Suicide Zero-volontär ordnar handlingsplan

marie-koivisto-september-2018
Suicide Zeros volontär Marie Koivisto har skickat in ett medborgarförslag om en handlingsplan för att förebygga självmord i Munkedals kommun.
Suicide Zero-volontär ordnar handlingsplan
2018-09-17

Runt om i landet har flera av Suicide Zeros volontärer skickat in medborgarförslag för att få till lokala handlingsplaner för att förebygga självmord. En av dessa är Marie Koivisto vars medborgarförslag till Munkedals kommun nu antagits.

Suicide Zeros volontär Marie Koivisto har skickat in ett medborgarförslag om en handlingsplan för att förebygga självmord i Munkedals kommun. Och nu har den antagits!

Runt om i landet har flera av Suicide Zeros volontärer skickat in medborgarförslag för att få till lokala handlingsplaner för att förebygga självmord. En av dessa är Marie Koivisto vars medborgarförslag till Munkedals kommun nu antagits.

— Jag är väldigt glad att Munkedals kommun antagit handlingsplanen. Tanken är att kommunens medarbetare får lära sig hur de ska agera och att människor ska våga prata om psykisk ohälsa utan att det ska vara tabubelagt, säger Marie Koivisto.

Hur kommer det sig att du lämnade in medborgarförslaget?

— Under större delen av mitt liv har jag arbetat inom psykiatrin. Jag har då träffat många människor som mått så dåligt så de inte känner hopp. De orkar inte leva men vill inte dö. Det är inget jag bara kan släppa. Jag sökte efter vad man kan göra och för ett par år sedan hittade jag Suicide Zero.

Marie Koivisto började som volontär pärla och sälja armband. Sedan bjöd hon in sig själv till sin tidigare arbetsplats och fick med sig två grupper från Munkedal kommuns socialpsykiatri. Under en eftermiddag pärlade, fikade och pratade de om psykisk ohälsa och om bemötande.

— Efteråt har personalen i boendestöd och deltagarna fortsatt att pärla armband. Jag såg hur det uppskattades att pärla och få in pengar till Suicide Zero. Vi pratade om att man kan påverka mer än man tror. Därför kontaktade jag Suicide Zero och bad om hjälp med att skriva ett medborgarförslag.

Varför tror du att kommunen antog ditt förslag?

— Jag tror att de människor som antagit medborgarförslaget har en realistisk och fin syn på människor.

Har du tankar på hur arbetet med handlingsplanen kan följas upp?

— Jag har många tankar om det. Framförallt att man satsar i skolåldern och att man fångar upp individerna innan det hinner gå för långt. Jag tror på uttrycket: ”Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna”.

Vad tror du är det viktigaste för att handlingsplanen ska få effekt?

— Det viktigaste är hur man implementerar den och att den når ut. Att man aktivt väljer att arbeta med den i alla verksamheter. Det är viktigt att man börjar våga prata med varandra och släpper tabun kring psykisk ohälsa.

/Caroline Meyer Lagersparre

Arkiv
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016