Suicide Zero - en pusselbit i överenskommelsen Värmland

anna-sundkvist-krautner-foto-fredrik-persson
Anna Sundkvist Kräutner är en av två representanter från Suicide Zero som tecknat en överenskommelse mellan landstinget i Värmland och den idéburna sektorn. Foto: Fredrik Persson
Suicide Zero - en pusselbit i överenskommelsen Värmland
2018-05-31

Landstinget i Värmland har gjort någonting som vi på Suicide Zero hoppas att fler tar efter: De har tecknat en överenskommelse med den idéburna sektorn där Suicide Zero är en av pusselbitarna. Fokus är på att samarbeta inom det sociala området i Värmland.

– För Suicide Zeros del hoppas jag att det här ska förenkla arbetet med alla utmaningar som finns inom suicidpreventionen, säger Anna Sundkvist Kräutner som är en av två representanter från Suicide Zero.

Olika idéburna organisationer såsom studieförbund, RFSL och Svenska kyrkan har bjudits in till Värmlands överenskommelse. Tillsammans med landstinget i Värmland har de gjort en handlingsplan som sträcker sig från 2018 till 2022. – I handlingsplanen står vilka aktiviteter vi ska ha, hur ska man implementera dem, hur kommunikationen ska se ut, vilka möten vi ska ha och så vidare. När det blir lättare att samarbeta hoppas jag att det blir enklare att hitta lösningar, säger Anna Sundkvist Kräutner.

Anna Sundkvist Kräutner nämner att Nationella samordnaren inom psykisk hälsa nyligen gjort Ungas beställning till samhället i samarbete med Sveriges Psykologförbund, Föreningen Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn. – Det har kommit fram många kloka förslag när barn och unga tillfrågats om vad som ska göras för att de ska må bättre. Så tänker jag också med vuxna med psykisk ohälsa. Att man faktiskt kan prata med målgruppen direkt, säger Anna Sundkvist Kräutner.

I Podden Självmordsöverlevarna, som Suicide Zero producerar, samtalar vi med personer som har försökt att ta sitt liv men som har överlevt. Vi får då reda på vad som hjälpt och och vad de saknat. Anna Sundkvist Kräutner önskar att den kunskap självmordsöverlevare har ska tas tillvara. – Självmordsstatistiken har legat ganska konstant under de senaste åren. För att få ner antalet självmord måste man arbeta annorlunda jämfört med tidigare.

Anna Sundkvist Kräutner tänker att Suicide Zero är en viktig resurs eftersom vi är duktiga på att föreläsa och utbilda. Det kan andra ha stor nytta av. Huvudsyftet med Suicide Zeros medverkan i överenskommelsen är att få ner antalet suicid i regionen.
– Men också att börja prata om psykisk ohälsa och självmord på riktigt. Det är fortfarande väldig stigmatiserat, fyllt med skam och skuld. Det känns som om vi verkligen är på rätt väg och att frågan har fått mer fokus, säger Anna Sundvist Kräutner.

/Åsa Sohlgren

Fotnot: Här kan du läsa mer om överenskommelsen: Samverkan med idéburen sektor (Region Värmland)

Bildtext: Anna Sundkvist Kräutner är en av två representanter från Suicide Zero som tecknat en överenskommelse mellan landstinget i Värmland och den idéburna sektorn. Foto: Fredrik Persson

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016