Stör Döden - ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare.

Stör döden
Stör Döden - ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare.
2021-03-09

Flertalet rapporter visar på att självmord bland unga ökar i Sverige. I syfte att förebygga denna oroande utveckling, har Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention), Region Stockholm och Karolinska Institutet tagit fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till högstadie- och gymnasielärare. Materialet syftar till att både stötta lärare och ge dem större kunskap om psykisk ohälsa och självmord – samt insikt i hur de på ett tryggt sätt kan samtala om dessa ämnen med eleverna.

Stör Döden-utbildningen har tagits fram utifrån behovet att lärare och skolpersonal i högre grad behöver få större kunskap om och trygghet i hur de kan främja elevernas pyskiska hälsa. Utbildningen är digital, tar cirka 60 minuter och är helt självinstruerande.

Läs mer om utbildningsmaterialet här.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016