Suicide Zero inleder samarbete med BlueCall

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Suicide Zero inleder samarbete med BlueCall
2017-01-29

Att få omedelbart samtalsstöd, det är tanken bakom BlueCall, ett företag och en app med samma namn. Nu inleder Suicide Zero ett samarbete med BlueCall.

När någon mår dåligt dröjer det ofta lång tid innan personen kan få samtalsstöd. Det vill företaget och appen BlueCall ändra på. Så här svarar Caroline Rödén och Lisa Löfgren på hur de arbetar.

Hur kom ni på idén till BlueCall?

– Det började när vi pluggade i Lund/Uppsala. Flera av oss kände att vi mådde dåligt psykiskt. Och folk i vår omgivning gjorde detsamma. Då försökte vi söka stöd men vi hittade inget. Väntetiden för att få hjälp på en vårdcentral var från två månader upp till två år. Att gå till en privat psykolog kostar upp till 1000 kr per timma. Det är inte ett alternativ för många. Med BlueCall vill vi göra samtalsstöd lättillgängligt.

Vilka har startat BlueCall?

– Vi är fyra tjejer: Jag Caroline Rödén har bakgrund inom datateknik från KTH, Lisa Löfgren har bakgrund som marknadsekonom och PR från Uppsala universitet, Charlotte Sparre är psykolog och Tamara Bernard är app-utvecklare.

– För att utveckla appen gjorde vi prototyper och marknadsundersökningar. Vi hittade Tamara, vår app-utvecklare, och gav henne en första prototyp att göra och efter det har vi itererat produkten vilket innebär att man gör om och gör rätt, för att möta kundernas behov och efterfrågan.

Och nu har ni lanserat BlueCall, berätta!

– Vi lanserade BlueCall i september och i dag har vi dagliga stödsamtal. Vi har över 300 stödpersoner och just nu är 100 av dem aktiva. Efter varje samtal får användaren skriva en recension och vi har många väldigt fina recensioner.

Vilka riktar sig BlueCall till?

– BlueCall riktar sig till alla men vår primära målgrupp är ungdomar 18-35 år.

Vilka är det som är stödpersoner?

– Vi har tre nivåer: Den ena är volontärer, personer som är medmänniskor och som vill hjälpa andra. Vi har också mentorer, det är personer med en viss typ av människovårdande yrkesutbildning som sjuksköterskor, eller psykologstudenter under utbildning. Även socionomer är med i den här gruppen. I sista gruppen finns psykoterapeuter och legitimerade psykologer. Den lanserar vi under 2017.

Hur utbildas stödpersonerna?

– Våra stödpersoner har fått ett utbildningsmaterial och har utbildats för att de ska kunna möta de flesta problematiker: Allt från att man haft en dålig dag till att man gjort slut med en partner, en mamma som dött eller vardagsproblem av alla slag.

De med riktigt allvarlig psykisk ohälsa som kanske funderar på att ta sitt liv, är de också rätt målgrupp för er?

– Alla är välkomna att ringa till oss på BlueCall, om vad som helst. Våra stödpersoner som är volontärer (medmänniskor) och mentorer (utbildade inom människovårdande yrke) lyssnar och stöttar den som ringer, oavsett orsak. Om stödpersonen upplever att personen är i behov av vidare stöd, på grund av suicidtankar, hänvisas personen vidare till professionell psykiatrisk vård eller 112.

Hur hanterar stödpersonerna en akut suicidsituation?

– Vid akutsituation lyssnar stödpersonen aktivt, visar att den bryr sig och försöker förmedla hopp om att hjälp finns att få. Stödpersonen är utbildad i att ställa öppna frågor och försöka motivera personen att inte agera förhastat på de akuta suicidtankarna. Stödpersonen försöker sedan uppmuntra personen till att söka sig vidare till professionell hjälp och vara behjälplig i att tillhandahålla med kontaktuppgifter till psykiatrisk akutvård eller 112.

Vilken utbildning har folk som svarar på BlueCall?

– Stödpersonerna får utbildningsmaterial skickat till sig. Det är utformat av Charlotte som är psykologen i teamet. Och även två andra som vi har i vår rådgivningsgrupp. Materialet baseras mestadels på motiverande samtal och i materialet finns hänvisningar till annan hjälp som är mer konkret och som kan hjälpa när det verkligen krisar och någon behöver behandling. Just behandling är ju inget som BlueCall bedriver.

Vad skulle kunna gå fel?

– Att en person förväntar sig att få behandling när vi inte erbjuder det. Och om någon skulle ta sitt liv efter att ha pratat med en stödperson och att den rådgivit fel. Det vi erbjuder en suicidnära är någon att prata med, en medmänniska som verkligen lyssnar. Vi kan inte garantera något men personen kommer att bli stöttad och lyssnad på som den kanske inte blivit annars.

De som svarar på samtalen sitter ensamma, hur har ni tänkt?

– Man sitter ensam för att alla stödpersoner ska kunna vara stöd var man än befinner sig i landet och när man vill. Det ökar då tillgången på antalet stödpersoner som vill engagera sig eftersom platsen inte är begränsad. Stödpersonerna har tillgång till handledning och stöd av våra psykologer i teamet. Vi funderar även på att skapa en Facebook-grupp där de kan konversera med varandra för att få ytterligare stöd om det skulle behövas. Och på längre sikt vill vi även skapa en community för våra stödpersoner där de kan prata med varandra för att skapa den här gemenskapen inom BlueCall. För tanken är att vi ska vara många stödpersoner för att hjälpa många. Och då är det ett perfekt sätt att få folk att interagera och lära sig av varandra.

Behöver ni fler stödpersoner?

– Vi behöver alltid fler stödpersoner. Ju fler desto bättre. Nu försöker vi hitta balans mellan utbud och efterfrågan. Just nu är det fler stödpersoner som finns online än som ringer in. Men i takt med att samtalen blir fler kommer vi att behöva fler stödpersoner.

Hur många ringer?

– Vi har ungefär fem samtal varje dag. Målsättningen är att vi ska hjälpa alla som behöver hjälp. Och hjälp ska man få inom tio sekunder.

Hur många är kvinnor/män som ringer?

– I dagsläget är det 90 procent kvinnor. Men det är lite tidigt för att säkerställa den statistiken.

Hur ska man få män att ringa?

– Genom att minska tabun, så att man får jobba med information som Suicide Zero och Aldrig Ensam gör, få fler ambassadörer, få folk att prata om det, så att det inte blir stigma kring att söka hjälp. Det ska vara ok och till och med coolt att söka hjälp. För alla behöver hjälp någon gång i livet.

Hur ser ni på framtiden?

– Inom ett år ska vi ha kommit fram till vad Sverige behöver och produktutvecklat så att vi får in stora volymer samtal så att vi kan hjälpa många. Inom några år vill vi vara globala.

Vad har ni fått för respons från andra?

– Väldigt positiv, alla tycker det är en fantastisk grej. Det märks att folk vill engagera sig på olika sätt. Företag och organisationer som stöttar oss är exempelvis Aldrig ensam, Suicide Zero, Sting som är Stockholms inkubator, Almi företagspartner, Business challenge och Solna stad. PwC och Vinge. Även Pillerpodden, Under kevlaret och diverse bloggare. Fabege har stöttat med 50 000 kr. Handelsbanken stöttar med rådgivning. Vi vann ett pris i socialt entreprenörskap inom business challenge.

– Jag tycker att alla organisationer ska jobba tillsammans och inte se det som att vi bedriver konkurrerande verksamheter. Hjälps vi åt kan vi kanske få samhället att må bättre. BlueCall är ett komplement till den vård och de stödorganisationer som finns. För att erbjuda det stöd som inte samhället kan erbjuda alla. Behöver man gå i terapi eller behandling så ska man göra det men då finns BlueCall som du kan vända dig till om du behöver någon att prata med.

Gör ni psykiatrins jobb?

– Nej, i förebyggande syfte vill vi hjälpa psykiatrin och avbelasta den. Så att de kan ta emot de personer som verkligen behöver psykiatrisk hjälp. Många kan hjälpas tidigt och då behöver de kanske inte komma till psykiatrin senare.

Övrigt att tillägga?

– Man är alltid anonym och vem som helst kan ringa. Via våra nivåer av samtalsstöd kan man anpassa vad man vill ha. En volontär är en medmänniska som lyssnar och stöttar men vill man ha mer verktyg och jobba med sig själv och få mer stöd med sig själv så kan man exempelvis ringa till en mentor.

– Målet är att ha öppet dygnet runt. I dagsläget har vi satt vissa tider som det alltid ska finnas tillgängliga stödpersoner på måndagar, onsdagar och söndagar kl 19-22. Men man får gärna gå in när som helst och kolla om någon är online, vilket det oftast är.

Arkiv
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016