Stor konferens om hur självmord kan förebyggas

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Stor konferens om hur självmord kan förebyggas
2017-04-16

Sveriges största konferens om hur självmord kan förebyggas går av stapeln den 12-13 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Felicia Fässberg, du koordinerar arbete med konferensen. Berätta vad som kommer att hända!

– I år är temat: Steg för livet - ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord. Det är främst tre spår vi behöver arbeta med: Det första är berättelser som lyfter fram människors erfarenheter av suicidalitet och självskador. Det andra är behandling. Här lyfter vi fram behandlarnas perspektiv. Vilka behov behöver mötas för att personal ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt? Bland annat bemötandefrågor är viktiga att resonera kring. Och det tredje är befolkning. Det handlar om samhällsstrukturer, samordning och hur myndigheter och offentliga förvaltningar implementerar de policys och riktlinjer som finns för att förebygga självmord. Vi blandar seminarium, workshops och föreläsningar och det kommer att finnas utrymme för reflektion och nätverkande.

Varför behövs konferensen?

– Konferensen behövs för att det fortfarande i Sverige dör cirka 1500 människor i självmord varje år. Vi behöver synliggöra det som görs och fungerar, och framförallt behöver vi möta engagerade människor som arbetar med att förebygga självmord så att vi kan utbyta erfarenheter.

Vem riktar den sig till?

– Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt. Men också till politiker, myndigheter och organisationer som kan och vill arbeta mer suicidpreventivt. Vi välkomnar också företagsledare och privata arbetsgivare. Även privatpersoner är självklart välkomna.

Vad bör man absolut se?

– Missa inte vår bokhörna/spelcafé och det suicidpreventiva rummet! Sedan vill jag såklart lyfta alla spännande seminarium om allt från de senaste behandlingsmetoderna av suicidnära personer, hur hjärnan fungerar vid suicidalitet, till varför det är viktigt med normkritiska perspektiv på suicidpreventionen och hur vi kan arbeta förebyggande för att minska suicidtalen bland män, som i dag står för 2/3 delar av alla suicid.

Övrigt du vill lägga till?

– Jag vill uppmana alla som läser detta att ta några minuter och reflektera över - hur arbetar jag/vi suicidpreventivt på min arbetsplats, i min skola, i min förening? Självmord är fortfarande ett ämne som många upplever som svårt och jobbigt svårt att prata om. Men ju fler vi blir som pratar om suicid och suicidprevention, som antar handlingsplaner och ser till att vi är rustade och samordnade för att hantera krissituationer när någon i vår närhet mår dåligt, desto bättre. Det går att göra skillnad. Det går att rädda liv. Ibland genom små omsorger som kan spela stor roll för den enskilda individen, ibland genom större samordnade insatser.

– I den bästa av världar ska ingen behöva må så dåligt och uppleva en sådan psykisk smärta att hen inte längre orkar leva. Men det behövs en långsiktig suicidprevention på alla nivåer i samhället. För detta krävs ekonomi och många insatser som främjar människors hälsa. Man kan se suicidprevention som en solidarisk handling gentemot våra medmänniskor. Det kan vara en strategisk plan som klubbas igenom på ett möte, det kan också vara ett intimt samtal mellan två personer.

– Ta med dig en vän eller kollega och kom och dela dessa dagar med oss!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016