Socialministern vill lyfta arbetet med att förebygga självmord

alfred-skogberg-och-annika-strandhall
Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg i samtal med Socialminister Annika Strandhäll.
Socialministern vill lyfta arbetet med att förebygga självmord
2018-05-08

Suicide Zero har tillsammans med flera andra organisationer träffat Socialminister Annika Strandhäll för att samtala om hur självmorden kan minska.

– Det var ett väldigt bra möte, säger socialminister Annika Strandhäll.

Suicide Zero har i flera debattexter lyft att mycket mer måste göras om självmorden ska minska. Nu har vi tillsammans med organisationerna Spes, Spiv, Mind och NASP träffat socialminister Annika Strandhäll som lovar förändring. – Det har kommit fram väldigt tydliga och konkreta förslag som vi kommer att ta vidare så att vi förhoppningsvis ska kunna ta steg på väg mot nollvisionen.

Särskilj området psykisk ohälsa från suicidprevention

Annika Strandhäll säger att regeringen under mandatperioden har satsat stora belopp på att förebygga psykisk ohälsa. Men det var ny information för henne att de organisationer som arbetar med att förebygga självmord samtidigt fått kraftigt minskat statligt verksamhetsstöd.

– Vi har under den här mandatperioden haft avsikten att skjuta till mer medel till de ideella organisationerna. När man inte är väldigt tydlig med att medlen ska gå just till organisationer som väldigt uttalat arbetar med suicid på olika sätt så är risken att de medlen äts upp av andra organisationer som ser en möjlighet att söka stöd i arbetet för psykisk ohälsa. Så verkar vara fallet här, och det har inte varit avsikten. Det är något vi kommer att ta med oss tillbaka och fundera på och det är klart att om man tar ytterligare initiativ från regeringens sida så kommer det naturligtvis en prislapp, säger Annika Strandhäll.

Hon säger att det definitivt ska bli en tydligare uppdelning mellan de två områdena och att hon uppskattar de förslag hon fått ta del av. – Det var väldigt tydlig och väl underbyggd argumentation från er sida, säger Annika Strandhäll.

Delmål behövs

Att sätta delmål är något Suicide Zero länge drivit. Precis som Trafikverket sätter delmål för hur många färre som ska omkomma i trafiken gör man klokt i att göra detsamma vad gäller självmord. Annika Strandhäll tycker att tanken är spännande.

– Jag tycker att det är viktigt att man sätter upp målsättningar för det innebär att man styr arbetet på ett tydligt sätt. En nollvision tror jag för många kan upplevas som just det: en vision som ligger väldigt långt borta, och det kan bli luddigt i hur man strukturerar arbetet. Så ja, jag tycker att det är en bra tanke.

Psykologiska olycksfall

En annan fråga som intresserade Annika Strandhäll var att se på självmord som psykologiska olycksfall. Om samhället gör så innebär det att fler myndigheter och organisationer behöver arbeta med att förebygga självmord. – Vi skulle kunna strukturera arbetet bättre om vi utgår från att självmord är psykologiska olycksfall.

Myndigheter måste arbeta suicidpreventivt

I myndigheters instruktion står beskrivet vad myndigheter ska arbeta med. Suicide Zero vill att det i denna instruktion ska specificeras att myndigheter som kommer i kontakt med suicidnära ska arbeta suicidpreventivt. Myndigheter som bör få det inskrivet i sin instruktion är exempelvis Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Trafikverket.

– Det tycker jag är en otroligt spännande tanke. Vi vet att vi har myndigheter som arbetar med att ge väldigt tuffa besked. Och som möter människor som uppger att man har den här sortens tankar. Då finns det i dag många diffusa interna riktlinjer för hur man ska agera. Relevanta myndigheter borde ha ett mer strukturerat arbete kring det här, säger Annika Strandhäll.

Nationell samordnare för suicidprevention

Ett annat förslag Suicide Zero står bakom är att det tillsätts en ny nationella samordnare för suicidprevention. Det finns en sådan för området psykisk hälsa. Men just för att särskilja området psykisk hälsa från suicidprevention bör en samordnare som fokuserar på den speciella problematiken kring självmord tillsättas. Annika Strandhäll tycker att idén är intressant.

– Jag måste fundera på det en vända. Jag förstår behovet och jag tyckte ni beskrev det på ett bra sätt i fördelarna med att hålla isär det i två separata spår. Vi har ett tydligt uppdrag till Kerstin Evelius (samordnare för psykisk hälsa, reds anm) när det gäller psykisk hälsa. Men risken är då att suicidpreventionsarbetet försvinner om man inte har det i ett specifikt spår.

Alfred Skogberg är generalsekreterare för Suicide Zero och känner sig nöjd med mötet. – Annika Strandhäll visade öppenhet och stor vilja till att gå vidare med de förslag vi vill se konkretiserade. Vi följer arbetet och ser fram emot fortsatta samtal, säger Alfred Skogberg.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016