis, våra nya produkter som lanserades till jul samt företagspaket.

Försäljningen av produkter ökade generellt, och vi ökade dessutom våra övriga intäkter med nästan 100 procent. Bidrag från Arvsfonden, myndigheter och regioner ökade. Bland annat erhöll vi bidrag från Folkhälsomyndigheten för att informera om hur psykisk ohälsa kan förebyggas i samband corona-pandemin. Arvsfonden beviljade en tilläggsansökan som gör att vi kan nå ut till ännu fler föräldrar med projektet Livsviktiga snack. Sammanlagt var intäkterna 24,4 mkr, jämfört med 22,6 mkr under 2019. Varmt tack till alla som på olika sätt har bidragit – både med gåvor, genom bidrag och rabatterade tjänster!

Vår verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att publiceras innan årsmötet den 11 maj.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016