Riksdagsledamöters kunskap om självmord

Hander-som-bildar-hjarta-armband-B1A4970-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta, armband. Foto: Peder Björling
Riksdagsledamöters kunskap om självmord
2016-10-17

Under senhösten och vintern 2015 kontaktade Suicide Zero 27 riksdagsledamöter för att testa deras grundläggande kunskap om självmord. Ungefär 9 av 10 kände inte till att riksdagen antagit en nollvision för självmord, trots att så skett i juni 2008. Läs svaren här.

Av de som svarade var 1 Folkpartist, 9 Socialdemokrater, 3 Vänsterpartister, 3 från SD, 8 Moderater, 1 från Centern, 2 från MP. Så här blev resultatet:

 • 18 av 27 kände inte till ungefär hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. (Över 1 500)
 • 18 av 27 kände inte till ungefär hur många som dör i trafikolyckor. (Ungefär 260)
 • 22 av 27 kände inte till den statliga expertenhet som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program: (NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.)
 • 23 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten årligen satsar på NASP. (Drygt 3 miljoner kr)
 • 24 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten satsar på trafiksäkerhetsforskning varje år (100-150 miljoner kr)
 • 16 av 27 kände till nationella trafiksäkerhetsinformationskampanjer som reflexkampanjer, säkra skolvägar, inga elefanter i baksätet, rätt hastighet på vägen med flera.
 • Ingen kände till en nationell informationskampanj för suicid. Och det finns ju ingen sådan.
 • 22 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv. (45-64-åringar.)
 • 21 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som generellt sett är den som näst mest tar sitt liv. (65+)
 • 16 av 27 svarar nej på frågan om riksdagen antagit en nollvision för självmord. 7 svarar vet ej och 3 svarar ja. Trots att riksdagen antog en sådan vision i juni 2008.
 • 12 anser att det går att bygga bort en del av självmorden. 10 anser att det inte går att bygga bort en del av självmorden. 3 svarar vet ej. Att sätta upp räcken på broar, och försvåra att ta sig ut på järnvägsspår är två åtgärder som bevisligen minskar självmorden.
 • De allra flesta tycker att det är väldigt viktigt att politiker har grundläggande kunskap om självmord. Några svarar att det är viktigast för dem som arbetar med frågorna, som de i socialutskottet.
 • Bara en riksdagsledamot anser sig ha mycket goda kunskaper om självmord (Stefan Nilsson MP, även styrelseledamot i Suicid Zero).
 • 26 av 27 tycker att politiker gör för lite för att förebygga självmord.
 • 25 av 27 vill att SZ föreläser för att ge mer kunskap.

Kommentar

Av de hundratals politiker Suicide Zero träffat på den politikerturné som pågår i landet sedan januari 2015 är det ytterst få som har elementära kunskaper om självmord. Men efter en föreläsning på en timma har kunskapsnivån ökat markant. Och med kunskap kommer handling. Lokala handlingsplaner håller på att tas fram på flera håll i Sverige. Bland annat i Värmland och i Örebro. – Det är ingen större skillnad på politikers och andra gruppers kunskap om självmord. Generellt är det mycket få som ordentligt satt sig in i hur stort problemet är. Men många fler måste förstå hur vi kan förebygga självmord. Det säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero som träffar politiker över hela landet.

Att föreläsa för politiker och öka deras kunskapsnivå är ett långsiktigt arbete som måste finansieras. Suicide Zero får för närvarande inget statsbidrag utan är beroende av privatpersoners stöd. Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli månadsgivare så kan vi långsiktigt budgetera vårt arbete. Ingen kan göra allt men när många gör något blir resultatet stort. Tack för ditt stöd!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016