Såhär påverkar Suicide Zero politiker

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Såhär påverkar Suicide Zero politiker
2016-02-16

I fjol har Suicide Zero träffat en mängd politiker, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Läs här om hur riksdagsledamoten Stefan Nilsson från miljöpartiet, påverkats av mötena med Suicide Zero.

Stefan Nilsson är riksdagsledamot för miljöpartiet och har efter samtal med Suicide Zero lämnat flera motioner om hur självmorden kan förebyggas.

Vad har samarbetet med Sucide Zero betytt för ditt arbete med suicidprevention?

– Samarbetet har inneburit att jag har fått kraftigt ökade kunskaper i ämnet. Främst genom kontakten med Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg. Genom diskussioner med honom har jag kommit fram till ett par politiska förslag som rör just suicidprevention. November 2014 lade jag tre motioner som på olika sätt behandlar åtgärder för att förebygga självmord, och som behöver komplettera de åtgärder som finns. Samma tre versioner, men reviderade, lade jag igen förra hösten. Bland annat innehöll en av motionerna ett förbättrat förslag om ett nytt nationellt program för att förebygga självmord. Vi får se hur det går med dessa förslag, men jag kommer att fortsätta driva de här frågorna. Men det tar tyvärr lång tid med lagstiftning. Därför tror jag att inget direkt konkret kommer att hända på riksnivå i år.

Vad är din uppfattning om suicidpreventivt arbete på riksdagsnivå?

– Det jag främst försöker göra är att kommunicera med de ministrar och departement som är ansvarig för dessa frågor, så att vi tillsammans kan samarbeta. Tyvärr är det inte så många politiker på jobbar aktivt med denna fråga på riksdagsnivå, därför anser jag det är viktigt. Särskilt självmord bland unga, som är en fruktansvärd tragedi och förlust för hela samhället. I regeringens satsningspolitik på psykisk ohälsa bland unga ingår suicidprevention.

Vad har du för förhoppningar med det suicidpreventiva arbetet i landet framöver?

– Det jag jobbar extra hårt för är att utöka hjälp till anhöriga och efterlevande, som hamnar i en högriskgrupp för psykisk ohälsa. Och här finns en stor lucka i samhällets insatser. Vi behöver räcka ut handen till anhöriga till personer som begått självmord. Efterlevande behöver någon att prata med, och det arbetar jag gärna för.

– När det gäller den här frågan är det lättare att genomföra åtgärder på landstingsnivå. Det finns några landsting där MP har majoritet, däribland Sörmland och Örebro län. Dessa län har jag stor kontakt med och jag försöker att stötta dem i deras suicidpreventiva arbete. Jag utbyter gärna idéer med dem och tar med inspiration till riksdagen. Min förhoppning är att kunna gå vidare med ett par idéer till nationell nivå. Idéer som vi i sinom tid kan förverkliga. Det finns mycket pengar i traffikforskning och liknande, men inte till suicidpreventivt arbete. Det hoppas jag kommer att förändras inom den närmaste framtiden.

Sofia Bergström – volontär Suicide Zero

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016